Kimmokkeita kirjastosta
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 6, PL 96
50101
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Tarja Asikainen
Puhelin : 
050 3117482
Sähköposti : 
tarja.asikainen@mikkeli.fi
Kuvaus : 

Avustuksella on tarkoitus kokeilla kotonaan lapsiaan hoitaville vanhemmille aamupäivätapaamisia kirjastossa. Niillä on tarkoitus lisätä nuorten vanhempien sosiaalista kanssakäymistä ja vertaistukea. Kerhon tarkoitus on tukea ja osallistaa, antaa virikkeitä ja tietoa sekä lapsille että vanhemmille. Lisäksi toimintaan osallistujia halutaan ohjata myös kirjaston aktiivisiksi käyttäjiksi. Kerhon on tarkoitus kokoontua kerran kahdessa viikossa aamupäivällä pääkirjaston tiloissa.

Avustuksella palkataan projektityöntekijä suunnittelemaan ja toteuttamaan kerhoa yhteistyössä kirjaston henkilökunnan ja käyttäjien kanssa.

Tavoitteena on käynnistää toiminta, jonka suunnittelijoina tulevaisuudessa ovat palvelun käyttäjät, ja löytää toiminnalle yhteistyökumppaneita muun muassa ammattiopistosta sekä ammattikorkeakoulusta, niin että toiminta voi jatkua hankkeen jälkeen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa oli tarkoituksena kokeilla aamupäivätapaamisia kirjastossa kotivanhemmille. Tapaamisten tarkoitus oli antaa virikkeitä lapsille ja vanhemmille sekä lisätä nuorten vanhempien sosiaalista kanssakäymistä.

Hankkeen aikana viikoittain järjestettyihin satutunteihin ja toiminnallisiin tuokioihin osallistui noin 12–20 lasta/kerta. Satutuokioiden tarkoitus oli tutustaa lapset ja vanhemmat kulttuurin erimuotoihin, minkä vuoksi tuokioita oli kanssamme tekemässä muun muassa Etelä-Savon Martat, Mikkelin museot, Etelä-Savon taidetoimikunta (läänintaiteilija Aapo Repo) ja Etelä-Savon liikunta. Tuokiot oli rakennettu teemojen ympärille ja joka kerta mukana oli myös jotain osallistavaa tekemistä. Hankkeen aikana todettiin, että vanhempien saaminen mukaan toiminnan suunnitteluun niin, että he olisivat aktiivisesti ideoimassa, on vaikeaa. Vanhemmille suunnattuja tietoiskuja kokeiltiin, mutta vanhemmat eivät kokeneet toimintamallia mielekkääksi. Vanhemmat kuitenkin kokivat aamupäivätapaamiset tärkeiksi sosiaalisten kontaktien muodostamiseksi. Toiminnan jatkuessa vanhemmat rupesivat muun muassa sopimaan kyytivuoroja lasten tuomiseksi satutuokioon.

Konsepti osoittautui toimivaksi, ja satutuokioiden jatkumisesta on jo sovittu. Hankkeen aikana syntynyt yhteistyöverkosto jatkaa toimintaansa. Lisäksi verkostoon mukaan on tulossa Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Suomen nuoriso-opiston opiskelijoita, joille satutuokioiden toteuttaminen on osa opintoja.

Aloituspäivämäärä : 
31/07/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 300
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 017
Oma rahoitus yhteensä: 
€23
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi