Keitä olemme, mistä tulemme, minne menemme? - Suomi 100 vuotta
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pöytyän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyröntie 16
21800
Kirjaston puhelin : 
040 6722 968
Kirjaston sähköposti : 
kyron.kirjasto@poytya.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Potki
Y-tunnus : 
1929519-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Laila Uusitalo
Puhelin : 
0401435701
Sähköposti : 
laila.uusitalo@poytya.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä Auranmaan opiston kanssa tuoda Pöytyälle ja Auraan kulttuurin ja tiedemaailman edutajia esiintymään Studia Generalia -tyyppiseen luentosarjaan. Tavoitteena on auttaa meitä ymmärtämään historiaamme ja kulttuuriamme, keskustella siitä, miksi me olemme tässä ja nyt sellaisina kuin  olemme sekä suunnata katse siihen, mihin  olemme menossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteen seurannan mittareita ovat tapahtumiin osallistuvien lukumäärä sekä kyselyin toteutettava arviointi osallistujien kokemasta luentosarjan antoisuudesta. Kävijät laskettiin tapahtumissa ja heitä haastateltiin tapahtumien antoisuudesta. Luentosarjan antia  käytiin läpi myös lukupiirissä ja lukupiiriläisiltä pyydettiin toiveita mahdollisista esiintyjistä.

Kuvaus : 

Auran ja Pöytyän kirjastot järjestävät satavuotiaan Suomen kunniaksi syksyllä 2017 Studia Generalia -tyyppisen luentosarjan, jossa käsitellään maamme historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta sekä tieteen että kulttuurin keinoin. Resurssien niukkuuden vuoksi kirjailijavierailut ovat viime vuosina olleet kirjastoissa melko harvinaisia. Luentosarjassa toteutetaan kahdeksan luentoa Auran ja Pöytyän kirjastoissa. Luennoille hankitaan esiintyjiksi sekä tiede- että kulttuurielämän edustajia. Kirjasto hankkii esiintyjiksi esimerkiksi mikrohistorian, muodin historian, kirjallisuuden historian, elokuvan historian tai vastaavan ei-poliittisen historian edustajia vastineeksi edelleenkin valtavirtaa edustavalle poliittiselle historianäkemykselle. Kriteerinä esiintyjille on, että he mielellään olisivat julkaisseet aihetta koskevia yleistajuisia tietokirjoja. Luentojen yhteyteen kirjasto järjestää aihepiiriin liittyviä näyttelyitä ja avaa sisältöjä esimerkiksi aikuisvinkkauksin. Myös kirjastoissa kokoontuvissa piireissä, kuten eläkeläisten piireissä ja lukupiireissä, keskustellaan luentojen jälkeen esityksen teemoista.

Kirjasto hankkii jokaiseen toimipisteeseen esiintyjäksi myös kirjailijan, joka on kirjoittanut ansioituneesti suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria tai historiaa kuvaavia kaunokirjallisia tekstejä. Viimeisellä kirjaston järjestämällä luentokerralla esiintyjänä on esimerkiksi tulevaisuudentutkija, joka esittää näkemyksiään siitä, millainen tulevaisuuden Suomi ja tulevaisuuden yhteiskunta on.

Aikataulu: Hanke toteutetaan syyslukukaudella 2017.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Auranlaakson kansalaisopisto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Pöytyän ja Auran kirjastot järjestivät satavuotiaan Suomen kunniaksi syksyllä 2017 Studia Generalia -tyyppisen luentosarjan, jossa käsiteltiin maamme historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta sekä tieteen että kulttuurin keinoin. Resurssien niukkuuden vuoksi kirjailijavierailut ovat viime vuosina olleet kirjastoissa melko harvinaisia. Luentosarjassa toteutettiin kahdeksan luentoa Auran ja Pöytyän kirjastoissa. Luennoille hankittiin esiintyjiksi sekä tiede- että kulttuurielämän edustajia. Esiintyjinä olivat sukututkimuksen ja paikallishistorian tuntija, kansanterveyden asiantuntija, mikrohistorioitsija sekä tulevaisuudentutkija, jotka esiintyivät eri toimipisteissä. Toivottavaa oli, että he mielellään olisivat julkaisseet aihettaan koskevia yleistajuisia teoksia. Luentojen yhteyteen kirjasto järjesti aihepiiriin liittyviä näyttelyitä. Myös kirjastoissa kokoontuvissa piireissä, kuten lukupiireissä, keskusteltiin luentojen jälkeen esitysten teemoista.

Jokaisessa Pöytyän toimipisteessä ja Auran kirjastossa vierali myös kaunokirjallisuuden edustaja. Kolmessa kirjastossa esiintyi kirjailija, kun taas yhdessä kirjastoista esiintyivät kirjallisuuskasvattaja, joka esitteli lasten- ja nuortenkirjallisuutta sekä lukuneuvoja, joka vinkkasi aikuisten kirjoja.

Aikataulu: Hanke toteutettiin syksyllä 2017.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeelle ei ole luotu omia verkkosivuja, mutta hankkeen tapahtumista on ilmoitettu Auran ja Pöytyän kirjastojen facebook-sivuilla sekä kirjastojen omilla verkkosivuilla. Hankkeista on myös tuotettu paperimainoksia ja hankkeen tapahtumista on ilmoitettu paikallislehdessä. Hankkeessa esiintyneet kirjallisuuskasvattajat olivat tuottaneet vinkkaamistaan kirjoista luettelon, jota jaettiin tilaisuudessa asiakkaille. Kirjallisuuskasvattajan luentoa markkinoitiin Auran yhtenäiskouluun myös wilma-tiedotteen avulla.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Luento 1 oli jaettu kahteen osaan. Molemmat osat järjestetttiin Auran kirjastossa ja niillä luennoi paikallinen sukututkija, paikallishistorioitsija ja kolumnisti juha Vuorela. 22.8. hän kertoi sukututkimuksesta ja sen verkkolähteistä sekä 24.10. paikallisista suvuista. Luennoilla oli yhteensä 53 kävijää.

Luennolla 2 esiintyi 21.9. historioitsija Teemu Keskisarja Yläneen kirjastolla puhuen suomalaisesta rikoksesta. Paikalla oli 45 kuulijaa. Auranmaan Viikkolehti julkaisi artikkelin vierailusta. 

Luennolla 3, joka järjestettiin 16.10. Kyrön kirjastossa, esiintyi tohtori Tapani Kiminkinen puhuen suomalaisten kansanterveydestä ja kansantaudeista. Paikalla oli noin 115 kuulijaa. Auranmaan Viikkolehti julkaisi luennosta artikkelin. 

Luennolla 4, joka järjestettiin 14.11. Riihikosken kirjastossa, luennoi tulevaisuudentutkija Jussi Lehtonen Turun yliopistosta. Hän kertoi maaseudun palveluiden tulevaisuuksista. Paikalla oli 12 henkeä. Pienehköstä yleisöstä huolimatta keskustelu oli vilkasta. 

Luennolla 5, joka järjestettiin 21.11. Yläneen kirjastossa, kirjailija Tapio Koivukari puhui kirjoistaan, jatkosodan rintamakarkureista sekä inkeriläisten kuljettamisesta Ruotsiin sodan jälkimainingeissa. Paikalla oli 40 kuulijaa.

Luennolla 6, joka järjestettiin 29.11. Riihikosken kirjastossa, kirjailija Katja Kallio puhui uusimmasta teoksestaan Yön kantaja sekä Seilin saaresta ja psykiatrisen hoidon historiasta. Paikalla oli 33 henkilöä.

Luennolla 7. esiintyivät 27.11. Auran kirjastossa kirjallisuuskasvattaja, lasten- ja nuortenkirjallisuuden asiantuntija Päivi Heikkilä-Halttunen esitellen lasten- ja nuortenkirjallisuuden uutuuksia sekä lukuneuvoja Marika Helovuo vinkaten aikuisten kirjoja. Luennoilla oli läsnä 35 kävijää.

Luennolla 8 esiintyi 14.12. Kyrön kirjastossa kirjailija Reijo Mäki kertoen teoksistaan. Paikalla oli 12 kuulijaa. 

Hanke sai erittäin hyvän vastaanoton. Vaikka joissakin tapahtumissa yleisömäärä jäi pieneksi, keskustelu oli monipolvista ja vilkasta. Palautetta kerättiin välittömästi haastatteluin ja lukupiirissä keskustelemalla. Jälkikäteen on kiitetty erityisesti sitä, että hanke tuotiin kaikkiin kohdealueen taajamiin, jolloin "meidän kylällekin" saatiin tunnettuja asiantuntijoita ja kirjailijoita, joiden vierailuihin yleensä ei ole ollut riittävästi resursseja.

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke paljasti, että joissakin taajamissa yleisö lähtee järjestettyihin tilaisuuksiin helposti, kun taas toisissa tarvitaan hyvinkin tunnettu esiintyjä saamaan yleisö liikkeelle. Kun pää on nyt saatu avattua, pyritään omin varoin järjestämään edes vuosittain mielenkiintoinen esiintyjä jokaiseen taajamaan. Esiintyjien valinnassa on syytä osallistaa asiakkaita antaen heille mahdollisuus vaikuttaa esiintyjien valintaan esimerkiksi haastatteluin ja kyselyin. 

Lisätietoa: 

Osa luentopalkkioista on tiliöity opetus- ja kulttuuripalveluihin, osa palkkoihin, riippuen siitä toimittiko luennoitsija laskun vai verokortin. Osa oli tiliöity hieman virheellisesti toimisto- ja asiantuntijapalveluihin. Nämä kolme tiliä muodostavat tilityksessä luentopalkkioiden osuuden. Osa matkakustannuksista, henkilökunnan työ, tarjoilut ja paikallislehden ilmoittelu jäivät kirjaston omiksi kustannuksiksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
9kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
345henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Perustelumuistio: hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017