Kempeleen seniorikirjasto
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Lotta Hynnisen luvalla
Kempeleen kirjasto
Kirjaston osoite : 
Zeppelinintie 1
90450
Kirjaston puhelin : 
050-3169409
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kempele.fi
Y-tunnus : 
0186002-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anne Toppari
Puhelin : 
050-4636457
Sähköposti : 
anne.toppari@kempele.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on kehittää  Kempeleen kirjastolle palveluja seniorikansalaisille. Kirjastolla ei tällä hetkellä ole erityisiä palveluita kohderyhmälle, joten palvelutarpeen kartoitus, palveluiden kehittäminen ja ottaminen osaksi päivittäistä kirjastotyötä on todella tärkeää. Toinen kartoitettava asia on selvittää, mitä palveluita tai toimintoja seniorit haluavat kirjastoon.

Hankkeeen tarkoitus on palkata työntekijä selvittämään, missä laitoksissa ja yhteisöissä senioreita on, mitä toiveita heillä on kirjaston palveluiden suhteen, kotipalvelun tarve ja mitä toimintaa seniorit toivovat kirjastoon.

Kartoituksen jälkeen projektityöntekijä suunnittelee yhteistyössä kirjaston, Kempeleen sosiaalitoimen ja senioreiden kanssa sopivat palvelukokonaisuudet ja saattaa ne käytäntöön.

Kempeleen kirjastolla on resursseja jatkaa hankkeessa kehitettyjä käytäntöjä senioriasiakkaidensa palveluiden parantamiseksi. 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kempeleen sosiaalitoimi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Erillinen loppuraportti (8 s.)  tehty.  Myös esite kotipalvelusta, haastattelulomake ja  ilmoittautumislomake (jolla saadaan lupa asiakkaan kortin käyttämiseen ja lainahistorian tallentamiseen) ovat liitteinä ELY-keskukselle lähteneessä paperiversiossa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektityöntekijäksi palkattiin Lotta Hynninen ajalle 17.9. – 13.12.2012.  Projektin aikana työntekijä kiersi kaikissa niissä Kempeleen laitoksissa ja eläkeläisjärjestöissä sekä -kerhoissa, jotka olivat valmiita hänet vastaanottamaan. Merkittävää apua saatiin projektin alkuvaiheessa Kempeleen kunnan kotipalveluohjaaja Helena Lehtosaarelta. Senioreiden omia toiveita kirjastopalveluiden suhteen kartoitettiin kyselyllä kirjastossa sekä suullisesti erilaisten Seniorikirjaston esittelytilaisuuksien yhteydessä. Samalla kerrottiin kirjaston isotekstisistä, cd-äänikirjoista ja muusta olemassaolevasta lainattavasta materiaalista sekä yleensä kirjaston palveluista ikäihmisille.
Kirjaston kokoelmaan hankittiin lukemista helpottavia apuvälineitä, kuten lukuviivaimia,  suurennuslasi ja  suurennuslevyjä. Lisäksi ostettiin  ikäihmisille suunnattu muistipeli ja muistelukortteja, joita voi käyttää esimerkiksi erilaisissa ryhmissä ja kerhoissa.
Seniorikeidas-näyttelypöydälle koottiin ikäihmisiä kiinnostavaa materiaalia, kuten isotekstisiä kirjoja ja muuta mielenkiintoista luettavaa, äänikirjoja ja  lukemista helpottavia apuvälineitä.
Toinen kirjaston asiakkaille näkyvä tuotos Seniorikirjastoprojektista on ikäihmisten tapahtumille ja tiedottamiselle tarkoitettu ilmoitustaulu kirjaston eteisaulassa.
Kotipalvelu polkaistiin käyntiin syksyllä 2012 ensin projektityöntekijän voimin. Vuoden 2013 alusta lähtien kirjaston omat työntekijät ovat jatkaneet toimintaa ja Lions Club Kempele-Sampolan vapaaehtoiset ovat kuljettaneet kotipalvelukasseja perille.  Kotipalvelu on ollut eritoten omaishoitajille tärkeä kirjaston palvelumuoto.  Lisäksi Hovila-kodin siirtokokoelman vaihtoväli tihennettiin kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen.
Projektityöntekijän ideoimat Eläkeläisten tietotiistait ovat käynnistyneet vuoden 2013 puolella. Kahdeksassa tilaisuudessa kävi keskimäärin 18 henkilöä/kerta ja aiheet ovat liikkuneet sukututkimuksesta apteekkiasioihin ja liikunnasta puutarhanhoitoon.
Lääkäri Risto Laitilan luentovierailu (rahoitus Tietokeikka-projektista) osui Senioriprojektin aikaan 20.11.2012 ja veti ikäihmisiä lehtisalin täyteen (85 henkeä).  Samoin kaikille tarkoitettu, neljä kertaa kokoontunut  Kirjallisuuspiiri syksyllä 2013 kiinnosti lähinnä keski-iän ylittäneitä naisasiakkaitamme. Maksoimme siksi osan vetäjän palkkiosta  Senioriprojektirahoista, osan aikuisten lukuharrastusta tukevasta Kirjastokeikka 2 -projektista.
Lehtisalin uudelleenjärjestelyn yhteydessä vuodenvaihteessa 2013-2014 toteutetaan projektityöntekijän ideoima neulenurkkaus, johon ostettiin valmiiksi puikot ja langat. Investointirahoista hankittiin nojatuoli ja jalkalamppu somistamaan mukavaa oleskelupaikkaa.
Kempeleen kirjastosta on haluttu tehdä paikka, jonne ikääntyneet asiakkaat tuntevat olevansa tervetulleita ja josta on helppo pyytää palvelua myös kotiin.

Jatkotoimenpiteet: 

Kempeleen seniorikirjastoprojektin hyvät käytännöt saavat jatkoa tulevinakin vuosina kirjaston henkilökunnan ja vapaaehtoisten työpanoksen turvin. Eläkeläisten tietotiistaihin on mietitty uusia aiheita  keväälle 2014 ja kotipalvelua toki jatketaan ja laajennetaankin jos tarvetta ilmenee. Seniorikeitaalle ja ikäihmisten ilmoitustaululle  on selkeä tarve jatkossakin ja yhdistyksissä ja kerhoissa pyritään kiertämään levittämässä kirjaston ilosanomaa. Erityisen mieluisia ovat olleet kirjaston esittelyä ja kotiseutuasioita yhdistäneet, määräaikaisena työskentelevän kirjastovirkailija Satu Ekmarkin vetämät  tilaisuudet. Myös kirjallisuuspiiri jatkuu keväällä 2014. Toivon mukaan kunnan säästötoimet eivät vie resurssejamme niin tiukille, että joudumme tinkimään jo aloitetuista toiminnoista seniorien hyväksi. Tärkein anti tässä projektissa lienee ollut kaksisuuntainen: toisaalta kirjaston esittely ikääntyneille kuntalaisille ja heidän kanssaan työskenteleville  ja toisaalta seniorien tarpeiden huomioiminen luonnollisena osana kirjastotyötämme.

Lisätietoa: 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -osioon ostettiin mm. kestäviä kasseja kotipalvelukuljetuksiin, muistelukortit, muistipeli, luku- ja suurennuslaseja, vanhusten virikeohjaajien käsikirjoja, Raamattu cd-äänikirjana (tätä toivottu), neulelangat ja puikot neulenurkkaukseen ja tarjoiluja joihinkin eläkeläistilaisuuksiin.

Aloituspäivämäärä : 
23/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
23/10/2011
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
340henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
267henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000