Ketunpentue - alle kouluikäisten lukudiplomin seutukunnallistaminen
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Toenperän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Mutalantie 3 A
79600
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija-Liisa Karesniemi
Puhelin : 
0401615017
Sähköposti : 
eija-liisa.karesniemi@rantasalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hanke liittyy teemaan 1: monipuoliset lukutaidot.

Ketunpentue-hanke tukee ja innostaa pikkulapsiperheiden lukuharrastusta alle kouluikäisille (0 - 6 -vuotiaat) kohdennetulla lukudiplomilla. Painotus on lapsiperheiden lukuinnon herättämisessä ja tukemisessa niin, että vanhemmat ja varhaiskasvatus ottavat lapselle lukemisen kirjaston tarjoamien työvälineiden - mm. teemallisten kettukassien ja käpäläpassin - avulla osaksi perheiden kulttuurista hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa kasvattavia arkikäytänteitä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitettujen lapsiperheiden ja varhaiskasvatuksen kontaktien määrä.
Aloitettujen ja palautuneiden lukudiplomien määrä.
Hankkeen tapahtumiin osallistuvien lasten määrä.
Järjestettyjen varhaiskasvatuksen tilaisuuksien määrä.

Toteutuneiden koulutusten (kirjastotoimijat) määrä.

Lasten aineistojen lainausmäärien kasvu.
Kirjastojen kävijämäärien kasvu.

Kuvaus : 

Kasvualustana Ketunpentu-konsepti

Ketunpentu-hankkeessa kehitettiin Käpäläpassi-lukudiplomi, joka jalkautettiin Rantasalmella lapsiperheiden ja varhaiskasvatuksen toimijoiden arkeen yhteistyössä päivähoidon ja Teatteri Fennican kanssa. Hanke tavoitti syksyllä 2017 liki koko 0 - 6 -vuotiaiden ikäluokan. Ketunpentue-hanke jatkaa lukudiplomin alueellista käyttöönottoa Toenperän kirjaston toiminta-alueella Joroisissa, Juvalla sekä aluekirjastoauto Jasso Toenperän reitistöllä.

Ensimmäinen Ketunpennun Käpäläpassi-diplomi huipentui lokakuussa 2017 Rantasalmen kirjastossa järjestettyyn toiminnalliseen Käpäläjuhlaan, johon osallistui 24 diplomin suorittanutta lasta huoltajineen. Teatteri Fennica kehitti hankkeessa Toenperän Kettu -hahmon, joka vieraili sekä yksin että yhdessä hankkeen kirjastonhoitajan kanssa mm. päivähoidon toimipisteissä ja vanhempainilloissa. Käpäläjuhlaa ja kettuhahmoa, kuten myös hankkeessa tuotettua visuaalista aineistoa, hyödynnetään myös Ketunpentue-hankkeessa.

Käpäläpassilla kannustetaan perheitä ja lasten kanssa toimivia lukemaan lapsille jo silloin, kun lapsi ei osaa sitä vielä pyytää. Konkreettisilla teemoitetuilla käpäläkasseilla helpotetaan sopivan luettavan löytymistä; teemakasseja on koostettu myös aivan pienimmille, 0–2 -vuotiaille lapsille. Kassien sisällön kokoamiseksi on koostettu valikoimaluetteloita.

Käpäläpassi seutukunnalliseksi

Ketunpentu-diplomi otetaan Rantasalmen mallin mukaisesti Ketunpentue-hankkeessa käyttöön vuonna 2018 ensin aluekirjastoauto Jasso Toenperässä, jonka reitti kiertää kolmen kunnan – Rantasalmen, Joroisten ja Juvan – alueella. Hanke jatkuu Käpäläpassin käyttöönotolla Joroisten kirjastossa ja Juvan kirjastossa. Aluekirjastoautossa, Joroisissa ja Juvalla hyödynnetään jo kehitettyä passia, mutta toimintaa mukautetaan tarpeen mukaan paikallisesti. Yhteistyötahoina ovat kuntien varhaiskasvatus, seurakuntien lapsityö sekä lasten parissa toimivat kolmannen sektorin toimijat.

Lisäksi toteutukseen Toenperän alueella osallistuu rantasalmelainen Teatteri Fennica, jonka kehittämää kettuhahmoa hyödynnetään lasten lukuteemaisissa kohtaamisissa.

Kohtaa Ketunpentue -koulutuspäivät

Kiinnostuneille seutukunnan kirjastoille tarjotaan yhden koulutuspäivän maksuton perehdytyspaketti, jossa esitellään alle kouluikäisten lukudiplomin idea ja diplomin toenperäläinen toteutus sekä kerätään ideoita lukudiplomin kehittämiseen.

Erityiseksi painopisteeksi nostetaan alle 3-vuotiaiden, osin vielä päivähoidon ulkopuolella olevien lasten ja perheiden lukuhalun herättäminen ja lukuinnostuksen tukeminen.

Vuorovaikutteisten koulutuspäivien idea on kaksisuuntainen: päivät madaltavat kynnystä menetelmän käyttöönottoon tarjoamalla konkreettisia valmiita työvälineitä alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä lukuprojektin käynnistämiseen.

Lukudiplomin kehittäjälle, Toenperän kirjastolle, koulutuspäivät muodostavat palautekanavan, jonka avulla diplomia voidaan edelleen kehittää.

Kentupentue-hankkeen aikataulu (alustava)
05/2018 Käpäläkassien teettäminen, aineiston valinta, hankinta ja kokoaminen valikoimiksi
08/2018, Käpäläpassin käyttöönotto aluekirjastoauto Jasso Toenperän reitillä
09/2018, Käpäläpassin käyttöönotto Joroisten kirjastossa
10/2018, Käpäläpassin käyttöönotto Juvan kirjastossa

11/2018, Kaksi (2) koulutuspäivää seutukunnan muissa kirjastoissa
01/2019, Kaksi (2) koulutuspäivää seutukunnan muissa kirjastoissa
02/2019, Kaksi (2) koulutuspäivää seutukunnan muissa kirjastoissa

Koulutuspäiviä voidaan aikaistaa tai myöhentää tarpeen mukaan.

Resurssointi

Hankerahoituksella tehtävä osuus:
1,5 htkk Käpäläpassien seutukunnallinen käyttöönotto
0,5 htkk koulutuspäivät
1 htkk Käpäläpassin tiedotus, verkkosivustojen pystytys, diplomi-idean kehittämien ja kohdentaminen.

Ostopalveluna sanataidepajojen sisällön hankinta (Teatteri Fennica).

Omarahoitusosuudella tehtävä osuus:
3 htkk kirjastojen oma työnä (kirjastovirkailija/kirjastonhoitaja; kirjastoauton henkilöstö; kirjastonjohtajat)

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Laboratorioteatteri Fennica, Rantasalmi
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 090
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 840
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 000
 
okm
avi