Kasarista nykyaikaan –musiikkihuoneesta elämystilaksi
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kännykkäkuva Jokelan kirjaston musiikkihuoneen sisäänkäynnistä
Jokelan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 20
05400
Kirjaston puhelin : 
040 314 4040
Kirjaston sähköposti : 
jokelankirjasto@tuusula.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tuusu
Y-tunnus : 
0131661-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Katri Rahkola
Puhelin : 
040 314 4041
Sähköposti : 
katri.rahkola@tuusula.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on muuntaa Jokelan kirjaston vanha Musiikkihuone monipuoliseen toimintaan soveltuvaksi Elämystilaksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilan uudet käyttötavat

Tapahtumien määrä uudistetussa tilassa

Kuvaus : 

Tuusulan suurin lähikirjasto, Jokelan kirjasto, sijaitsee Pohjois-Tuusulassa, 20 km:n päässä kuntamme pääkirjastosta. Jokelan kirjastossa työskentelee 4 vakituista työntekijää, vuosilainaus lähentelee 100 000 lainaa. Kirjastomme toimii v. 1986 rakennetussa Jokelan monitoimitalossa: kirjaston tila on avara, valoisa, mutta vaatii 2010-luvulle päivityksen - varsinkin nk. musiikkihuoneemme, joka on 80-luvun reliikki. Musiikkihuone koostuu kiinteistä rakenteista kuuntelupisteineen ja nojatuoleineen – kuitenkaan itse musiikin kuunteluun ei ole ollut mahdollisuutta vuosikymmeneen: laitteet epäkunnossa siten poiskäytöstä. Toisin sanoen tila on jäänyt varsin vähälle käytölle.

 

Jokelan kirjasto on vireä, kyläläisten omaksi ottama paikka, jossa tapahtuu paljon matalankynnyksen toimintaa niin työntekijöiden kuin kyläläisten järjestämänä: koululaiskäyntejä, satutunteja, lukupiiriä, käsityöiltoja jne. Kirjastostamme ei tällä hetkellä löydy pienryhmille soveltuvaa, muunneltavaa, mukavaa tilaa, puhumattakaan mediakasvatukseen soveltuvasta tietokoneluokasta. Esimerkiksi koululaisryhmien tullessa kirjastokäynnille tai lasten kipitellessä satutunnille joudumme joka kerta raivaamaan tilan (kantamaan raskaat pöydät ja tuolit) sinne, missä vapaata löytyy: lehti- tai lukusaliin, jotka näin ollen ovat poissa muulta asiakaskäytöltä.

 

Nyt on aika siirtyä kasarista nykyaikaan! Kaataa musiikkihuoneen vanhat pömpelit, luoda tilalle uutta ajanmukaista! Niin kutsutun musiikkihuoneen näemme me työntekijät oivana muunneltavana, monenlaiseen pienryhmäkäyttöön soveltuvana tilana. Kirjastomme musiikkihuone on kuusikulmainen n. 22-neliöinen, viehättävä vaalea tila - erillinen, muttei täysin suljettava.

 

Näemme huoneen pesänä, sylinä, jossa pitää intiimejä satuhetkiä; kirjavinkkaus- ja mediakasvatustilana koululaisille; elämys- ja rentoutumistilana niin isoille kuin pienille; tapahtuma-areenana pienimuotoisille esityksille, äänikirja- ja musiikki-illoille. Kirjaston ollessa auki, tila olisi ehkä eniten lasten käytössä aineistosijoittelusuunnitelman takia, mutta se olisi kuitenkin vapaasti kaikkien rauhoittavaa tilaa tarvitsevien käytössä.

 

Tilankäytön suunnittelussa hyödynnämme osallistavaa suunnittelua: päiväkoti- ja kouluväkeä, joihin Jokelan kirjastolla on jo kiinteät hyvät suhteet. Kutsumme ryhmiä ideoimaan esim. piirtäen toiveitaan tilankäytön suhteen. Haastattelemme lapsia ja lasten kanssa työskenteleviä, mitä he toivovat uudelta tilalta. Projektin taltioimme ja kokoamme siitä näyttelyn elämystilan valmistuessa. Projektin etenemistä olemme ajatelleet kommentoida Tuusulan kirjastojen Facebook-sivulla.

 

Jotta saamme elämystilasta mielekkään ja toimivan, tarvitsemme asiantuntija-apua omien ja osallistavassa suunnittelussa saatujen ideoiden jalostamiseen: värimaailma, kalusteet, lattiamateriaali, valaistus, verhoilu ja tekniikan sijoittelu. Haemme tätä varten avustusta sisustussuunnittelijan palkkaamiseen.

 

 

 

Saadaksemme elämystilasta nykyteknologiaa vastaavan ja tulevaisuuteen ulottuvan haemme rahoitusta: tabletteja (10 kpl) osallistavaan media- ja informaatiokasvatukseen, dokumenttikameraa (1 kpl)  satuesitys- ja kirjavinkkauskäyttöön, cd-soitinta (1 kpl) kaiuttimineen musiikin, äänikirjojen ja rentoutuslevyjen kuunteluun.

Hankerahoituksen tuella toteuttaisimme kymmenvuotisen haaveemme päivittää lähikirjastomme raikkaasti nykyaikaiseksi ja tarjota muuntautuva elämystila Jokelan kaikkien kyläläisten käyttöön.

 

Kustannusarvio

 

• Sisustussuunnittelijan palkkaaminen  2 500

- matto/tekstiili/verhosuunnitelma

- värisuunnitelma

- kaluste/hyllyjärjestelmäsuunnitelmat

- valaistussuunnitelma

- seinämateriaalit

 

•Laitteet yht. n. 5 800 €

- 10 kpl tabletteja esim. iPad n. 400 € yht. 4 000 €

- 1 kpl dokumenttikamera esim. Qomo QD3900 1 000,00 €

- 1 kpl cd-soitin ja kaiuttimet esim. Onkyo CS-1045 mikrohifijärjestelmä,  n. 800 €

 

•Kirjastojärjestelijän palkkaaminen projektin toteuttamisen ajaksi 1 kuukaudeksi mahdollistamaan vakituiselle henkilökunnalle aikaa kokoelman läpi käyntiin, siirtoon ja suunnittelutyöpajojen vetämiseen, kulut työnantajan kustannuksineen n. 2  700 € 

 

• Remontti yht. noin 10 000 €

- vanhojen kalusteiden ja musiikkilaitteiden purku, lattiamateriaalin vaihto ja asennus, seinän laudoitus

- verkkokaapelin vetäminen lasten tietokoneiden uudelle paikalle

- jätemaksut

 

•Kalusteet yht. 5 000 €

- sis. huonekalut + paloturvalliset tekstiilit

 

•Hallintokustannukset 2 500  €  + oman henkilökunnan työosuus työnantajakuluineen

5 700 €, yht. 8 200 €

 

 

Hankkeen kokonaisarvio 34 200 €, josta

 

•Haettava hankeavustus:  Sisustussuunnittelijan palkkaaminen, laitteet,  kirjastojärjestelijän palkkaaminen. 2 500 € + 5 800 € + 2 700 € = 11 000 €

 

•Omarahoitus:  Remontti, kalusteet, hallintokustannukset ja oman henkilökunnan työosuus. 10 000 € + 5 000 € + 8 200 = 23 200 €

 

 

Yhteistyökumppanit: sisustussuunnittelijat, päiväkoti- ja kouluryhmät, kunnan atk-yksikkö ja kunnan puuseppä

 

Toteutusaika: vuoden 2016 loppuun mennessä

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tuusulan kunta, myöhemmin nimettävät sisustussuunnittelijat, kuntalaiset
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kasarista nykyaikaan -hankkeessa oli tavoitteena uudistaa Pohjois-Tuusulassa sijaitsevan Jokelan lähikirjaston ahdas ja vanhentunut musiikkihuone uudenlaiseksi monikäyttöiseksi elämyshuoneeksi.

Hankkeen taustatyönä kirjaston henkilökunta oli tehnyt jo pitkään suunnitelmia tilan uudistamisesta ja käynyt tutustumassa erilaisiin monikäyttötiloihin toisissa kirjastoissa. Hankerahoituksen turvin uudistustyö saatiin konkreettisesti käyntiin.

Ensimmäisessä vaiheessa valittiin elämyshuoneen suunnittelusta vastaava suunnittelutoimisto. Yhtenä valintakriteerinä oli osallistava suunnittelutyö, jossa kirjastoa ympäröivä yhteisö, kyläläiset, pääsevät ideoimaan elämyshuoneen käyttötarkoituksia ja tunnelmaa. Yhteistyökumppaniksi valittiin helsinkiläinen Tilassa Oy -suunnittelutoimisto, joka toteutti eri-ikäisille jokelalaisille kirjastonkäyttäjille suunnatun ideointipajan 22.9.2015. Pajatyöskentely antoi paljon ajatuksia elämyshuoneen käyttömahdollisuuksista, jotka toimivat niin suuntaviivoina tilan konkreettista suunnittelua varten kuin myös tulevaisuuden toimintaideoina kirjaston henkilökunnalle.

Pajatyöskentelyn pohjalta alkoi tilan varsinainen suunnittelu, jossa kuunneltiin myös kirjaston henkilökunnan toiveita ja tarpeita tilan käyttöön. Suunnittelutyötä tehtiin yhteistyössä kunnan tilakeskuksen ja arkkitehdin kanssa. Suunnittelutyö yksityiskohtineen kesti n. puoli vuotta. Tilassa Oy tuotti kirjastolle kattavan ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman elämyshuoneen ilmeestä, värimaailmasta, kalusteista, tekniikasta ja valaistuksesta, kirjaston tarpeita jatkuvasti kartoittaen.

Toukokuun 2016 alussa elämyshuoneessa alkoivat käytännön muutostyöt, joista vastasi kunnan yhteistyökumppanina toimiva remonttifirma. Ensin purettiin vanhat kiintokalusteet ja tasoitettiin lattia- ja seinäpinnat uutta pintakäsittelyä varten. Seuraavaksi lattia sai uuden kokolattiamaton, seinät tyylikkään maalatun kuvion sekä oviaukko verhon, jolla tilan voi sulkea erilliseksi osaksi kirjastosalista.

Elämystilaan hankittiin monikäyttöistä mutta helppoa tekniikkaa: TV-näyttö, jolla voi näyttää kuvaa kirjaston iPadeista, kannettavasta tietokoneesta tai vaikkapa bluray-soittimesta. Uutena kiintokalusteena teetettiin mittatilaustyönä pitkä kulmasohva, lisäksi hankittiin kaksi siirreltävää kirjahyllyä ja kolme istuinrahia sekä päivitettiin jo olemassa olleiden kalusteiden, jakkaroiden ja nojatuolien värimaailmaa uuteen tilaan sopiviksi.

Kirjaston henkilökunta on antanut suuren työpanoksen tilan suunnitteluun, tekniikan, kalusteiden ja kunnostuspalveluiden hankintaan, sekä kirjastoaineiston uudelleenjärjestelyyn. Musiikkihuoneen käyttötarkoituksen muuttuessa oli myös muutettava kirjaston hyllyjärjestystä ja karsittava reilusti vanhaa musiikkikokoelmaa. Määräaikaisen kirjastojärjestelijän palkkaaminen asiakaspalvelutehtäviin on vapauttanut vakinaista henkilökuntaa suunnittelu- ja järjestelytöihin. Määräaikainen kirjastojärjestelijä työskenteli kirjastossa osa-aikaisesti ajalla 23.5. – 21.8.2016.

Elämyshuoneen suunnittelussa ja toteutuksessa on käytetty paljon myös kunnan muiden yksiköiden (lähinnä Tilakeskuksen) työaikaa sekä rahaa varsinaisen remontin toteutukseen. Näitä ei ole eritelty tässä raportissa.

Jokelan kirjaston uusi elämyshuone valmistui syksyllä 2016, ja sen avajaisia vietettiin sunnuntaina 19.10., jolloin paljastettiin elämyshuoneen nimi. Nimestä järjestettiin kuntalaisille kilpailu, ja Jokelan monitoimitalon henkilökunnan raati valitsi usean hyvän ehdotuksen joukosta huoneen nimeksi ”Vinkkeli”. Vinkkelin avajaispäivänä vietettiin samalla koko monitoimitalon 30-vuotisjuhlaa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vinkkeli-elämyshuone on saanut kyläläisiltä positiivisen vastaanoton. Kirjaston käyttäjät ovat olleet tilaan todella tyytyväisiä ja antaneet hyvää palautetta: se on rauhallinen, kaunis ja toimiva, ja erityisesti lasten ja nuorten mieleen. Siellä luetaan, leikitään ja vietetään aikaa, järjestetään kokoontumisia sekä esimerkiksi ohjattuja leikkituokioita, eskareiden opetushetkiä ja koululuokkien tiedonhakutunteja. Sinne voi myös laittaa esille ajankohtaista kirjastoaineistoa, kuten kausittain vaihtuvia kuvakirjoja. Vinkkeli on aina kirjaston auki ollessa kyläläisten vapaasti käytettävissä.

Jatkotoimenpiteet: 

Osallistavan ideointipajan ansiosta kirjastolla on taskussa paljon ideoita Vinkkelin ja koko kirjaston tulevaa tapahtumasuunnittelua varten. Kirjasto hyödyntää muunneltavan tilan mahdollisuuksia esim. tiedonhaun opetuksessa ja kuntalaisten kokoontumistilana.

Aloituspäivämäärä : 
31/10/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€34 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
205henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi