Kellarista kaapin päälle: Turun kaupunginkirjaston vanha kokoelma esiin
År 2012 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Bildens ursprung: 
Turun kaupunginkirjaston kuvakokoelmat
Turun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Linnankatu 2
20100
Bibliotekets telefonnummer : 
044 907 2924
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-kod : 
FI-Tm
FO-nummer : 
0204819-8
Ansvarsperson : 
Kaisa Hypén
Telefonnummer : 
044 9072943
E-post : 
kaisa.hypen@turku.fi
Projektbeskrivning : 

Turun kaupunginkirjaston vanhin kokoelma

Turun pääkirjaston vanha osa valmistui vuonna 1903. Tuolloin kirjastossa oli kaksi erillistä osastoa, ensimmäisen kerroksen kaikille avoin kansankirjasto ja toisen kerroksen opinto-osasto, joka oli tarkoitettu oppineemmalle ja varakkaammalle väestönosalle. Osastoilla oli omat sisäänkäynnit ja omat kokoelmansa.

Tästä jaosta luovuttiin vähitellen 1910-luvulla, mutta vasta 1930-luvulla osastojen kokoelmat yhdistettiin. Vähitellen, kirjastotoiminnan modernisoituessa, kokoelmien kasvaessa ja uudistuessa, tämä vanha kokoelma siirrettiin kirjaston kellarivarastoon. Siellä se säilyi pitkään alkuperäisessä muodossaan.

Tämä Turun kaupunginkirjaston vanhin kokoelma on monella tavalla erityislaatuinen. Koska se perustuu pitkälti lahjoituksiin, siinä näkyy se, mitä 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun sivistyneistö hankki kirjahyllyihinsä. Kokoelma liittyy myös Turun kaupunginkirjaston historiaan ja kertoo sen varhaisesta kokoelmanmuodostuksesta. Kokoelmaan liittyvästä kortistosta näkyvät ne erilaiset luettelointi- ja luokituskäytännöt, joita kokoelmaan on sovellettu.

Kokoelma avaa siis näkökulmia niin 1900-luvun alun sivistyneistön lukuharrastukseen, kirjan historiaan, yleisemmin suomalaiseen kirjastohistoriaan ja turkulaiseen kirjastohistoriaan erityisesti.

 

Tietoa kokoelmasta

Kokoelmaa käytiin läpi 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa ns. kellariprojektissa. Projektissa, jota johti maakuntakirjastonhoitaja Tuuli Åkerman, kokoelmaa inventoitiin ja arvioitiin. Kokoelmasta myös poistettiin kaksoiskappaleita. Asiantuntijoina tässä vaiheessa toimivat mm. valtionarkistonhoitaja Jussi Nuorteva, dosentti Tuija Laine ja dosentti Esko M. Laine.

Vanhaan kokoelmaan liittyvä tieto on toistaiseksi suurimmaksi osaksi hajallaan eri lähteissä. Kokoelma mainitaan ainakin Eila Seppälän Turun kaupunginkirjaston historiassa ja Veikko Laakson Turun kaupungin historia 1917-70 -teoksessa. Tietoja löytyy myös kirjaston johtokunnan 1900-luvun alkuvuosikymmenten pöytäkirjoista, kokoelman kanssa työskennelleiden ja jo eläköityneiden Turun kaupunginkirjaston työntekijöiden muistiinpanoista sekä asiantuntijoiden lausunnoista.

Useat niistä kirjastoammattilaisista, jotka ovat kokoelman kanssa eniten olleet tekemisissä, ovat jo eläköityneet. Heidän asiantuntemuksensa on kuitenkin käytettävissä, joten tarvitaan pikaisia toimenpiteitä, että tätä tietämystä voidaan hyödyntää ja sen avulla syventää kirjaston nykyisen henkilökunnan kokoelmaan liittyvää asiantuntemusta. Kokoelmaan liittyvät, eri lähteissä olevat tiedot pitäisi kerätä systemaattisesti ja laatia niiden pohjalta erilaisia kokoelman esittelyitä (näyttely, luettelo, verkkoesittely, artikkeli). Osa kokoelmasta vaatii myös vielä tarkempaa läpikäyntiä, esimerkiksi sen kaunokirjallisuusosa vaatii vielä tutkimista.

 

Kirjastotoiminnan jatkumo ja vanha kirja e-kirjan aikakaudella

Kokoelma edustaa kirjastotoiminnan jatkumoa. E-kirjan aikakaudella on pidettävä esillä myös kirjan julkaisemisen kehitystä ja aiempia vaiheita. Tätä kirjan ja kirjaston historiaa Turun kaupunginkirjaston vanha kokoelma voisi havainnollistaa ja konkretisoida, kunhan se tuodaan kiinnostavasti ja elävästi esille. Kokoelma tuo omalta osaltaan historiallista perspektiiviä nykyisille kirjastoammattilaisille ja kirjastonkäyttäjille.

Turun kaupunginkirjasto täyttää 150 vuotta vuonna 2013. Tässä yhteydessä olisi hyvä  juhlistaa ja esitellä myös sen vanhinta kokoelman osaa. Ei kuitenkaan riitä, että kokoelma on esillä vain kirjaston juhlavuonna, vaan sen hoito ja esittely pitäisi olla osa kirjaston jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteena on huolehtia kokoelman turvallisesta säilytyksestä ja siitä, että kokoelma ja sen historia tulee dokumentoitua ja että tietoa kokoelmasta on saatavana.

 

Vanhaan kokoelmaan liittyvä hankesuunnitelma

Turun kaupunginkirjasto hakee ELY-keskukselta avustusta vanhaan kellarikokoelmaan liittyvän projektin toteuttamista varten. Projektissa luodaan kokonaisnäkemys kokoelmasta, sen sisällöistä ja vaiheista sekä tiedotetaan niistä kirjaston henkilökunnalle ja asiakkaille. Kokoelmasta kirjoitetaan artikkeli ja siitä laaditaan verkkoesittely, jossa on mm. digitoituja näytteitä kokoelmasta sekä kerrotaan teosten taustoista. Projektin aikana selvitetään kokoelman hoitoon jatkossa liittyviä kysymyksiä ja luodaan käytäntöjä sille, kuinka kokoelmaa hoidetaan, esitellään ja annetaan tutkijoiden käyttöön.

Projektin tehtävät

Vanhaan kokoelmaan liittyvä selvitystyö, kesto 7 kk

 • kokoelman läpikäynti ja tarkempi perehtyminen aiemmin inventoimattomiin osiin (kaunokirjallisuus)
 • tutustuminen kokoelmaan liittyviin lähteisiin ja niiden kokoaminen (painetut lähteet, lausunnot, henkilökunnan haastattelut ja muistiinpanot, johtokunnan pöytäkirjat)
 • konservointitarpeiden ja -kustannusten arviointi, konservointisuunnitelman laatiminen
 • näytteenomainen digitointi, laajemman digitoinnin kustannusten selvittäminen ja digitoinnin suunnittelu

Vanhan kokoelman esittely ja tunnetuksi tekeminen, kesto 6 kk

 • kokoelmaa ja sen historiaa valottavan artikkelin kirjoittaminen
 • näyttelyn rakentaminen kirjaston 150-vuotisjuhlien yhteyteen: kiinnostavimpia ja kuvitukseltaan kauneimpia teoksia asetetaan näytteille ja niiden taustoja esitellään
 • näyttelykonseptin luominen: kuinka teoksia esitellään vaihtuvissa näyttelyissä myös jatkossa
 • kokoelmaan liittyvän verkkoesittelyn laatiminen
 • esittelytilaisuudet henkilökunnalle ja asiakkaille, niiden konseptointi

Vanha kokoelma jatkossa osana kirjaston toimintaa: vastuiden määrittely ja eri toimijoiden roolien selkiinnyttäminen, kesto 1 kk

 • laaditaan ohjeistus tutkijoille
 • määritellään, kuinka vanha kokoelma otetaan huomioon jokapäiväisessä toiminnassa ja kuinka sitä hoidetaan jatkossa.

Kaikissa projektin vaiheissa ja tehtävissä kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä. 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Projektiin osallistuvat mm. nämä Turun kaupunginkirjaston työntekijät:

Marja Haahtela, Turun kaupunginkirjaston eläkkeellä oleva aikuistenosaston osastonjohtaja

Tuuli Åkerman, Turun kaupunginkirjaston eläkkeellä oleva maakuntakirjastonhoitaja

Ritva Hapuli, kulttuurihistorian dosentti ja Turun kaupunginkirjaston informaatikko, artikkelin kirjoittaminen

Anna Viitanen, Turun kaupunginkirjaston informaatikko, artikkelin kirjoittaminen

Ulkopuolisina asiantuntijoina kuullaan mm. pääjohtaja, valtionarkistonhoitaja Jussi Nuortevaa

 

Projektet börjar : 
01/04/2012
Projektet avslutas : 
30/03/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€63 000
Egen finansiering: 
€20 000
Budget sammanlagt: 
€83 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0