Kelalta käyttöön: Suomussalmelta kerätyn murreaineiston digitointi
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Suomussalmen kunnan kotiseutuarkisto
Suomussalmen kunta / kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kiannonkatu 31
89600
Bibliotekets telefonnummer : 
044-7773227
Bibliotekets e-postadress : 
paakirjasto@suomussalmi.fi
ISIL-kod : 
FI-Sumsa
FO-nummer : 
0189925-7
Ansvarsperson : 
Koistinen Ari
Telefonnummer : 
044-5811488
E-post : 
ari.koistinen@suomussalmi.fi
Projektets målsättning: 

Paikallishistoriallisesti arvokkaan murreaineiston digitointi.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Aineiston käyttö vuosittain.

Projektbeskrivning : 

Suomussalmen pääkirjastossa sijaitsevaan kotiseutuarkistoon on sijoitettu kopiot ns. Erkki Ala-Könnin tutkimusryhmän vuonna 1972 kenttämatkalla keräämistä Suomussalmea koskevista haastatteluista, jotka sisältävät sisältävät aineistoa paikkakunnan historiasta ja ovat arvokas osa jälkipolville välittyvää paikallista kulttuuriperintöä. Huonokuntoisilla kelanauhoilla oleva korvaamaton paikallishistoria pitäisi saada digitoitua pikimmiten. Avokelatekniikka on tullut tiensä päähän ja mm. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on huolissaan murreäänitteiden sisältämän arvokkaan kulttuuriperinnön siirtämisestä jälkipolvien saataville. Murreäänitteisiin liittyvän hakemiston ja sen laadukkaan indeksoinnin avulla aineisto on helposti käytettävissä, ja sitä onkin viime vuosina hyödynnetty monin eri tavoin. Muunmuassa Suomussalmen kunnan historiassa, kartoitettaessa Ylä-Kainuun maagista tarinaperinnettä ja erilaisissa paikallisissa kulttuuritapahtumissa. Äänitteistä löytyy myös aikalaismuistelua Suomussalmella huhtikuussa 1917 pidetystä kansalaiskokouksesta, jossa ensimmäisen kerran julkisesti vaadittiin Suomelle itsenäisyyttä. Näiltä osin aineisto liittyy tiiviisti paikkakunnalla pidettävään Suomi 100 -juhlavuoteen 2017. Tampereen yliopiston Kansanperinteen laitos suorittaa murreäänitteiden digitoinnin cd-levyille ja Suomussalmen kunnankirjasto saa käyttöoikeuden materiaaliin. Myös kirjaston asiakkailla on mahdollisuus lainata aineistoa tekemällä käyttöehtositoumus kotiseutuarkiston kanssa.

Tidigare projekt: 

Pikospuita pitkin -tarinoita senioreille Tabletteja uutisnälkään Taidetta koteihin Pulinapöksä -tarinan taikaa lapsiperheille

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Tampereen yliopiston kansanperinteen arkisto digitoi (CD-formaatti) murreaineiston ja se on sijoitettu Suomussalmen kunnan kotiseutuarkistoon. Arkisto sijaitsee kunnan kirjastossa, joka vastaa myös kotiseutuarkiston toiminnasta. Asiakkaiden on mahdollista käyttää murreäänitteitä paikan päällä kirjastossa ja lainata niitä kotiin. Käyttösopimuksessa asiakas sitoutuu noudattamaan aineiston omistajan käyttörajoituksia ja Suomussalmen kunnan kotiseutuarkiston toimintaperiaatteita. Käyttöä helpottamaan kirjasto on tehnyt aineistoluettelot, joista löytyy haastateltavien henkilötiedot ja esiin nousseet aiheet. Murreaineisto on ollut käytössä syksystä 2017. Aineistoa on esitelty asiakastilaisuuksissa ja se oli keskeinen osa 5.12.2017 kirjastossa pidettyä Linnan juhlien etkot -tapahtumaa. Aineistoa ovat tähän mennessä käyttäneet kirjaston yksittäiset asiakkaat ja Kajaanin kaupunginteatteri taustamateriaalina.

Fortsatta åtgärder: 

Tavoitteena tehdä aineistosta kattava asiahakemisto käyttöä helpottamaan. Harkinnassa jatkohanke, jolla aineisto saadaan vapaasti verkkoon kuunneltavaksi.

Projektet börjar : 
01/05/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 920
Egen finansiering: 
€1 215
Budget sammanlagt: 
€6 135
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€4 815
Egen finansiering: 
€815
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
18henkilö/person
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
60henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.