Kelalta käyttöön: Suomussalmelta kerätyn murreaineiston digitointi
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Suomussalmen kunnan kotiseutuarkisto
Suomussalmen kunta / kirjasto
Kirjaston osoite : 
Kiannonkatu 31
89600
Kirjaston puhelin : 
044-7773227
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@suomussalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sumsa
Y-tunnus : 
0189925-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Koistinen Ari
Puhelin : 
044-5811488
Sähköposti : 
ari.koistinen@suomussalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Paikallishistoriallisesti arvokkaan murreaineiston digitointi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aineiston käyttö vuosittain.

Kuvaus : 

Suomussalmen pääkirjastossa sijaitsevaan kotiseutuarkistoon on sijoitettu kopiot ns. Erkki Ala-Könnin tutkimusryhmän vuonna 1972 kenttämatkalla keräämistä Suomussalmea koskevista haastatteluista, jotka sisältävät sisältävät aineistoa paikkakunnan historiasta ja ovat arvokas osa jälkipolville välittyvää paikallista kulttuuriperintöä. Huonokuntoisilla kelanauhoilla oleva korvaamaton paikallishistoria pitäisi saada digitoitua pikimmiten. Avokelatekniikka on tullut tiensä päähän ja mm. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on huolissaan murreäänitteiden sisältämän arvokkaan kulttuuriperinnön siirtämisestä jälkipolvien saataville. Murreäänitteisiin liittyvän hakemiston ja sen laadukkaan indeksoinnin avulla aineisto on helposti käytettävissä, ja sitä onkin viime vuosina hyödynnetty monin eri tavoin. Muunmuassa Suomussalmen kunnan historiassa, kartoitettaessa Ylä-Kainuun maagista tarinaperinnettä ja erilaisissa paikallisissa kulttuuritapahtumissa. Äänitteistä löytyy myös aikalaismuistelua Suomussalmella huhtikuussa 1917 pidetystä kansalaiskokouksesta, jossa ensimmäisen kerran julkisesti vaadittiin Suomelle itsenäisyyttä. Näiltä osin aineisto liittyy tiiviisti paikkakunnalla pidettävään Suomi 100 -juhlavuoteen 2017. Tampereen yliopiston Kansanperinteen laitos suorittaa murreäänitteiden digitoinnin cd-levyille ja Suomussalmen kunnankirjasto saa käyttöoikeuden materiaaliin. Myös kirjaston asiakkailla on mahdollisuus lainata aineistoa tekemällä käyttöehtositoumus kotiseutuarkiston kanssa.

Aiemmat hankkeet: 

Pikospuita pitkin -tarinoita senioreille Tabletteja uutisnälkään Taidetta koteihin Pulinapöksä -tarinan taikaa lapsiperheille

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tampereen yliopiston kansanperinteen arkisto digitoi (CD-formaatti) murreaineiston ja se on sijoitettu Suomussalmen kunnan kotiseutuarkistoon. Arkisto sijaitsee kunnan kirjastossa, joka vastaa myös kotiseutuarkiston toiminnasta. Asiakkaiden on mahdollista käyttää murreäänitteitä paikan päällä kirjastossa ja lainata niitä kotiin. Käyttösopimuksessa asiakas sitoutuu noudattamaan aineiston omistajan käyttörajoituksia ja Suomussalmen kunnan kotiseutuarkiston toimintaperiaatteita. Käyttöä helpottamaan kirjasto on tehnyt aineistoluettelot, joista löytyy haastateltavien henkilötiedot ja esiin nousseet aiheet. Murreaineisto on ollut käytössä syksystä 2017. Aineistoa on esitelty asiakastilaisuuksissa ja se oli keskeinen osa 5.12.2017 kirjastossa pidettyä Linnan juhlien etkot -tapahtumaa. Aineistoa ovat tähän mennessä käyttäneet kirjaston yksittäiset asiakkaat ja Kajaanin kaupunginteatteri taustamateriaalina.

Jatkotoimenpiteet: 

Tavoitteena tehdä aineistosta kattava asiahakemisto käyttöä helpottamaan. Harkinnassa jatkohanke, jolla aineisto saadaan vapaasti verkkoon kuunneltavaksi.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 920
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 215
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 135
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 815
Oma rahoitus yhteensä: 
€815
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
18henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
60henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.