Kiikoisten kirjasto kaikille käyttöön
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Sastamalan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Sillankorvankatu 1
38210
Bibliotekets telefonnummer : 
0401382040
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@sastamala.fi
ISIL-kod : 
FI-Sasta
FO-nummer : 
0144411-3
Ansvarsperson : 
Sari Sillanpää
Telefonnummer : 
0405056836
E-post : 
sari.sillanpaa@sastamala.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä uuden Kiikoisten kirjaston saavutettavuutta ja kirjastopalvelujen tuntemusta omatoimivalmiuden ja kirjaston markkinoinnin avulla.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lainaus- ja kävijämäärien kehitys, tapahtumien määrä ja kävijämäärä niissä, aukioloaikojen määrä.

Projektbeskrivning : 

Kiikoisten kunta liittyi osaksi Sastamalan kaupunkia vuoden 2013 alusta. Sastamalan kaupungin ja Kiikoisten kunnan kuntaliitossopimuksessa sovittiin, että Kiikoisiin rakennetaan uusi kirjasto koulun yhteyteen. Uuden kirjaston suunnittelu on aloitettu kesällä 2015 ja varsinainen rakentaminen ajoittuu vuodelle 2016.

Kiikoisten kirjasto sijaitsee tällä hetkellä kilometrin päässä koululta rivitalon pohjakerroksessa. Uusi kirjasto rakennetaan Kiikoisten Toukolan koulurakennuksen laajennuksena. Kirjaston paikan muutoksen odotetaan lisäävän kirjaston käyttöä merkittävästi. Kirjaston suunnittelussa on korostettu erityisesti kirjaston ja koulun sekä muiden toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia. Koululla on tarvetta pienryhmä- ja yksintyöskentelytiloille ja kirjasto voisi tarjota luontevasti tiloja ja välineitä koulun tarpeisiin. Myös muut kunnalliset toimijat kuten esim. Sastamalan Opisto ja nuorisotoimi voivat käyttää kirjaston tiloja hyväkseen. Paikalliset yhdistykset ja seurat tarvitsevat kokoontumistiloja, joita kirjasto voi toimijoille tarjota. Kirjasto toimiimyös kaupungin palvelupisteenä.

Kiikoisten kirjastopalveluiden kehittämiseksi Sastamalan kirjasto käynnistää hankkeen palveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi. Omatoimikirjasto lisäisi kirjaston käyttömahdollisuuksia nykyisen aukioloajan lisäksi myös iltoihin ja viikonloppuihin. Hankkeessa kirjastoon hankitaan lainaus/palautusautomaatti, kulunvalvontalaitteisto ja hälytinportit ja aineisto varustetaan rfid-tageilla. Omatoimikirjaston käyttöönottovaiheessa asiakkaat opastetaan uuden tekniikan käyttöön. Opastusta ja tilojen markkinointia suunnataan myös erityisesti paikallisille seuroille ja yhdistyksille sekä kaupungin omille toimijoille, jotta tilat tulisivat mahdollisimman tehokkaaseen ja moninaiseen käyttöön.

Hankeavustusta haetaan lainaus/palautusautomaatin hankintaan sekä projektityöntekijän palkkaamiseen rfid-konvertointiin sekä asiakasopastukseen ja tilojen markkinointiin. Omarahoitusosuus koostuu porttien, rfid-tagien, kulunvalvontalaitteiston hankinnasta sekä projektiin liittyvästä suunnittelu- ja hallinointityöstä.

 

 

 

 

 

Samarbetspartner/s: 
Sastamalan perusopetus
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Toukolan koulu, Kiikostentie 175

Tidigare projekt: 

Avoin lähikirjasto Sastamalaan, Kurun lähikirjasto omatoimiaikaan.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kiikoisten kunta liittyi osaksi Sastamalan kaupunkia vuoden 2013 alusta. Sastamalan kaupungin ja Kiikoisten kunnan kuntaliitossopimuksessa sovittiin, että Kiikoisiin rakennetaan uusi kirjasto koulun yhteyteen. Sastamalan kaupunginkirjaston Kiikoisten lähikirjaston rakentaminen viivästyi kirjastosta riippumattomista syistä alunperin aiotusta. Varsinaiseen konkreettiseen rakennusvaiheeseen päästiin vasta joulukuussa 2016. Viivästymisen takia myös hankkeen toteuttamiseen oli haettava lisäaikaa. Kiikoisten kirjasto valmistui toukokuun lopussa 2017 ja muutto tehtiin juhannusta edeltävällä viikolla. Juhannuksen jälkeen kirjasto oli vuosilomien takia kiinni parisen viikkoa ja ovet avautuivat 10.7.2017. Varsinaisia avajaisjuhlallisuuksia päätettiin viettää vasta syksyllä toiminnan vakiinnuttua.

Jo ensimmäinen aukioloviikko osoitti, että kirjaston paikan muutos lisää kirjaston käyttöä merkittävästi. Kirjaston suunnittelussa mietittiin erityisesti kirjaston ja koulun sekä muiden toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia. Koululla oli tarvetta pienryhmä- ja yksintyöskentelytiloille ja kirjasto voi nyt tarjota luontevasti tiloja ja välineitä koulun tarpeisiin. Myös muut kunnalliset toimijat kuten esim. Sastamalan Opisto ja nuorisotoimi voivat käyttää kirjaston tiloja hyväkseen. Paikalliset yhdistykset ja seurat tarvitsevat kokoontumistiloja, joita kirjasto voi toimijoille tarjota.

Kiikoisten kirjastopalveluiden kehittämiseksi Sastamalan kirjasto käynnisti hankkeen palveluiden saavutettavuuden lisäämiseksi. Omatoimikirjaston toteuttamisessa päätettiin luopua rfid-tagituksesta. Omatoimivalmiuden käyttöönotossa oli haasteita mm. yhteyksien avaamisessa niin, että lainaus-/palautusautomaatti ja sisäänkirjautumislaitteisto saatiin toimintaan vasta joulukuun alussa 2017. 

Kirjaston avajaisia vietettiin Toukolan koulun puolella 28.9.2017. Samalla juhlistettiin Kiikoisten kirjaston 150-vuotista taivalta, tosin aikaa Kiikoisten kirjaston perustamisesta oli tuossa vaiheessa kulunut 151 vuotta. Avajaisissa oli läsnä lähes sata vierasta ja siellä kuultiin mm. katsaus Kiikoisten kirjaston ja kulttuurin historiaan. Musiikkiesityksistä vastasivat koulun oppilaat ja sastamalalainen rytmiryhmä.

Varsinainen hanketyöntekijä oli palkattuna 50 %:n työajalla 1.12.2017-28.2.2018. Työntekijä oli paikalla kirjastossa kirjastosihteerin apuna opastamassa asiakkaita omatoimilaitteiden kyttöön. Tämän lisäksi hän suunnitteli kirjaston markkinointiesitteen, joka valmistui huhtikuun 2018 aikana ja se jaetaan kaikkiin kiikoislaisiin talouksiin toukokuussa. Hanketyöntekijä oli suunnittelemassa ja toteuttamassa kirjaston ohjelmaa perinteisillä Ystävänpäivämessuilla, jotka järjestetään Toukolan koululla joka toinen vuosi. Kuluvana vuonna messut olivat 10.-11.2.2018 ja kirjaston ovet olivat tuolloin avoinna. Kirjastossa oli tarjolla yleistä kirjaston esittelyä, e-aineistojen esittelyä, satutuokioita lapsille ja poistokirjamyyntiä. Messuvieraat osallistuivat myös messujen suunnistukseen, jonka yksi tehtävärasti sijoittui kirjastoon ja näin ollen lähes kaikki messuvieraat kävivät myös kirjaston puolella. 14.4.2018 kirjasto järjesti kaikille avoimen lastenkonsertin, jossa esiintyi Höpinätötterö. Konserttiin osallistui koko koulun lisäksi myös muita aikuisia ja lapsia.

Hanketyöntekijä pyrki myös rakentamaan yhteistyöverkostoja paikallisiin yhdistyksiin. Kiikoisten eläkeliiton kanssa järjestettiin some-ilta 19.4.2018 ja sille päätettiin järjestää jatkoa toukokuussa.    

 

 

 

 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kiikoisten lähikirjaston lainaus- ja kävijämäärä on kasvanut merkittävästi. Erityisesti koululaiset käyttävät kirjastoa huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Omatoimiaikana kirjastossa on käynyt keskimäärin sata kävijää kuukaudessa. Omatoimiaika on mahdollistanut kirjaston niukan henkilöresurssin käyttöä tarkoituksenmukaisemmin kuin aiemmin. Koulun kanssa tehtävä yhteistyö on lisääntynyt ja koulu käyttää kirjaston tiloja mm. pienryhmätyöskentelyyn. Kuntalaiset ovat alkaneet käyttää kirjastoa enemmän myös opiskelutilana, esim. aikuisopiskelijat tekevät kirjastossa ryhmätöitä omatoimiaikana.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjasto jatkaa yhteistyötään koulun kanssa edelleen ja pyrkii lisäämään lasten lukuharrastusta tarjoamalla hyvän kokoelman, kirjavinkkausta, satutuokioita ja kirjastonkäytön opetusta. Kirjaston tilaa markkinoidaan edelleen kuntalaisten kohtaamispaikkana.

Ytterligare information: 

Kirjastoon hankittiin kaupungin omarahoituksena omatoimikirjaston vaatimat sisäänkirjautumisyksikkö, kameravalvonta ja lukkomekanismit osana rakennusinvestointia. Ko. menoja ei ole kierrätetty hankkeen kautta. Hankkeen viivästymisen takia menoja kirjautuu vielä toukokuussa 2018 mm. markkinointimateriaalin painatus- ja levityskustannuksista.

Projektet börjar : 
01/03/2016
Projektet avslutas : 
30/04/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 900
Egen finansiering: 
€17 100
Budget sammanlagt: 
€30 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 613
Egen finansiering: 
€2 613
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
9henkilö/person
Antalet evenemang: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
603henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.