Karkkilan kirjaston palvelut ja tilat näkyväksi
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtatie 26
03600
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirkka Ylander
Puhelin : 
0447674641
Sähköposti : 
sirkka.ylander@karkkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Karkkilan kirjastoon hankitaan infotaulut, jotka korvaavat suurimmaksi osaksi paperitiedotuksen ilmoitustauluilla. Tavoitteena on saada käyttöön uusi, kustannustehokkaampi tapa tuoda kirjaston tuottamat palvelut ja tapahtumat näkyviin kirjastotilassa ja kaupungilla. Lisäksi sisällöntuottajina voi toimia myös kaupungin muut toimijat tai kirjaston asiakkaat. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tehdään tapahtumissa kyselyä, mistä asiakas on saanut tiedon tapahtumasta. Kirjataan ylös palautteet uudesta toimintamallista ja arvioidaan niiden perusteella uuden tavan vaikuttavuutta.

Kuvaus : 

Kirjasto hankkii kaksi infotaulua, joista toinen on sisäkäytössä kirjastossa ja toiselle etsitään sijoituspaikka kaupungilta sopivasta ikkunasta. Infotauluille tuotetaan jatkossa kaikki tiedotteet ja luovutaan pääsääntöisesti paperisten tiedotteiden levityksestä. Tällä säästetään kirjastolaisten aikaa muuhun työhön. Hanke toteutetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hankkeessa kartoitetaan sopivat laitteistot ja hankitaan ne. Etsitään yhteistyötaho, jonka ikkunaan kaupungille voidaan sijoittaa toinen laite. Asennetaan laitteet ja koulutetaan henkilökunta käyttämään uutta järjestelmää. Tiedotuksesta myös tehdään suunnitelmallisempaa ja kattavampaa.

Aloituspäivämäärä : 
19/11/2017
Lopetuspäivämäärä : 
19/11/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500
 
okm
avi