Keski-Suomen yleisten kirjastojen arviointimalli
År 2012 Hyvä käytänne   


Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Bibliotekets e-postadress : 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/kokoelmat/julkaisut
Ansvarsperson : 
Raila Junnila
Projektbeskrivning : 

Projektin tavoitteena oli luoda yleisten kirjastojen johtamisen ja henkilöstöhallinnon arviointimalli. Osana hanketta tuotettiin myös yleisten kirjastojen henkilöstön osaamisalueet. Osaamisalueiden pohjalta tehtiin arviointikehikko osaamiskartoituksen suorittamiseksi. Kartoituksen voi tehdä esim webropol -ohjelman avulla.

Johtamisen ja henkilöstön arviointimallin pohjana käytettiin CAF2006 -mallia, joka on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu. Arviointikriteerejä etsittiin mm Yleisten kirjastojen laatusuosituksista.

Mukana projektin toteuttamisessa olivat Jyväskylän kaupunginkirjasto, Jämsän kaupunginkirjasto ja Hankasalmen kunnankirjasto

Projektet börjar : 
15/10/2013
Projektet avslutas : 
15/10/2013
 


Finansiering av ansökan

Förverkligad finansiering