Kirja auki porukalla - koko perhe lukemaan!
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Toholammin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkotie 2
69300
Bibliotekets telefonnummer : 
040-150 5280
Bibliotekets e-postadress : 
toholammin.kirjasto@toholampi.fi
ISIL-kod : 
FI-Tohol
FO-nummer : 
0182779-8
Ansvarsperson : 
Satu Kinnari
Telefonnummer : 
040-150 5281
E-post : 
satu.kinnari@toholampi.fi
Projektbeskrivning : 

Lukeminen on tärkeä taito, joka kantaa läpi elämän. Lukemisen edut antavat siivet niin opiskeluun kuin arkielämään.  Kirja auki porukalla - koko perhe lukemaan -hankkeessa on tarkoitus tehdä lukemiseen innostaminen ja lukuharrastus koko perheen yhteiseksi asiaksi.

On tarkoitus pyytää vieraaksi kirjastoon/koululle lastenkirjailija(t)-lastenkirjakuvittaja(t), joka/jotka kertoo/kertovat kirjoistaan ja kirjoittamis- ja kuvittamisprosessistaan/-prosesseistaan sekä lukee/lukevat teoksiaan lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä muille paikalle tulleille aikuisille.

Äidinkielen ja/tai kuvaamataidon opettajaa tai taiteilijaa, sanataideohjaajaa tai edellä mainittujen alojen opiskelijaa tms. voidaan pyytää pitämään piirustus- tai kirjoitustyöpajaa kuvittaja-kirjailija -tapahtumaan osallistuneille lapsille. Aikuisille puolestaan voidaan antaa mahdollisuus osallistua kirjoittaja-kuvittajan tapaamisen jälkeen Aikuisten satutunnille.

Tällä tavalla toimien saadaan järjestettyä yhteinen, kirjoihin keskittyvä kokemus lapsille ja heidän läheisilleen. Näin aikuiset kertovat omalla esimerkillään, että lukeminen on tärkeää. Hankkeen avulla pyritään myös tukemaan vanhempien ja lasten lukemisharrastuksen vuorovaikutuksellisuutta.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Halsuan kunnankirjasto, Kannuksen kaupunginkirjasto, Kaustisen kunnankirjasto, Kokkolan kaupunginkirjasto, Lestijärven kunnankirjasto

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Artikkelit (2kpl) Anders-verkkokirjastossa

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa järjestettiin kaksi onnistunutta kirjailijakiertuetta, esiintyjät tilattiin Lukukeskuksen kautta. Lokakuussa 2015 kirjailija Anneli Kanto ja kuvittaja Noora Katto kiersivät yhdessä kirjastoilla ja kouluissa kertomassa kirjailijan ja kuvittajan työstä. Kouluvierailuja järjestettiin Halsualla, Ullavassa, Kaustisella, Lohtajalla, Kälviällä, Kokkolassa ja Lestijärvellä. Kohteena olivat alakoululaiset, lähinnä 0-4-luokkalaiset. Kanto ja Katto kertoivat koululaisille lastenkirjojen kirjoittamisesta ja kuvittamisesta, esimerkkinä mm. Viisi villiä Virtasta-kirjasarja. Toholammilla kirjantekijät vierailivat kirjaston tiloissa pidettävässä Terhokerhossa joka on aikuisille ja lapsille tarkoitettu yhteisen tekemisen kerho. Kannuksessa vierailijat esiintyivät kirjastolla, yleisönä oli sekä aikuisia että lapsia. Osassa kouluista vierailuihin oli varauduttu hienosti, esimerkiksi Lestijärvellä koululaiset olivat tutustuneet Kannon ja Katon tuotantoon etukäteen.

Keväällä 2016 hanke jatkui kirjailija Sari Peltoniemen kiertueella huhtikuussa. Peltoniemi vieraili Kannuksessa Takalon koululla, Lestijärvellä Lestin koululla, Kälviällä Peltokorven koululla, Lohtajalla Alaviirteen koululla ja Kokkolassa Koivuhaan, Torkinmäen sekä Isokylän kouluilla. Yleisönä oli 4.-6.-luokkalaisia. Toholammilla ja Kaustisella Peltoniemi piti kirjastoilla satutunnin aikuisille.

Kirjailijavierailut tavoittivat suuren määrän alakoululaisia, ja myös kirjastoissa järjestetyissä tilaisuuksissa oli yleisöä mukavasti. Koululaiset saivat paljon tietoa kirjailijan ja kuvittajan työstä ja samalla myös kirjavinkkausta. Palaute oli hyvää sekä oppilailta että opettajilta. Peltoniemen aikuisten satutunnit saivat kiitosta yleisöltä, ja myös media oli kiinnostunut Peltoniemen vierailuista.

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Kirjailijavierailut onnistuivat hyvin, vaikka usean vierailun järjestäminen monessa eri paikassa toikin haasteita suunnitteluun ja aikatauluista sopimisiin. Yhteistyö Lukukeskuksen kanssa toimi hienosti, samoin kuin yhteistyö kirjastojen välillä sekä koulujen ja kirjastojen välillä. Yhteisiä projekteja tullaan varmasti järjestämään jatkossakin siten että mukana on useampi kirjasto. Etenkin kauempaa tuleville kirjailijoille useamman kohteen kiertue voi olla mielekkäämpi vaihoehto kuin yksittäinen vierailu.

Ytterligare information: 

Suurin osa avustuksesta käytettiin Lukukeskuksen kautta tilattaviin kirjailijavierailuihin. Lukukeskukselle maksettiin kirjailijoiden esiintymis- ja matkakulut sekä palvelumaksut. Avustuksesta maksettiin myös osa vieraiden majoituskuluista sekä kirjailjoiden kuskeina toimineiden kirjastojen työntekijöiden matkakuluista. Omakustannusosuudeksi jäi osa vieraiden majoitus- ja ravisemiskuluista sekä aikuisen satutuntia mainostanut lehti-ilmoitus.

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
31/05/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 200
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€8 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 722

Statistik:
Antalet evenemang: 
18kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
604henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014