Kiertävä pelisalkku
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pirkkalan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Suupantori 2
33960
Kirjaston puhelin : 
0504350241
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pirkkala.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pirkka
Y-tunnus : 
0152084-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Saramäki
Puhelin : 
0504350241
Sähköposti : 
eija.saramaki@pirkkala.fi
Hankkeen tavoite: 

Digitaalinen pelaaminen ja virtuaaliset pelimaailmat ovat monien lasten ja nuorten arkipäivää, mutta monilla aikuisilla on vielä melko hatara käsitys siitä, mitä ne pitävät sisällään. Kirjastojen rooli tälläisten sisältöjen ääreen johdattamisessa on ollut melko vaatimaton muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Hankkeen tarkoitus on levittää tätä tietämystä ja sisältöjen tuntemusta myös pieniin kirjastoihin, joilla ei ole mahdollisuutta kohdentaa resurssejaan tälläiselle alueelle muutoin kuin yhteisvoimin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pelisalkun kierrätys ja käyttö

Kuvaus : 

Digitaalinen pelaaminen ja virtuaaliset pelimaailmat ovat monien lasten ja nuorten arkipäivää, mutta monilla aikuisilla on vielä melko hatara käsitys siitä, mitä ne pitävät sisällään. Kirjastojen rooli tälläisten sisältöjen ääreen johdattamisessa on ollut melko vaatimaton muutamia poikkeuksia lukuunottamatta. Hankkeen tarkoitus on levittää tätä tietämystä ja sisältöjen tuntemusta myös pieniin kirjastoihin, joilla ei ole mahdollisuutta kohdentaa resurssejaan tälläiselle alueelle muutoin kuin yhteisvoimin.

Treen kaupunginkirjastossa on jo vuodesta 2008 järjestetty digitaalisen pelaamisen työ- ja tutustumispajoja, mutta käytännön levittäminen maakuntaan ei ole ollut mahdollista. Koska valmis malli pelisalkun kokoamiseen on jo olemassa ja osaava yhteistyötahokin löytyy (Tampereen ammattiopisto), melko vähäisellä työmäärällä saataisiin aikaan toimiva kokonaisuus, jota voitaisiin sitten kirjastoissa kierrättää tarpeen mukaan.

Tarkoitus on koota kiertävä pelisalkku yhteistyössä Tampereen ammattiopiston kanssa syksyn 2012 aikana. Keväällä 2013 aloitettaisiin henkilökunnan perehdyttäminen aiheeseen käytännössä yhdessä pelaamalla ja peleistä keskustelemalla. Myös laitteiden teknisiin puoliin perehdyttäisiin niin, että kirjastolaiset saisivat varmuutta laitteiden kokoamiseen erilaisissa olosuhteissa.

Sen jälkeen kukin osallistuva kirjasto saisi mahdollisuuden järjestää omissa tiloissaan pelitapahtumia erilaisilla teemoilla ja kokoonpanoilla. Mediakasvatus, vuorovaikutus, sosiaalisen tilan jakaminen, perheiden laatuaika ja yhteisöllisyys olisivat tässä keskiössä. Samalla kirjastolaiset saisivat käsityksen siitä, mitä kirjastojen tiloilta ja työnkuvilta ehkä tulevaisuudessa vaaditaan.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

kirjastot: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Ruovesi, Sastamala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Ylöjärvi

TAO

Aiemmat hankkeet: 

Pelipajat (Hyvä käytänne) Tampereen kaupunginkirjasto

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Koulutuksen sisältö

• Ikärajat ja niiden merkitys

• Pelien merkitys nykypäivänä

• Mitä pelit ja konsolit ovat?

• Pelillisyys, leikillisyys opetuksen tukena

• Kiertävän pelisalkun sisältö

• Negatiivisuus

• Pelaamisen positiiviset puolet

• Stereotypiat, niiden välttäminen

• Peleissä esiintyvät elementit ja niiden tunnistaminen

• Millainen peli sopii millekin ikäryhmälle

• Mediakasvatus ja sen näkökulmat pelien kirjastokäytössä

Lisätietoja koulutuksen totetuksesta antaa tarvittaessa informaatikko Merja Rostila.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

 Kiertävä pelisalkku-raportti

Pirkkalan kunnankirjaston pelisalkkujen päällimmäinen ajatus oli se, että salkut kiertävät maakunnassa eri kirjastoissa. Mukana olivat Nokia, Valkeakoski, Orivesi, Ikaalinen, Lempäälä, Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Ruovesi, Parkano, Mänttä-Vilppula, Sastamala, Akaa, Vesilahti, Urjala ja Pirkkala. Alun perin tarkoituksena oli, että projektityöntekijä kiertäisi salkkujen mukana kirjastoissa järjestämässä tapahtumia, mutta melko pian projektin alkamisen jälkeen huomattiin, että tällainen toimintatapa veisi liikaa resursseja ja olisi mahdoton toteuttaa projektin päättymisen jälkeen. Päädyttiin ratkaisuun, jossa kunnankirjastojen työntekijöitä kutsuttiin koulutukseen Pirkkalaan, ja he veivät koulutuksissa saamansa informaation eteenpäin omalle kirjastolleen. Koulutukset järjesti ja toteutti tehtävään palkattu projektityöntekijä, joka myös kokosi salkut sisältöineen. Koulutuksissa käytiin läpi pelaamista, pelimaailmaa sekä kiertävän pelisalkun kokoonpanoa. Osa ajasta pelattiin ja kokeiltiin laitteiden toimintaa. Koulutuksiin oli varattu aikaa myös keskusteluun, jossa osallistujat saivat tuoda esiin heitä askarruttavia asioita pelaamisessa ja pelimaailmassa yleensä.

 Koulutuksiin osallistujat olivat eri-ikäisiä ja erilaiset pelitaustat omaavia. Toiset olivat pelanneet aiemminkin, toiset eivät olleet koskaan koskeneetkaan pelilaitteisiin. Koulutuksen kantavana ajatuksena oli häivyttää negatiivisia ajatuksia pelaamista kohtaan sekä selittää pelimaailmaa sitä tuntemattomille. Tarkoituksena oli korostaa pelaamisen positiivisia puolia sekä pelien merkitystä nykykulttuurille.

 Pelisalkut kiersivät ympäri Pirkanmaata menestyksekkäästi. Salkkujen kuljetus hoidettiin seutukuljetuksen mukana. Tämä vaati Pirkkalan kirjaston parilta työntekijältä järjestelyä sekä aikatauluttamista, mutta kuljetus saatiin sujumaan. Salkut ja sisällöt ovat kestäneet myös rikkoutumatta kuljetusta, mikä on ollut positiivista.

 Salkkujen työmäärä yllätti omalla tavallaan työntekijät. Aluksi suunniteltu vetäjän kierrättäminen olisi käynyt kuluttavaksi vetäjälle sekä toiminut karhunpalveluksena pelilaitteita haluaville kirjastoille. Nyt, kun koulutukset on järjestetty, on jokaisessa kirjastossa varmasti tietäviä ihmisiä laitteita käsittelemään. Ketään ei ole pakotettu laitteita lainaamaan, mutta kesää lukuun ottamatta ne ovat koko ajan menossa. Salkkujen kokoamiseen ja laitteiden hankintaan ei kulunut odotettua enempää aikaa. Koulutusten suunnittelu sekä koulutusmateriaalin toteuttaminen oli iso homma, mutta nyt tulevaisuutta varten on olemassa valmiit materiaalit, mikäli koulutuksia tarvitsee tulevaisuudessa pitää uudestaan. Salkkujen kokoonpanosta saimme mallia Tampereen pelisalkkujen kokoonpanoista, jolloin niiden sisältö oli helppo ja nopea hankkia.

 Alun perin mukana piti olla Tampereen ammattiopisto, joka olisi rakentanut salkut, joihin laitteet olisi sitten sijoitettu. Yhteistyö ei kuitenkaan aikataulujen vuoksi onnistunut, joten kirjastossa päädyttiin rakentamaan salkut itse. Tämä vaihtoehto oli kaikin puolin toimiva eikä aiheuttanut lisätyötä juurikaan.

 Pelitapahtumissa on käynyt osallistujia kaikista ikäryhmistä. Enimmäkseen lapset ja nuoret ovat pelanneet, ja vanhemmat ovat tulleet katsomaan, millaisia laitteita ja pelejä on tarjolla, sekä millaista tietoa pelaamisesta ja peleistä voimme heille tarjota.

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Pelisalkku jatkaa kiertämistä alueen kirjastoissa myös tulevaisuudessa.

Aloituspäivämäärä : 
19/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 953
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 953
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
28henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
38kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
575henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000
 
okm
avi