Karkkilan kirjaston palvelut ja tilat näkyväksi
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Karkkilan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Valtatie 26
03600
Ansvarsperson : 
Sirkka Ylander
Telefonnummer : 
0447674641
E-post : 
sirkka.ylander@karkkila.fi
Projektets målsättning: 

Karkkilan kirjastoon hankitaan infotaulut, jotka korvaavat suurimmaksi osaksi paperitiedotuksen ilmoitustauluilla. Tavoitteena on saada käyttöön uusi, kustannustehokkaampi tapa tuoda kirjaston tuottamat palvelut ja tapahtumat näkyviin kirjastotilassa ja kaupungilla. Lisäksi sisällöntuottajina voi toimia myös kaupungin muut toimijat tai kirjaston asiakkaat. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tehdään tapahtumissa kyselyä, mistä asiakas on saanut tiedon tapahtumasta. Kirjataan ylös palautteet uudesta toimintamallista ja arvioidaan niiden perusteella uuden tavan vaikuttavuutta.

Projektbeskrivning : 

Kirjasto hankkii kaksi infotaulua, joista toinen on sisäkäytössä kirjastossa ja toiselle etsitään sijoituspaikka kaupungilta sopivasta ikkunasta. Infotauluille tuotetaan jatkossa kaikki tiedotteet ja luovutaan pääsääntöisesti paperisten tiedotteiden levityksestä. Tällä säästetään kirjastolaisten aikaa muuhun työhön. Hanke toteutetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hankkeessa kartoitetaan sopivat laitteistot ja hankitaan ne. Etsitään yhteistyötaho, jonka ikkunaan kaupungille voidaan sijoittaa toinen laite. Asennetaan laitteet ja koulutetaan henkilökunta käyttämään uutta järjestelmää. Tiedotuksesta myös tehdään suunnitelmallisempaa ja kattavampaa.

Projektet börjar : 
19/11/2017
Projektet avslutas : 
19/11/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€5 000
Egen finansiering: 
€2 700
Budget sammanlagt: 
€7 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 500