Kaunokirjallisuus uusin silmin
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmijärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
01901
Kirjaston puhelin : 
040 3172500
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurmi
Y-tunnus : 
9014643-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Anu Sorvali
Puhelin : 
040 3172517
Sähköposti : 
anu.sorvali@nurmijarvi.fi
Kuvaus : 

Nurmijärven kirjasto- ja kulttuuripalvelut on päättänyt vuoden 2014 talousarvioon tavoitteeksi kokoelmien saavutettavuuden ja kiinnostavuuden lisäämisen. Tämän hankkeen tarkoituksena on tuoda kirjaston kaunokirjallisuuden kokoelmia esiin uusin keinoin.

Ideana on rakentaa kuukausittain vaihtuvan kaunokirjallisuuteen liittyvän teeman ympärille suurempi kokonaisuus, johon liittyy näyttelyitä, vinkkauksia, kokoelman esillepanoa, verkkoaineistoa ja jokin teemaan liittyvä isompi tapahtuma kuten teatteri-, elokuva- tai musiikkiesitys tai asiantuntijavierailu. Avustusta haetaan näiden tapahtumien tuottamiseen. Esille nostetaan teemoja sekä aikuisten kaunokirjallisuudesta että lasten ja nuorten kirjallisuuden puolelta. Näin saavutetaan eri-ikäisiä ihmisiä. Tapahtumien kautta kokoelmista voivat kiinnostua myös ne kuntalaiset, jotka muuten eivät käytä kirjastoa. Nurmijärvellä on kolme kirjaston toimipistettä ja kirjastoauto. Projekti on tarkoitus toteuttaa näissä kaikissa, jotta mahdollisimman moni kuntalainen pystyy osallistumaan. Hanke kestäisi yhden vuoden syksystä 2014 syksyyn 2015. Järjestettäviä tapahtumia olisi ainakin 15.

Hankkeella pyritään saamaan kirjastoon uusia kävijöitä, nostamaan kaunokirjallisuuteen liittyviä, ehkä yllättäviäkin, näkökulmia esiin ja houkuttelemaan ihmisiä lukemaan kirjoja, tutkimaan ja ihmettelemään kirjaston kokoelmia.  Kirjastolaissa määritelty yleisten kirjastojen tavoite on ”edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen”. Tämän hankkeen tavoitteena onkin tarjota kuntalaisille mahdollisuus osallistua maksuttomiin tapahtumiin, joihin on matala kynnys tulla, mutta jotka ovat sisällöltään laadukkaita ja edistävät taiteen ja kulttuurin harrastamista. Hankkeen näkyvällä markkinoinnilla pyritään saavuttamaan myös kirjaston ei-käyttäjiä ja muistuttumaan kuntalaisia kirjaston palveluista ja tarjonnasta.

Avustusta haetaan esiintyjäpalkkioihin ja esiintyjien matkakuluihin 15 500 euroa sekä markkinointikuluihin ja graafikon/taittajan palkkioon 1 000 euroa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

  Hankkeessa tuotettiin Tarinat estradille –logo, tapahtumaesitteet syksyksi ja kevääksi sekä julistepohjat. Esitteen takasivulle tilattiin runoilija Jukka Itkoselta kirjastolle tehty oma runo.

Varsinaisia verkkosivuja ei tuotettu, vaan markkinointi ja ilmoittelu hoidettiin kirjaston omien kotisivujen kautta. Tarinat estradille –logoa käytettiin myös kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, kun tapahtumista tiedotettiin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen lopulliseksi nimeksi tuli Tarinat estradille.

Tarinat estradille –hanke oli kirjastomme suurin projekti tähän mennessä. Hankkeen toteuttamiseen osallistuivat kaikki kolme toimipistettä ja kirjastoauto.  Järjestimme yhteensä 68 tapahtumaa, joihin osallistui 3300 kävijää. Myös henkilökuntaa oli suunnittelussa ja toteutuksessa mukana enemmän kuin aiemmissa hankkeissa.

Hanke kesti koko vuoden 2015. Suunnittelu aloitettiin heti, kun tieto avustuksen saamisesta keväällä 2014 vahvistui. Koska kyse oli suuresta kokonaisuudesta, oli suunnitteluvaihe tärkeä. Suunnitelmat saatiin valmiiksi kokonaisuudeksi niin, että syksyllä 2014 saimme kevään esitteet hyvissä ajoin jakoon. Myös paikallislehti teki vuodenvaihteessa tapahtumavuodesta ison jutun. Suunnitteluun kuului myös Tarinat estradille –logon ja ulkoisen ilmeen suunnittelu, jotka tilattiin graafikko Vesa-Matti Sairaselta. Itse esitteen toteuttaminen oli haasteellista, sillä tila oli rajattu ja kolmen toimipisteen ohjelmien mahduttaminen esitteen sivuille vaati karsimista. Noudatimme hankeavustushakemuksen mukaisesti teemakuukausia, mutta jokainen toimipiste valitsi omat teemansa. Yhteiset teemakuukaudet olisivat helpottaneet tiedottamista monella tapaa: esite olisi ollut helpompi laatia, kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa olisi ollut sujuvampaa ilmoittaa tapahtumista ja kokonaisuuksista sekä lehdistötiedotteet olisi saanut laadittua tiiviimmiksi.

Teemavuoden budjetin seuraamista varten laadittiin heti suunnitteluvaiheen alussa excel-taulukot. Koska järjestäjiä oli useita, niin saimme helposti kirjattua vastuut, arvioidut menot ja toteutuneet summat yhteen taulukkoon, joka oli kaikkien seurattavissa.

Koko vuosi keskittyi kaunokirjallisuuden esiin tuomiseen. Oli hienoa pystyä suunnittelemaan tapahtumia niin, että niihin oli rahaa käytettävissä. Järjestimme kirjastoissa todella monipuolisen ja laajan ohjelman, johon kuului kirjavinkkausta, kirjailija- ja kuvittajavierailijoita, askartelu- ja sanataidepajoja, teatteria ja nukketeatteria, musiikkia, tehtäväpolkuja, elokuvia ja laajoja kirjanäyttelyjä. Teemakuukausia oli mm. Rikosten jäljillä, Sadulla seikkailuun, Ruutuja ja kuplia, Eläköön klassikot, R.A.K.A.S. Ohjelmaa oli kaikenikäisille. Kohokohtina osallistujamäärillä arvioituna oli Klaukkalan kirjaston Star Wars –päivä ja pääkirjaston Tatu ja Patu –päivä, jossa vierailivat Aino Havukainen ja Sami Toivonen. Tatu ja Patu –tehtäväpolku sai paljon positiivista palautetta asiakkailta. Polku oli suunniteltu perheen yhteisesti tehtäväksi ja myös aikuisasiakkaat yllättyivät siitä, kuinka hekin joutuivat oikeasti pohtimaan polun tehtäviä. Asiakkaita osallistettiin muihinkin tapahtumiin, kuten Klaukkalan kirjaston Murhamysteeriin : Mutta kuka murhasi kirjastonhoitaja Pöntisen?, jossa asiakkaat pääsivät testaamaan salapoliisitaitojaan. Rajamäen kirjastossa järjestettiin mm. Hullun hatuntekijän hattupaja. Teatterivierailut olivat myös onnistuneita ja satu oopperan tapaan oli kokonaan uusi kokemus. Pääkirjastossa kirjanäyttelyt, joissa esiteltiin esimerkiksi suomalaista sarjakuvaa tai fantasian alagenrejä olivat hienoja, mutta olisivat voineet tavoittaa asiakkaat vielä paremmin. Näyttelytilan pitäisi sijaita aivan keskeisellä paikalla kirjastossa, jotta asiakkaat löytäisivät sen.

Tapahtumista tiedotettiin mahdollisimman monipuolisesti. Tarinat estradille –esitteet painatettiin kevääksi ja syksyksi. Lisäksi jokaisesta yksittäisestä tapahtumasta tiedotettiin kirjaston kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, ilmoitustauluilla ja jakamalla flyereita, paikallislehdessä ja joissakin tapauksissa myös suoralla sähköpostitiedotuksilla kouluille ja päiväkodeille. Kouluyhteistyöstä onnistunein oli kirjaston järjestämä Aleksi Delikouraksen vierailu Nurmijärven yhteiskoululla. Sosiaalista mediaa hyödynsimme myös tunnelmien välittämisessä ja esimerkiksi Tieteisseikkailu- teemakuussa Dr. Who –nukke seikkaili instragramissa. https://www.instagram.com/p/0XznX6tpl-/?taken-by=nurmijarvenkirjasto

Vuoden aikana asiakkailta tuli paljon positiivista palautetta siitä, miten monipuolista ohjelmaa kirjastoissa nykyään järjestetään. Kirjaston osalta meidän kuitenkin pitää kehittää palautteen keräämistä. Se osin unohtui, eikä palautetta tapahtumien jälkeen kerätty systemaattisesti. Myös yhteistyökumppaneilta pitäisi muistaa kerätä palautetta suunnitelmallisemmin. Kaikkiin tapahtumiin riitti kävijöitä, joskin joihinkin olisimme toivoneet enemmän osallistujia. Tiedottaminen ei selvästi aina tavoittanut kohderyhmää. Kokonaisuutena vuosi oli hieno. Se opetti työyhteisöllemme yhteistyön tekemistä, projektisuunnittelua ja aikataulutusta, sekä isojen kokonaisuuksien hallintaa. Tapahtumat toivat eloa kirjastoon ja laajojen aineistonäyttelyjen kautta saimme jaettua tietoa esimerkiksi eri kaunokirjallisuusgenrejen alalajeista. Opimme itsekin samalla paljon uutta kaunokirjallisuudesta. Vuoden aikana teimme myös yhteistyötä kunnan muiden toimijoiden kanssa, kuten päiväkotien, koulujen ja monipalvelukeskus Woimalan kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Haluamme toteuttaa vastaavanlaisen hankkeen kirjaston tietokirjallisuuspuolen tunnetuksi tekemiseksi. Tästä hankkeesta opittu ajoissa aloitettu ja aikataulutettu suunnittelu ja tapahtumabudjetin tarkempi seuranta otetaan käyttöön muussakin tapahtumasuunnittelussa.  Olisi hyvä kokeilla entistä rohkeammin erilaisten tapahtumien toteuttamista, myös sellaisten, joita ei kirjastossa ole perinteisesti totuttu näkemään. Tulevaisuudessa meidän pitää myös huomioida erityisryhmiä aiempaa paremmin.

Lisätietoa: 

Matkakustannukset sisältyvät henkilöstökuluihin.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
68kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
3 309henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000