Kapsäkki käteen - seniorihanke
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuusankosken kirjasto
Kouvolan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 33
45101
Kirjaston puhelin : 
0206154293
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-kom
Y-tunnus : 
0161075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Marko Niskapohja
Puhelin : 
0206157843
Sähköposti : 
marko.niskapohja@kouvola.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoittaa senioriasiakkaat entistä paremmin ja tuottaa heille kohdennettuja hyvinvointia tukevia kirjallisuuspalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Toteutuneiden kapsäkkien määrä ja niiden käyttö

 

Kuvaus : 

Tavoite

Tavoitamme senioriasiakkaat entistä paremmin ja voimme tuottaa heille kohdennettuja hyvinvointia tukevia kirjallisuuspalveluita yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kirjaston vähenevistä henkilöresursseista huolimatta.

Toiminta

- Muistojen matkalaukku-toimintaa kehitetään yhdessä museon ja vanhuspalveluiden kanssa entistä osallistavammaksi. Rakennetaan laukkuja lisää, ne liitetään kirjaston lainattavaan aineistoon, perehdytetään myös hoitohenkilökuntaa niitä käyttämään mm. muistelutyössä, vanhusten omia tarinoita tallennetaan aineistoksi laukkuihin.

-Kotipalvelua koordinoidaan paremmin ja syvennetään mm. ääneenluku-palveluilla, yhteistyötä tehdään mm. Ikäaseman ja vapaaehtoisten kanssa.

-Lukupiirit, osallistavat runotustuokiot ja lukutuokiot kirjastoissa ovat jo olleet osa senioripalveluja, osin kokeiluluontoisesti. Runotustuokioissa on rakennettu omia yhteisiä runoja valmiiden tekstien ja muiden virikkeiden pohjalta läheisiksi koetuista aiheista.Hyviksi koettuja toimintamuotoja vahvistetaan ja kehitetään yhteistyössä mm. kulttuuritoimen ja yhteisöpalveluiden kanssa.

-Celia-kirjaston Kirjasto kaikille-hankkeessa olemme mukana. Henkilökuntaa perehdytetään uuteen verkkopalveluun, asiakkaiden rekisteröitymiseen ja kirjojen kuuntelun ja lataamisen opastukseen. Myös Celia-kirjaston kokoelmien ja palvelujen markkinointia tehostetaan alueellisesti.

- Suunnitellaan malli kirjaston ikäihmisten palveluille ja osallistutaaan kaupungin muuhun ikäihmisten kulttuuritoiminnan suunnitteluun.

- Tätä kaikkea toimintaa suunnittelemaan, koordinoimaan ja toeuttamaan palkkaamme projektihenkilön n. vuodeksi.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneita ovat:

- kaupungin muut palveluyksiköt: museo, vanhuspalvelut (esim. Ikäasema, palvelukeskukset, hyvinvointipisteet, päivätoiminta), kulttuuritoimi ja yhteisöpalvelut (mm. Ikäihmisten kulttuurivirta-hanke)

- Celia-kirjasto

- Kouvolan aluella toimivat vanhusjärjestöt

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Celia-kirjasto, Kouvolan kaupungin vanhuspalvelut, museotoimi, yhteisöpalvelut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projektin tavoitteena oli parantaa kirjastomme senioriasiakkaille kohdennettuja palveluja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja suunnitella uusia palveluita yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektissa päätettiin keskittyä muistelu- ja virikekapsäkkeihin sekä ikäihmis- ja erityisryhmien tiimin vuosikello-osaprojektiin. Lisäksi toteutettiin erillinen voimakirja-projekti yhdessä ikääntyneille tarkoitettujen kohtaamispaikkojen eli hyvinvointiasemien kanssa. RunoKapsäkki-osaprojektikiertue kirjastoissa toteutettiin myös osana hanketta.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

- YouTubessa julkaistaan alkuvuodesta 2018 kaksi kapsäkkien mainosvideota. Toinen on perinteisempi ja toinen vauhdikas kirjaston Villi-Rilli-hahmoa hyödyntävä. Molemmat on kuvattu projektin aikana.

- Ikäihmis- ja erityisryhmien tiimin vuosikello

- Kapsäkkien esite

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kapsäkki käteen -projektin konkreettisimmat tulokset ovat kirjaston käytössä olevat muistelukapsäkit eli muistojen matkalaukut. Paikallinen museopedagogi koosti kapsäkkien sisällön projektiryhmän ideoiden pohjalta. Aiheina ovat kahvi, lapsuus, käsityöt, lukutaito, pula-aika ja vanhat esineet. Museaalisten esineiden lisäksi nämä kapsäkit sisältävät mm. valokuvia, Ylen arkistosta DVD-pätkiä, tietotekstejä, tehtäviä. Kapsäkit on suunniteltu ja tarkoitettu ikäihmisille, koululaisille ja päiväkoti-ikäisille.

Kapsäkki-ideaa jatkettiin toiminnallisissa virike-kapsäkeissä. Lauletaan yhdessä -kapsäkit perustuvat Tammen soiviin laulukirjoihin sisältäen ko. laulukirjan, kaiuttimen ja tekijänoikeuksista vapaista kappaleista muodostetun lauluvihkon. Tiernapoika-kapsäkki toteutettiin yhteistyössä Elimäen kirjastossa kokoontuvan ikäihmisten hyvinvointivointiaseman ja Eläkeliiton paikallisyhdistyksen askarteluvastaavan kanssa. Jumppa-kapsäkkejä on lukumääräisesti eniten. Niiden valmistelussa hyödynnettiin kaupungin liikuntatoimen tekemiä YouTube-jumppia sekä Eläkeliiton ja Reumaliiton valmiita jumppaohjeita. Geronomiopiskelijat kuvittivat yhdessä paikallisen jumppaseuran kanssa ne ohjeet, joista puuttui kuvitus. Jumppia valmistettiin huiveille, kuminauhoille, käsipainoille, hernepusseille, jumppahännille, viuhkoille, sanomalehdille ja pilates-pallolle. Luonto-kapsäkkejä valmistui 2 kpl. Terhokerho-kapsäkkejä tulee ulko- ja sisäleikkeihin. Lisäksi viriketoimintaan on käytettävissä aisti-, aivojumppa-, kuvataide- ja sanataide-kapsäkit.

Vuosikello-osaprojekti ryhmäännytti ikäihmis- ja erityisryhmien tiimiä sekä selkeytti ja vahvisti ryhmän sisäistä työnjakoa. Vuosikello-projektin ansiosta tiimi verkostoitui vahvasti kaupungin ikääntyneiden varhaisten palvelujen suuntaan. Projektirahoituksella saatiin se lisäarvo, että vuosikellon suunnittelua ohjasi ulkopuolinen ammattilainen, jolla oli kokemusta sekä ikääntyneistä, ryhmänohjauksesta että prosesseista. Hän osasi laittaa ryhmän töihin. Häneltä ei saanut valmiita vastauksia, vaikka hän mukana prosessissa olikin. Hän myös osasi ja uskalsi esittää tärkeitä kysymyksiä esim. ryhmäläisten rooleista.

Voimakirja-projektissa tärkeää oli tarinoiden kertominen, kuunteleminen ja niiden tallentaminen kuviksi. Kuulluksi tulemisen ohella projektilla innostettiin digi-kansalaistaitojen opettelemiseen. Projektin toteuttajaksi saatiin ikäihmistyöstä kiinnostunut aktiivinen kameraseuralainen. Tehdyt voimakirjat lähtevät helmikuussa 2018 kierrokselle jokaiseen Kouvolan kirjastoon ja palaavat aikanaan kukin omalle hyvinvointiasemalleen.

RunoKapsäkki-kiertue käsitti kahdeksan kirjastoa. Kussakin kokoonnuttiin neljä kertaa. Kolmella ensimmäisellä kerralla eläköitynyt kirjastonhoitaja/kirjallisuusterapiaohjaaja hyödynsi ko. menetelmiä tavoitteena tuottaa runoja sanataide-kapsäkkiin. Neljännen kerran teema oli Tarina minussa, jossa kirjastonhoitaja/ryhmänohjaajan johdolla kerrottiin kuvakorttien innostamana tarinoita omasta elämästä. Tämä osaprojekti ei oikein noussut siivilleen. Yksittäiset kokoontumiskerrat olivat kyllä antoisia osallistujilleen; heitä vaan oli niin kovin vähän. Jokin markkinoinnissa epäonnistui, tai kirjallisuusterapeuttiset menetelmät ovat vielä ihmisille vieraita. Yleinen kommentti oli, että minä kyllä kuuntelen, mutta en minä itse mitään kirjoita.

Pieni osaprojekti oli ideoida kirjavinkkibingo. Se on tarkoitettu kenen tahansa kirjastohenkilökunnasta käytettäväksi lyhyellä perehdytyksellä. Idea lähti siitä ajatuksesta, että bingo on ikäihmisistä mielenkiintoista ajanvietettä ja sen houkuttelemana heidät saadaan kirjastoon. Huomattuamme, että bingonumeroiden oheen tarvitaan aina välillä pysähdyksiä, jotta mahdollisille yksinäisille ihmisille tulee mahdollisuus keskustella ja saada kontakti muihin läsnäoleviin, oli luontevaa rakentaa pysähdykset kirjavinkkien (tehtiin jaettavia teemallisia kirjanmerkkejä), kirjaston palveluiden ja tapahtumien mainostamisen ja runojen lukemisen ympärille. Eräs bingon vetänyt kirjastolainen rakensi hän persoonaansa sopien pysähdykset yhteislaulun ympärille.

Kokonaisuutena Kapsäkki käteen -projekti on onnistunut hyvin. Muistelukapsäkit ovat olleet syksyllä valmistuttuaan tasaisesti lainassa ja käytössä. Virikekapsäkkeihin on kohdistunut positiivista mielenkiintoa esimerkiksi hoivalaitosten henkilöstön ja alan opiskelijoille puolesta. Kirjaston ikäihmis- ja erityisryhmien tiimi on saanut tuulta siipiensä alle ja suunnitelmallisuutta toimintaansa.

Kapsäkki käteen -projektin ansiosta kirjastomme on saanut innostuneen ja kouluttautuneen ryhmänohjaajan ja kirjallisuusterapiaohjaajan. Näiden koulutuksen kombinaatio on toimiva ja antaa eväitä suunnitella ja toteuttaa kirjastossamme sekä perinteisiä että uudenlaisia tapahtumia, kirjallisuuspiirejä, retriittejä, yms. lukemiseen, tarinankerrontaan ja kirjaston kokoelmien avaamiseen liittyen.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastomme ikäihmis- ja erityisryhmien tiimi jatkaa kapsäkkien ideointia. Ne ovat oiva keino viedä kirjasto paikalle ilman että kirjastohenkilöstön tarvitsee saapua paikalle. Nyt kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat ja heidän kanssaan työskentelevät. Verkostoituminen tällä sektorilla on jo pienin askelin aloitettu. Lisäksi tiimi tulee toteuttamaan kirjavinkkibingon tapaisia valmiita tapahtumatyökalupakkeja, joita henkilöstön on helppo hyödyntää sisältöjen avaamisessa. Ne tasoittavat eri kokoisten kirjastojemme henkilöstöresursseja. Tässä yhteistyökumppanina ovat kirjaston tapahtumatiimi sekä lasten ja nuorten tiimi.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuuden 9000 € muodostuu hankkeessa projektityöntekijänä työskennelleen kirjastonhoitajan 3 kk palkkakuluista. Vakituisen työntekijän palkka kirjanpidossa ei ole kirjautunut hankkeen projektinumerolle.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€47 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€59 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€38 995
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
71kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
213henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€28 000
 
okm
avi