Kelluva kokoelma ei sammaloidu
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 36
00270
Kirjaston puhelin : 
0438253747
Kirjaston sähköposti : 
aineisto@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
kirjastopalveluiden johtaja Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Kuvaus : 

Espoossa ja Vantaalla halutaan selvittää kokoelmien kellutuksen mahdollisuuksia. Kelluvassa kokoelmassa yksittäisillä kirjastopisteillä ei ole erillisiä omia kokoelmia, vaan yhteiset aineistot ”kelluvat” kirjastoissa sen mukaan mihin niitä palautetaan. Aineistojen kasautumia korjataan jatkuvalla tasapainotusprosessilla.

Helsingin kaupunginkirjasto osallistuu hankkeeseen alkuvaiheessa tarkkailijana, koska sen kokoelmatyö ja –politiikka sekä henkilökuntarakenne poikkeaa Espoosta ja Vantaasta. Työprosessien muutos Helsingin lähikirjastoissa vaatii runsaammin suunnittelu- ja koulutusaikaa, jotta asiakaspalvelu saadaan vastaamaan asiakkaan tarvetta aiempaa paremmin. Kauniaisten kaupunginkirjasto ei osallistu kelluvan kokoelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Onnistuneesti toteutettu kokoelmien kellutus lisäisi merkittävästi kirjastojen paikalliskokoelmien muotoutumista asiakaslähtöiseltä pohjalta: kokoelma heijastaisi nykyistä enemmän paikallisten asiakkaiden tarpeita. Aineiston käyttö tehostuisi kuljetuksiin käytettävän ajan vähentyessä: kirjastoaineistot olisivat enemmän aikaa asiakkaiden käytettävissä ja vähemmän aikaa kuljetettavana toimipisteestä toiseen. Kellutus toisi myös kustannussäästöjä, kun logistisia prosesseja voisi järkevöittää.

Espoon, Helsingin ja Vantaan pitkän tähtäyksen tavoitteena oleva yhteinen kelluva kokoelma toimisi esikuvallisena käytäntönä myös valtakunnallisella tasolla, esikuvana monelle muulle kaupunkiseudulle ja kirjastokimpalle.

Suomen suurimmassa yleisten  kirjastojen ympäristössä kellutuksen toteuttaminen on varsin vaativa ja suuren mittaluokan muutos sekä järjestelmäteknisesti että kirjastopisteissä toimintakonseptin tasolla. Kellutuksen toteuttaminen edellyttää siksi mittavaa valmistelu- ja suunnittelutyötä sekä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa toteutettavia kaupunkikohtaisia pilotteja (osakokoelman kellutukset ensin Vantaalla, sitten Espoossa), jotka osaltaan antavat informaatiota selvitystyötä varten. Työ organisoidaan projektiksi, ja sitä johtamaan ja toteuttamaan palkataan päätoiminen projektipäällikkö.

Projekti startataan keväällä 2015, kun HelMetin Sierra-järjestelmässä on asennettu ja otettu käyttöön tarvittava toiminto.

Projekti hyödyntää Uuden-Seelannin Aucklandissa toteutetun vastaavankokoisten kokoelmien kellutuksen kokemuksia ja saa käyttöönsä Aucklandissa tuotettua aineistoa.

Haetaan avustusta 50 000 € projektipäällikön palkkaan (päätoiminen toimi 3.5.2015–2.5.2016). Kirjastojen omarahoitus koostuu muiden projektiin osallistuvien palkkakuluista (mm. Espoon ja Vantaan aineistopäälliköiden sekä tietokanta-asiantuntijoiden työpanokset, HelMet-sovelluspäällikkön työpanos) sekä Sierra-kirjastojärjestelmän kellutus-toiminnon hankkimisesta (kustannusarvio n. 11 000 €). Omarahoitteisen työpanoksen suuruutta on mahdotonta arvioida etukäteen, mutta se tulee olemaan varmuudella huomattava.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
kirjastopalveluiden johtaja Mikko Vainio, Vantaan kaupunginkirjasto, mikko.vainio@vantaa.fi, 0983922816
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

aineistopäällikkö Miika Miettunen, Espoon kaupunginkirjasto, miika.miettunen@espoo.fi, 0438253747

aineistopäällikkö Anna-Mari Rantala, Vantaan kaupunginkirjasto, anna-mari.rantala@vantaa.fi, 098392 2818

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€50 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€0
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0