Keski-Suomen yleisten kirjastojen arviointimalli
Vuoden 2012 Hyvä käytänne   


Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Kirjaston sähköposti : 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/kokoelmat/julkaisut
Yhteyshenkilön nimi : 
Raila Junnila
Kuvaus : 

Projektin tavoitteena oli luoda yleisten kirjastojen johtamisen ja henkilöstöhallinnon arviointimalli. Osana hanketta tuotettiin myös yleisten kirjastojen henkilöstön osaamisalueet. Osaamisalueiden pohjalta tehtiin arviointikehikko osaamiskartoituksen suorittamiseksi. Kartoituksen voi tehdä esim webropol -ohjelman avulla.

Johtamisen ja henkilöstön arviointimallin pohjana käytettiin CAF2006 -mallia, joka on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu. Arviointikriteerejä etsittiin mm Yleisten kirjastojen laatusuosituksista.

Mukana projektin toteuttamisessa olivat Jyväskylän kaupunginkirjasto, Jämsän kaupunginkirjasto ja Hankasalmen kunnankirjasto

Aloituspäivämäärä : 
15/10/2013
Lopetuspäivämäärä : 
15/10/2013
 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi