Karhuvuoren nuoret häiriötekijästä osallistuviksi asiakkaiksi
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kotkan kaupunginkirjaston markkinointimateriaali
Kotkan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 204
48101
Kirjaston puhelin : 
(05) 234 4575
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kotka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kotka
Y-tunnus : 
0160225-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Airi Halonen
Puhelin : 
040 5710328
Sähköposti : 
airi.halonen@kotka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Karhuvuoren alueen lasten ja nuorten osallisuutta oman asuinympäristönsä aktiivisina toimijoina järjestämällä heille ohjattua ja mielekästä toimintaa yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja Taitojen talon kanssa. Tämä tavoite toteutui nuorisotoimen osalta ja tuli entistä tärkeämmäksi, kun vuoden 2016 alussa muutettiin yhteiseen taloon, osittain yhteisiin tiloihinkin. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ohjattuun toimintaan osallistuneiden nuorten määrä

Kuvaus : 

Tausta ja tavoitteet

Karhuvuoren lähiö Kotkassa nousi kesällä 2013 valtakunnan päälehden otsikoihin postinumeroalueena, jossa työttömyysprosentti on valtakunnan suurin, 36,5 %. Myös koulutustaso on alueella alhainen (40,2 %  vain peruskoulun suorittaneita), samoin vieraskielisten osuus (23,8 %) on Suomen lähiöistä suurimpia. Asuntoministeri Pia Viitasen lähiökiertue alkoi syksyllä 2013 Kotkan Karhuvuoresta.

Karhuvuoressa on pieni, mutta viihtyisä lähikirjasto, jonka käyttö on tiloihin, kokoelmiin ja henkilökunnan määrään nähden vilkasta. Vuonna 2012 Karhuvuoren kirjastossa oli 27 265 kävijää, lainaus oli 54 033. Toisin kuin useiden muiden Kotkan kirjastopisteiden, Karhuvuoren kirjaston lainat ja kävijät ovat nousseet parin viime vuoden aikana. Asiakkaita palvelee yksi kirjastovirkailija. Kirjaston käyttäjistä iso osa on lapsia ja nuoria, niin kantaväestöön kuuluvia kuin maahanmuuttajataustaisiakin. Karhuvuoren kirjastossa järjestetään säännöllisesti lapsille satutuokioita ja niiden suosio on ollut suuri. Keväisin tai syksyisin järjestetään kirjaston viihtyisällä pihalla ja osittain sisätiloissa suurempi tapahtuma, jossa on ohjelmaa sekä lapsille että aikuisille. Parhaimmillaan tapahtumassa on ollut 700 kävijää, joista suurin osa lapsia ja nuoria.

Kirjaston pienten tilojen ja henkilökunnan vähyyden vuoksi aikuisasiakkaat kokevat, että lapsista ja nuorista aiheutuu aika ajoin häiriötä heidän omalle kirjastonkäytölleen. Siksi koemme tarpeelliseksi järjestää mielekästä, kirjastoon sopivaa toimintaa lapsille ja nuorille. Hankkeen avulla kirjasto voi omalta osaltaan ehkäistä syrjäytymistä ja auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan. Samalla haluamme turvata tulevaisuuden ja toiminnan kannalta keskeisen asiakasryhmän, lasten ja nuorten, pysymisen kirjaston aktiivisina asiakkaina huomioimalla heidät positiivisella tavalla kirjaston toiminnassa. Läheinen Karhuvuoren koulu, jossa opiskelevat luokat 6.-9., on sisäilmaongelmien vuoksi pois käytöstä. Tiloissa on ollut iltaisin myös muuta toimintaa, mutta nyt tilat ovat käyttökiellossa määräämättömän ajan. Kirjaston lähellä sijaitsee myös nuorisotila Welho, joka on kesää lukuun ottamatta avoinna neljänä iltana viikossa. Kirjaston läheisyydessä sijaitsee myös Taitojen talo, joka on SPR:n ylläpitämä tapaamispaikka alueen asukkaille. Talossa järjestetään myös kerhotoimintaa lapsille ja nuorille.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Karhuvuoren alueen lasten ja nuorten osallisuutta oman asuinympäristönsä aktiivisina toimijoina järjestämällä heille ohjattua ja mielekästä toimintaa yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja Taitojen talon kanssa. Kohderyhmänä ovat 10-15-vuotiaat lapset ja nuoret.

Toimenpiteet

Tarkoituksemme on palkata ohjaaja, joka aloittaa työnsä keväällä 2014. Hän kartoittaa nuorten tarpeita ja toiveita, tutustuu kirjaston ja nuorisotalon toimintaan sekä muuhun toimintaympäristöön ja laatii ohjatun toiminnan suunnitelman. Kaupungin nuorisotoimen nuoriso-ohjaajat toimivat mahdollisuuksiensa mukaan projektiin palkattavan ohjaajan tukena ja työparina. Ohjattua toimintaa järjestetään kolmena iltana viikossa elokuusta 2014 lähtien vuoden 2015 lokakuun loppuun asti. Palkattavan ohjaajan viikkotyöaika on 10 tuntia yhteensä 52 viikon aikana. Toiminta tapahtuu Karhuvuoren kirjastossa ja sen piha-alueella, nuorisotalo Welhossa sekä kirjaston ja nuorisotalon lähialueella. Toiminta voi olla seuraavanlaista:

  • Nuoret tekevät itse kirjaston käyttö- ja käyttäytymissäännöt, jolloin he myös sitoutuvat niiden noudattamiseen paremmin. Säännöt voivat olla esim. videon muodossa.
  • Nuoret toimivat ”kirjastokummeina”: ovat sovituin vuoroin kirjastossa opastajina, jolloin neuvovat itseään nuorempia kirjaston käytössä ja käyttäytymisessä. Toimintaan sitoutuvat saavat esim. kirjaston LOL-logolla varustetun hupparin tunnisteeksi.
  •  Lapset ja nuoret tekevät kartan lähiympäristöstä, johon merkitään hyvät leikkipaikat, vaaralliset paikat ym.
  • Turvallisuuskävely: Nuoret osallistetaan oman lähiympäristön turvallisuuskartoitukseen, tulokset toimitetaan eteenpäin kaupungin päättäville elimille.
  • Ohjattua pelaamista: konsolipelejä, ulkopelejä kirjaston pihalla
  • Omien elokuvien, musiikin ja valokuvien tekemistä
  • Omia iltoja tytöille ja pojille

 Hankkeen puitteissa toteutetaan myös kirjaston pihatapahtuma syksyllä 2014 ja keväällä 2015, jonka toteuttamiseen tulevat mukaan yhteistyökumppaneina nuorisotoimi ja Taitojen talo. Ohjelmassa ja tarjoilussa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret.

Budjetti

Budjettiin sisältyy ohjaajan palkka, 10 viikkotuntia 52 viikon ajalta. Lisäksi tarvitaan kameroita (järjestelmä ja video), pelikonsoleita, iso näyttö ja muita pelivälineitä sekä kannettavia tietokoneita, joita voidaan jatkossa käyttää kirjaston muuhun mediakasvatukseen. Hankittavat laitteet ja välineet ovat myös nuorisotoimen käytettävissä. Hankkeessa on budjetoitu myös pihatapahtumien esiintyjiä, tarjoilua, kirjasto-hupparit sekä markkinointiin liittyviä kuluja. Omavastuu koostuu kirjaston ja nuorisotoimen henkilökunnan työpanoksesta sekä työtiloista ja –välineistä.

Omavastuu sisältää kirjaston ja nuorisotoimen henkilökunnan työtä sekä projektityöntekijän työtilan ja –välineet.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kotkan kaupungin nuorisotoimi, Tuula Tissari, p. 040 838 7039

SPR / Taitojen talo, Raisa Soini, p. 040 810 8678

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankeen alkuperäistä toteutusaikaa jatkettiin, koska Karhuvuoren kirjasto joutui siirtymään väistötiloihin sisäilmaongelmien takia. Varsinainen toteutusaika oli syksy 2015-31.12.2016. Hankkeen alkuperäinen aika oli 24.3.2014-31.12.2015.

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Karhuvuoren alueen lasten ja nuorten osallisuutta oman asuinympäristönsä aktiivisina toimijoina järjestämällä heille ohjattua ja mielekästä toimintaa yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja Taitojen talon kanssa. Tämä tavoite toteutui nuorisotoimen osalta ja tuli entistä tärkeämmäksi, kun vuoden 2016 alussa muutettiin yhteiseen taloon, osittain yhteisiin tiloihinkin. 

Hankkeeseen palkattiin suunnitelman mukaisesti osa-aikainen nuorisotyöntekijä, joka vastasi hankkeen varsinaisesta toiminnasta. Hän työskenteli alussa nuorisotoimen kanssa, mutta loppujakson hän teki kirjastossa.

Hänen tehtävänään oli sopeuttaa nuoria toimimaan koulun, nuorisotoimen ja kirjaston muodostamassa uudessa rakennuksessa. Uusi koulurakennus avattiin 7.1.16. Uuden koulun rakennusvaiheiden tallentamiseksi ostettiin tabletteja, joilla nuoret kuvasivat yhdessä nuorisotoimen työntekijän kanssa koulun rakentamista. Osaa kuvista käytettiin avointen ovien päivässä ja koulun avajaisissa. Tähän kuvausvaiheeseen osallistui kuusi nuorta. Hanketyöntekijä teki yhdessä nuorten kanssa videon, jossa opastetaan asiakkaita omatoimikirjaston käyttöön. Karhuvuoren uusi kirjasto on Kotkan ensimmäinen omatoimikirjasto.

Suunnitelmissa mainittu pihatapahtuma muuttuikin rakennuksen epävirallisiksi avajaisiksi, ”Avoimien ovien päiväksi” 27.4.16.  Hanketyöntekijä suunnitteli ja organisoi avoimien ovien päivän. Hän sai mukaan paljon paikallisia toimijoita esittelemään omaa toimintaansa. Mukana oli urheiluseuroja, ammattiliitto, paikallisia yrittäjiä, Martat ja muusikoita. Tukioppilaat esittelivät halukkaille rakennusta päällään kirkkaan keltaiset ”Meijän Karkkari”-hupparit. Kävijöitä oli n. 1000 ja uusi värikäs ja valoisa rakennus sai paljon kehuja. Harmaa ja pahamaineinen lähiö sai hienon yhteisen tilan, josta alueen asukkaat ovat selvästi ylpeitä. Pelättyä ilkivaltaa uusia tiloja kohtaan on esiintynyt huomattavasti odotettua vähemmän.

Hanketyöntekijä järjesti yhdessä nuorisotoimen kanssa mediataitojen opetusta kahdeksasluokkalaisille 64 oppilasta. ja toiminnallisia satutunteja eskareille 45 lasta. Kesällä työntekijämme piti kolme viikkoa pihapelileirejä lapsille yhdessä nuorisotoimen kanssa 200 osallistujaa. Tarjolla oli myös elokuvia sateen sattuessa.

Koko Kotka Neuloo-tapahtumassa, 28.07.2016, ”Meijän Karkkari” oli myös mukaan. Nuoret neuloivat yhdessä hanketyöntekijän kanssa ja saivat kudontaopetusta. Valmiit ”bikinit” koristivat sitten yhtä puiston puuta. Tähänkin hommaan osallistui 20 nuorta.

Nuoret ovat ilahduttavasti löytäneet Karhuvuoren kirjaston omaksi olohuoneekseen. Valitettavasti myös nuorten häiriökäyttäytyminen lisääntyi syksyllä omatoimikirjaston aikana.  Hankkeen viimeinen kuukausi meni hanketyöntekijältä järjestysnaisena toimimiseen ja nuorten valistamiseen omatoimikirjaston ja auki olevan kirjaston säännöistä. Hän sai nuoriin hyvän kontaktin, mutta hanke päättyi harmillisesti vähän kesken, jotta tilanne olisi saatu täysin rauhoitettua. Jonkinlainen tasapaino ja kirjastorauha kuitenkin saatiin aikaan. Tällaiselle nuorisotoimen ja kirjaston yhteiselle työntekijälle olisi tarvetta jatkossakin.

Hankerahalla järjestettiin kaksi kirjailijavierailua. Karhuvuoren koululla esiintyi Juri Paretskoi, 200 kuulijaa ja läheisellä Ruonalan koululla Anneli Kanto, 46 kuulijaa.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke tehosti yhteistyötä nuorisotoimen kanssa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä sujuu hyvin, mutta hyviä viestintäkäytäntöjä toimijoiden välillä täytyy vielä kehittää. Yhteisten työntekijöiden saaminen parantaisi varmasti tilannetta. Uusi rakennus ja kirjastokonsepti sekä tämä hanke toivat esille uudenlaisen nuorisoon keskittyvän kirjastotyön osaamisen tarpeen. Tällaisia työntekijöitä tarvittaisiin pysyvästi nykyaikaisessa kirjastossa.

Karhuvuoren kirjaston kävijämäärä lisääntyi huimat 247 prosenttia edellisestä vuodesta. Työntekijämäärä lisättiin kahteen, joista toinen on erikoistunut koulun ja nuorten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Jatkotoimenpiteet: 

Kotkan kaupunginkirjasto on hakenut avustusta hankkeelle "Tämän päivän nuori maahanmuuttaja on huomispäivän suomalainen", jossa samantyyppistä ohjattua toimintaa on tarkoitus suunnata etupäässä maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille pääkirjastossa ja Karhuvuoren kirjastossa. Kirjastohenkilökunnan nuorisotyöosaamista pyritään myös jatkossa kehittämään.

Aloituspäivämäärä : 
13/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 303
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 303
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 536henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000
 
okm
avi