Kestävä kehitys kirjastossa
Vuoden 2011 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
YKN-logo / Bastian Salmela
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Kirjaston puhelin : 
09-31055430
Kirjaston sähköposti : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
Yhteyshenkilön nimi : 
Leila Sonkkanen
Puhelin : 
040 1685501
Sähköposti : 
leila.sonkkanen@hel.fi
Kuvaus : 

Kestävä Kehitys Kirjastossa -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa yleisten kirjastojen ekologista kestävyyttä tutkimalla kestävän kehityksen toiminnan nykytilannetta, luomalla yhtenäisiä toimintamalleja ja – linjoja, esittämällä kehittämissuunnitelmia sekä kehittämällä ympäristöviestinnän muotoja niin kirjastoalalla kuin eri asiakassegmenteille.

Projektissa pyritään hyödyntämään olemassa olevia asiantuntija ja – kumppanuusresursseja yhteisenä tiedonlähteenä ja voimavarana sekä osallistamaan eri sidosryhmät kestävän kehityksen suunnitteluun ja tavoitteisiin.

Kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään laajempaa tasapainoista kestävää kehitystä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

JJR-kirjasto (Joroinen, Juva, Rantasalmi), Kemijärven kaupunginkirjasto, Kotkan kaupunginkirjasto, Kuusamon kaupunginkirjasto, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Porvoon kaupunginkirjasto-Uudenmaan maakuntakirjasto, Rääkkylän kunnankirjasto, Vallilan kirjasto-Helsingin kaupunginkirjasto, Varkauden kaupunginkirjasto.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Aloituspäivämäärä : 
30/04/2011
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€121 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€121 300
Saatu muu avustus: 
€3 000

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€73 000
 
okm
avi