Kestävä kehitys kirjastossa
År 2011 OKM-hanke   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
YKN-logo / Bastian Salmela
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
Bibliotekets telefonnummer : 
09-31055430
Bibliotekets e-postadress : 
erkki.lounasvuori@hel.fi
Ansvarsperson : 
Leila Sonkkanen
Telefonnummer : 
040 1685501
E-post : 
leila.sonkkanen@hel.fi
Projektbeskrivning : 

Kestävä Kehitys Kirjastossa -hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa yleisten kirjastojen ekologista kestävyyttä tutkimalla kestävän kehityksen toiminnan nykytilannetta, luomalla yhtenäisiä toimintamalleja ja – linjoja, esittämällä kehittämissuunnitelmia sekä kehittämällä ympäristöviestinnän muotoja niin kirjastoalalla kuin eri asiakassegmenteille.

Projektissa pyritään hyödyntämään olemassa olevia asiantuntija ja – kumppanuusresursseja yhteisenä tiedonlähteenä ja voimavarana sekä osallistamaan eri sidosryhmät kestävän kehityksen suunnitteluun ja tavoitteisiin.

Kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään laajempaa tasapainoista kestävää kehitystä.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

JJR-kirjasto (Joroinen, Juva, Rantasalmi), Kemijärven kaupunginkirjasto, Kotkan kaupunginkirjasto, Kuusamon kaupunginkirjasto, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Porvoon kaupunginkirjasto-Uudenmaan maakuntakirjasto, Rääkkylän kunnankirjasto, Vallilan kirjasto-Helsingin kaupunginkirjasto, Varkauden kaupunginkirjasto.

Webbsidor, publikationer och material: 
Projektet börjar : 
30/04/2011
Projektet avslutas : 
30/12/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€121 300
Budget sammanlagt: 
€121 300
Övriga understöd som beviljats: 
€3 000

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€73 000