Karvakorvat kuulolla – koirat lasten lukemaan oppimisen tukena
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Helsingin kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
Bibliotekets telefonnummer : 
09-3108511
Bibliotekets e-postadress : 
city.library@hel.fi
ISIL-kod : 
FI-He
FO-nummer : 
FI 02012566
Ansvarsperson : 
Sari Lehikoinen
Telefonnummer : 
09 310 85504
E-post : 
sari.lehikoinen@hel.fi
Projektbeskrivning : 

Karvakorvat kuulolla kirjastossa - koirat lasten lukuhalun motivaattoreina

Lukutaito on yksi tärkeimmistä kansalaistaidoistamme. Suomalaisten hyvää lukutaitoa ja sen kattavuutta väestön keskuudessa - lähes 100% väestöstä on lukutaitoista - selittävät mm. suomalaisen yhteiskunnan koulutusmyönteisyys, koululaisten henkilökohtainen tukeminen ja ahkera kirjastonkäyttö (Pisa-tutkimus: Mihin Suomen menestys perustuu?).

Jokainen meistä on kuitenkin omanlaisensa oppija: yhdeltä lukeminen sujuu ongelmitta, toiselle se tuottaa vaikeuksia. Kirjaston tehtävänä on tukea ja innostaa kaikentasoisia lukijoita ja tarjota erilaisia keinoja lukuhalua vähentävien esteiden voittamiseksi. Olennaista ei ole se, miten oppii vaan se, että oppii.      

Luetaan koiralle –toiminnan malli ulkomailta

Muutamissa yhdysvaltalaisissa, saksalaisissa, australialaisissa kirjastoissa on lapsia tuettu lukemisen opettelussa jo vuosia siten, että lapset ovat päässeet lukemaan ääneen koiralle kirjastossa. Kokemukset lukuhetkistä ovat olleet myönteisiä, ja asiaa koskevissa tutkimuksissa on todettu lasten lukuhalun kasvaneen ja teini-ikäisillä on todettu jopa itsevarmuuden lisääntyneen.  
(mm. R.E.A.D (Reading Education Assistance Dogs) ja ”Paws for Tales” –ohjelmat).

Ulkomaisten esimerkkien innoittamana luetaan koiralle  -toimintaa on pilotoitu Helsingissä, Etelä-Haagan kirjastossa syksyn 2011 aikana. Lukuhetkiä on markkinoitu nimellä Karvakorvat kuulolla, ja niitä pidetty joka torstai-ilta 1.9.2011 lähtien.

Toiminnan tavoitteena on ollut innostaa ja rohkaista lapsia lukemaan ja saada heidät kiinnostumaan asiasta. Palvelu voi tarjota mahdollisuuden innostavaan lukukokemukseen erityisesti niille lapsille, joilla on lukemaan oppimisen vaikeuksia. Koiran etuna on, että se on kiitollinen ja empaattinen kuulija, joka ei hermostu hitaasta lukutahdista tai korjaa mahdollisia virheitä, kuten ihmisillä on helposti tapana.

Lukutuokion toteutus Etelä-Haagan kirjastossa

Lukutuokiot on pidetty Etelä-Haagan kirjastossa 1.9. lähtien joka torstai klo 18-19.15. Tuokion aikana on ääneen päässyt lukemaan vuorollaan kaksi lasta. Kummallekin on varattu aikaa puoli tuntia siten, että lukemisen on ajateltu kestävän 15 min. Muu aika on varattu järjestäytymiselle ja koirakon lepotaukoa varten. Käytäntö on osoittanut, että jotkut lapset ovat lukeneet vähemmin kuin 15 minuuttia, kun taas toisille ei tahdo riittää puoli tuntiakaan.   

Lukuhetki on pidetty tarkoitukseen varatussa erillisessä huoneessa ja siihen osallistuvat vain lapsi, koira ja sen ohjaaja. Huoneesta on pyritty kalustamaan mahdollisimman mukava ja kotoinen, rentoa tunnelmaa tukeva. Lukemisensa lapsi saa valita itse kirjoista, jotka on tuotu etukäteen tarjolle.

Lukuhetkeen osallistuminen on edellyttänyt etukäteisilmoittautumista ja lapsen huoltajan kirjallista suostumusta (osallistumiskaavake liitteenä). Siitä on kerrottu ko. kirjastossa, kaupunginkirjaston verkkosivuilla ja lehdistötiedotteella. Sitä esiteltiin Stockmannin Lemmikkieläinpäivillä keskustan Stockmannin Argos-hallissa 17.10.2011. 

Koirat koulutettuja ja valikoituja

Toimintaa on valmisteltu yhteistyössä Suomen Kennelliiton, koirajärjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa syksystä 2010 lähtien. Tänä syksynä (2011) tarinoita ovat olleet kuuntelemassa testatut ja koulutetut koirat Avustajakoira ry:stä, Opaskoira ry:stä ja Suomen sveitsinpaimenkoirayhdistyksen Hali-Berneistä (yhteensä 14 koirakkoa. Päivystysaikataulu liitteenä). Mukana on ollut labradorinnoutajia ja berninpaimenkoiria ohjaajineen.

Mukana olevilla koirilla on vakuutus, joka korvaa mahdolliset lapselle tai omaisuudelle koituvat vahingot (esim. lapsen yllättävä, lääkärin hoitoa vaativa allergiareaktio). 

Kokemukset kannustavia – palvelusta mahdollisesti tutkimuskohde

Kokemukset palvelusta ovat olleet kannustavia. Karvakorvat kuulolla on saanut runsaasti positiivista julkisuutta eri medioissa (artikkelinäytteitä liitteenä), lapsilta ja lukemaan tulleiden lasten vanhemmilta.

Toiminnan markkinointi suunnataan marraskuussa erityisesti Helsingin opetusviraston äidinkielen opettajille ja erityisopettajille, jotta lukuhetkiin saataisiin erityisesti niitä lapsia, joille lukemaan oppiminen tuottaa vaikeuksia. Töölön kirjastossa järjestetään ”ylimääräinen” lukutuokio 23.11. Paikalle on tulossa opettaja ja erityisluokka, jossa on 10 oppilasta.  

Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laitokselta odotamme marraskuun aikana vastausta tekemäämme tiedusteluun siitä, ryhtyisikö joku tai jotkut graduvaiheen opiskelijat tutkimaan tieteen suomin keinoin toiminnan vaikutuksia. Asiasta olemme olleet yhteydessä erityispedagogiikan professori Mikko Aroon (liitteenä olevassa pp-esityksessä mahdollisia tutkimusaiheita).

Toiminnan jatko

Etelä-Haagan kirjasto on luetaan koiralle –toiminnan pilotti Helsingissä. Tarkoituksena on jatkaa toimintaa siellä kevätkaudella 2012 ja laajentaa sitä hallitusti yhteen tai mahdollisesti kahteen muuhun kirjastoon pääkaupungissa. Tavoitteena on luoda luetaan koiralle -toiminnan malli, konsepti, jonka voi levittää yleisiin kirjastoihin laajemminkin.

Palvelun seuranta- ja kehittämiskokous pidetään marraskuussa Etelä-Haagan kirjaston henkilökunnan ja vapaaehtoisina toimivien koirajärjestöjen edustajien kanssa.   

Toiminnan toteuttaminen ei vaadi kirjastoilta suuria investointeja tai mittavia järjestelyjä, mutta joitakin kuluja siitä syntyy. Hankkeella ei ole tuloja, eikä siihen ole haettu tai saatu avustuksia muualta.  Jatkokehittämisen takaamiseksi ja konseptin luomiseksi haemme 10 000 euron avustusta seuraavien kulujen kattamiseksi:

- koirien vastuuvakuutukset

- koirakoiden taksimatkat (koti-kirjasto-koti)
- vapaaehtoisina toimivien koirien ohjaajien pienimuotoinen palkitseminen ja kiittäminen
- suunnittelukokousten tarjoilut
- markkinointikulut, painokulut

- mahdolliset virkamatkat (esim. matkat Jyväskylän yliopistossa vierailemiseen)

- suunniteltujen oheistilaisuuksien asiantuntijoiden palkkiot, taksi-/matkakulut/päivärahat

- muut mahdolliset kulut

Webbsidor, publikationer och material: 

Karvakorvat kuulolla –hankkeen tiedottamis- ja markkinointitarpeeseen tuotettiin Kar-vakorvat kuulolla - koirat innostavat lapsia lukemaan -esite, jota jaettiin asiakkaille kir-jastoissa, tapahtumissa ja kirjastoväelle eri tilaisuuksissa. Esite tuotettiin JS/Suomi Oy:n kanssa, eikä siitä seurannut kirjastolle paino tms. -kustannuksia. Palvelusta uutisoitiin kirjaston silloisilla ulkoisilla lib.hel.fi-verkkosivuilla sekä Helmi-intrassa. Siitä lähetettiin myös lehdistötiedotteita. Tiedottamisen tulosta seurattiin kah-della kirjaston käytössä olevalla mediaseurantatyökalulla (Meltwater: verkkolehdet ja some, M-Brain: printtilehdet, radio ja TV). Uutinen ylitti hyvin uutiskynnyksen, ja projekti noteerattiin päivälehtien lisäksi myös muun muassa Tekniikan Maailmassa. Sitä esitel-tiin Stockmannin Lemmikkieläinpäivillä keskustan Stockmannin Argos-hallissa 17.10.2011.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Toiminnan tavoitteena oli innostaa ja rohkaista lapsia lukemaan ja saada heidät kiinnostumaan siitä. Kohderyhmänä olivat erityisesti lapset, joilla on lukemisvaikeuksia tai vastahakoisuutta asiaa kohtaan. Toimintaa valmisteltiin yhteistyössä Suomen Kennelliiton, koirajärjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa syksyllä 2010. Tarinoita olivat kuuntelemassa testatut ja koulutetut koirat Avustajakoira ry:stä, Opaskoira ry:stä ja Suomen sveitsinpaimenkoirayhdistyksen Hali-Berneistä (yhteensä 14 koirakkoa). Mukana on ollut labradorinnoutajia ja berninpaimenkoiria ohjaajineen. Lukutuokioita pidettiin säännöllisesti Itäkeskuksen, Etelä-Haagan ja Töölön kirjastoissa. Etelä-Haagan kirjastossa hetkiä pidettiin aluksi joka torstai, myöhemmin joka toinen torstai. Töölön kirjastossa vieraili säännöllisesti viikoittain 10 lapsinen erityisluokka opettajineen. Lisäksi tuokioita järjestettiin mm. Jakomäen, Kannelmäen, Oulunkylän ja Pukinmäen kirjastoissa. Lukutuokiot olivat kestoltaan lapsen halusta riippuen 15 - 30 minuuttia, ja kerrallaan koiralle luki yksi lapsi. Hetki pidettiin tarkoitukseen varatussa erillisessä huoneessa ja siihen osallistuivat vain lapsi, koira ja sen ohjaaja. Huoneesta pyrittiin kalustamaan mahdollisimman mukava ja kotoinen, rentoa tunnelmaa tukeva. Lukemisensa lapsi sai valita itse kirjoista, jotka on tuotu etukäteen tarjolle. Lukuhetkeen osallistuminen on edellyttänyt etukäteisilmoittautumista ja lapsen huoltajan kirjallista suostumusta. Niistä saatu palaute on ollut sekä lapsilta että heidän vanhemmiltaan pelkästään positiivista (jotkut aikuiset jopa kysyivät mahdollisuutta päästä itse lukemaan koirille). Projektille asetettujen tavoitteiden voidaan katsoa täyttyneen sen saaman positiivisen palautteen ja mediahuomion ansioista sekä siksi, että sen myötä kirjastot ovat rohkaistuneet itse kutsumaan koirakoita erilaisiin tapahtumiin yms. Karvakorvat kuulolla -projektin myötä asialle saatiin luoduksi myönteinen ilmapiiri sekä hedelmällinen maaperä. Toiminnasta syntynyttä mallia (yhteistyö vapaaehtoisten koirakoiden kanssa) voi soveltaa kirjastossa kuin kirjastossa. Se on yksinkertainen ja helppo toteuttaa, eikä se vaadi enää keskitettyä koordinointia. Toiminnasta ei myöskään synny välttämättä lainkaan kuluja. Vähäisiä kuluja Helsingin kaupunginkirjaston projektissa syntyi lähinnä koirakoiden matkakustannuksista ja suunnittelupäivien kokoustarjoiluista. Suunniteltuja ekskursioita ei valitettavasti pystytty toteuttamaan.

 

Fortsatta åtgärder: 

Koirakoita käy edelleenkin vierailulla eri kirjastoissa. Etelä-Haagan kirjastossa toiminta on säännöllistä (kerran kuukaudessa, haluttaessa useamminkin). Siellä lukukoirana toimii kirjaston henkilökunnan edustajan oma koira, Hugo. Myös muissa kirjastoissa lukukoiria vierailee mm. erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Projektet börjar : 
31/08/2011
Projektet avslutas : 
30/12/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 650
Egen finansiering: 
€2 550
Budget sammanlagt: 
€10 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Egen finansiering: 
€2 143
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
10henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000