Kehdosta hautaan - aktivoiva lukudiplomi
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valkeakosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppilankatu 2
37600
Kirjaston puhelin : 
0403357040
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valkeakoski.fi
ISIL-tunnus : 
Valkka
Y-tunnus : 
0157568-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Leena Toivonen
Puhelin : 
0403357040
Sähköposti : 
leena.toivonen@valkeakoski.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on aktivoivan lukudiplomin tuottaminen, lukukampanjan markkinointi ja tätä kautta lukijoiden aktivointi. Lukukampanjan aiheena on elämäkerrat. Hankkeen yhtenä tavoitteena on järjestää kiinnostuneille lukjioille koulutusta elämäkerrallisen teoksen tuottamiseen liittyvien kirjoittamisvalmiuksien kehittämiseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen tavoitteiden mittarina ovat lukukampanjan tapahtumiin osallistuneiden lukijoiden määrä ja lukukampanjaan osallistuneiden lukudiplomin suorittaneiden määrä. Lisäksi yhtenä tavoitteena olleen koulutustilaisuuteen järjestäminen ja tähän koulutustilaisuuteen osallistuneiden määrä.

Kuvaus : 

Haluaisimme toteuttaa keskusteluun ja kirjoittamiseen aktivoivan lukudiplomin aikuisille. Aiheena olisivat elämäkerrat. Olisi hienoa, jos saisimme kirjaston asiakkaat mukaan jo lukulistan suunnitteluun. Tahtoisimme myös järjestää kaksi lukijatapaamista ennen päätösjuhlaa, jossa diplomit jaetaan. Lukukampanjaan liittyisi yksi kirjailijavierailu ja yksi tilaisuus, jossa teemaa lähestyttäisiin omaelämäkerrallisen kirjoittamisen näkökulmasta. Tarkoitus on nostaa lukijoiden tietoisuuteen kokoelmamme monipuolisuus. Diplomin suorittajan tulisi tutustua vähintään kuuteen teokseen. Hän valitsisi teokset lukulistalta, jossa ne ovat ryhmiteltynä ja kuvailutermein esiteltynä. Ryhmiä olisivat elämäkerralliset romaanit, päiväkirjat, elämäkerrat kaikissa alalajeissaan sekä elämäkerralliset elokuvat ja omaelämäkerralliset kirjoittamisoppaat. Valkeakosken kaupunginkirjastossa on aiemmin toteutettu aikuisten lukudiplomit paikallisaineistosta, sarjakuvista, jännityskirjallisuudesta ja rakkaudesta. Kokemukset ovat olleet myönteisiä mutta haluaisimme kehittää mallia nykyistä vuorovaikutteisempaan suuntaan. Asiakkaat osallistuivat ainoastaan sarjakuvadiplomilistan suunnitteluun. Lukukokemusten vaihtamiseen on ollut tilaisuus vain diplomienjakotilaisuuksissa. Viimeisin lukudiplomi oli rakkaudesta. ja tämän diplomin suoritti 27 henkilöä. Kampanjan ajankohta olisi keväästä syksyyn. Yhteistyökumppaneina olisivat aiempien diplomien suorittajat ja muut kirjaston asiakkaat. Kirjaston henkilökunta voisi myös suorittaa diplomin ja päästä näin kohtaamaan asiakkaita uudella tavalla. Kampanjasta vastaisi kirjaston työntekijöistä koostuva työryhmä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kampanjan tavoitteena oli innostaa kirjaston asiakkaita paitsi lukemaan, myös aktivoida lukijoita kertomaan lukuharrastuksestaan muille ja myös pohtimaan omaa elämänkaartaan. Kampanja tarjosi työkaluja elämäkerralliseen kirjoittamiseen, sillä lukukampanjan aikana järjestettiin mielenkiintoinen koulutustapahtuma erinomaisen kouluttajan kirjailija, kirjoittamisen ohjaaja Taija Tuomisen johdolla. Hänen aiheenaan oli omaelämäkerrallisesta kirjoittaminen otsikolla Kirjoita itsesi näkyväksi. Lukukampanja oli samalla myös osa Kirjan vuosi 2015 -kampanjaa.
Hankkeen aikana toteutettiin myös toinen lukukampanja, Nobelistit, jonka tavoitteena oli aktivoida lukijoita suorittamaan lukudiplomi ja lukemaan palkittujen kirjailijoiden teoksia. Lukijoiden aktivointi toteutettiin sekä diplomin sisältämien tavoitteiden että lukijoiden toisilleen esittämien lukuhaasteiden kautta. Toisenkin lukukampanjan aikana järjestettiin lukijoille kirjailijavierailuita:
Anni Kytömäki ,Teemu Keskisarja, Salla Simukka ja Tuulaliina Varis, jotka keräsivät ison joukon kuulijoita kirjastoon.
Molemmat lukukampanjat innostivat lukijoita suorittamaan lukudiplomin, osallistumaan hankkeessa järjestettyihin lukijatapaamisiin sekä esittämään tuttavilleen haasteita osallistua mukaan lukukampanjaan.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Valkeakosken kuapunginkirjaston tuottamien lukukampanjoiden kirjallisuuslistat nettisivulta:
http://www.valkeakoski.fi/portal/suomi/kulttuuri_ja_vapaa-aika/kirjasto/...

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Valkeakosken kaupunginkirjasto järjesti jo viidennen aikuisille suunnatun, aktivoivan lukudiplomin. Kehdosta hautaan aktivoiva lukudiplomi -hanke on toteutunut lukukampanjan osalta. Kirjaston henkilöstöstä koostuva työryhmä kokosi elämänkertoja käsittelevän lukulistan, joka on kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä kirjaston kotisivulla.  Lukukampanjan aiheena olivat elämäkerrat, elämäkerralliset romaanit, julkaistut päiväkirjat tai kirjelmät ja muistelmat. Aikuisille suunnattuun kampanjaan osallistujat valitsivat kirjaston tuottamalta listalta kuusi (6) kirjaa, jotka tuli lukea määräaikaan mennessä. Kirjoista yksi voi olla kirjoittamisopas. Kirjaston laatima lista oli viitteellinen, sillä diplomiin saattoi sisällyttää myös itse valitsemiaan elämäkerrallisia teoksia tai yhden elämäkerrallisen elokuvan, vaikka niitä ei mainittu listalla. Elämäkerran  saattoi halutessaan kuunnella myös äänikirjana. Lista luetuista teoksista ja omat yhteystiedot tuli palauttaa kirjastoon. Diplomit jaettiin syksyllä. Diplomin suorittaneita oli 36 henkilöä.

Avajaistilaisuus keräsi mukavasti väkeä ja paikalla oli esiintyjänä oli Kirsi Kunnaksen elämänkerran tuottanut professori, emerita Leena Kirstinä. Hän kertoi sekä Kunnaksen elämänkerran tekemisestä, mutta yleisemminkin elämänkerran kirjoittamisesta. Kampanjassa järjestettiin muutamia lukijatapaamisia ja kirjailijavierailuja. Seuraavana kirjailijavieraana olivat Reino Seppänen Kylä Hämeessä-teoksen kirjoittaja ja historioitsija Leena Valkeapää. Hä on Emil Nervanderin Vapaa kuin lintu-elämänkerran kirjoittaja. Kaupungin perinteiseen elokuun kulttuuritapahtumaan Paperitytön ehtoo, kirjasto tuotti kirjailijavierailun. Kirjailija Anja Snellman vieraili kirjastossa kertomassa omaan elämäänsä perustuvasta uusimmasta teoksestaan Antautuminen. Vierailu keräsi useita kuulijoita.

Lukukampanjan tavoitteena oli lukukokemusten vaihtaminen. Lukudiplomien jakotilaisuudessa tarjottiin osallistujille myös mahdollisuutta kertoa omaan elämänsä vaikuttaneista merkittävimmistä teoksista muille osallistujille.

Kampanjan tavoitteena oli innostaa kirjaston asiakkaita paitsi lukemaan myös pohtimaan omaa elämänkaartaan. Samalla kampanja tarjosi työkaluja elämäkerralliseen kirjoittamiseen. Kirjasto tuotti lokakuussa Koskin kirjamessut -tapahtuman ja messujen yhteyteen järjestettiin kirjailija, kirjoittamisen ohjaaja Taija Tuomisen esitys omaelämäkerrallisesta kirjoittamisesta otsikolla Kirjoita itsesi näkyväksi.

Lukukampanja oli samalla myös osa Kirjan vuosi 2015 -kampanjaa.
Hankkeen aikana tuotettu Koskin kirjamessut tapahtuma tulee saamaan jatkoa vuonna 2017.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Lukukampanjan päätöstilaisuudessa toivoimme osallistuneilta ehdotuksia tulevista lukukampanjan teemoista.

Seuraava lukukampanjaa vuodelle 2016 suunniteltiin ja hankkeen jatkona järjestettiinkin toinen aktivoiva lukukampanja, jonka teemana oli tutustuttaa lukijat palkittuihin Nobel-kirjailijoihin. Kampanjan tavoitteena oli innostaa lukemaan palkituilta kirjailijoilta sekä uudempia että vanhempia teoksia kirjallisuuden eri lajeista. Hankkeen aktivoivaksi menetelmäksi valittiin ensinnäkin se, että lukulistan kirjat oli jaoteltu haasteittain, ja lukijan tuli valita kymmenestä haasteesta yhteensä viisi haastetta. Lukija perehtyi haasteiden kautta vanhempaan ennen 1900-luvun puoliväliä tuotettuun kirjallisuuteen; Aasiaan tai Afrikkaan sijoittuvaan teokseen; novelliin, runoon tai näytelmään; elokuvaan tai oopperaan, joka perustuu nobelistin elämään tai pohjautuu hänen teokseensa. Toisena aktivoivana menetelmänä käytettiin lukuhaasteita eli lukijat haastoivat tuttujaan julkisesti mukaan lukukampanjaan kirjaston Facebook-sivujen kautta. Useampi henkilö haastettiin mukaan kampanjaan.
Hankevaiheen jälkeen kirjasto jatkaa lukudiplomien tuottamista ja seuraavan vuoden 2017 lukukampanjan aiheena tulee olemaan Suomi 100 v. Lisäksi kirjasto jatkaa Koskin kirjamessut-tapahtuman järjestämistä, seuraava tapahtuma toteutuu vuonna 2017.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 510
Oma rahoitus yhteensä: 
€510
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
824henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi