Kirja kohtaa lukijan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kolarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Isopalontie 2
95900
Kirjaston puhelin : 
0404895015
Kirjaston sähköposti : 
kolari.kirjasto@kolari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kolku
Y-tunnus : 
0191528-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Tolonen
Puhelin : 
0404895015
Sähköposti : 
sirpa.tolonen@kolari.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja aikuisten lukuharrastusta kirjailijavieraiden ja -vinkkareiden avulla.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijavieraan käynnin jälkeinen palautekysely.
Lainauksien määrän kehitys.
Tilaisuuksiin osallistuneiden lukumäärä.

 

Kuvaus : 

Hankeen tavoitteena on edistää perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten kiinnostusta kirjallisuuteen ja kirjaston käyttämiseen. Hankkeen tavoitte on lisätä kaikkien ikäryhmien lukemisharrastusta. 
Tämä hanke on jatkoa Kirjaihmiset kylässä -hankkeelle (2015-2016), jonka aikana huomattiin kuinka suuri merkitys kirjailijan tapaamisella on lukuharrastuksen lisääntymiseen niin aikuisten kuin lasten ja nuorten keskuudessa. 

Tällä hankkeella kustannetaan koululaisille neljä kirjailijavierailua. Esikoululaisille ja alle kouluikäisille perheineen toteutetaan kirjavinkkausta, kirjaesittelyjä, teatteriesityksiä ja työpajoja. Tällä tavoin saadaan tarinat ja kirjat tutuimmaksi pienten lasten perhelle.

Aikuisille järjetetään kirjaillisuusluentoja ja kirjailijavierailuja. Myös aikuisten kirjavinkkausta on toivottu ja tällä hankkeella voitaisiin tilata vinkkari kirjastoon.

Kustannukset:

Lapset ja nuoret:
- kirjailijavieraan palkkio 3 päivän vierailusta á 450 x 3 = 1350 €  x 4 = 5400 €
- Lukukeskuksen palvelumaksu 80 € x 4 = 320 €
- majoituskustannukset 60 €/vrk = 180 € x 4 = 720 €
- kirjailijavieraan meno-paluumatkat 500 € x 4 = 2000 €
- kuljetukset vierailun aikana 150 € x 4 = 600 €
Yhden kirjailijan vierailukustannukset kolmelta päivältä yhteensä 2260 €
Neljän kirjailijan vierailukustannukset 4 x 2260 € = 9040 €

Kirjavinkkaukset ja teatteriesitykset perheille (esikoululaiset ja nuoremmat lapset) ja erityisryhmille:
- kirjavinkkarin palkkio à 1100 € x 4 = 4400 €
- majoituskulut 60 € x 2 = 120 € x 4 = 480 €
- kirjavinkkarin meno-paluumatkat 500 € x 4 = 2000 €
- kuljetukset vierailun aikana 150 € x 4 = 600 €
- teatteriesitys tai työpaja 700 €
Yhteensä   8180 €

Aikuisille
- kirjailijavierailijan valmisteltu luento ja yleisökeskustelu, 800 € x 2 = 1600 €
- Lukukeskuksen palvelumaksu 50 € x 2 = 100 €
- meno-paluumatkat 500 € x 2 = 1000 €
- majoituskustannus 60 € x 2 = 120 €
- kirjavinkkaus 300 € x 2 = 600 €
- majoitus 60 € x 2 = 120 €
- kirjavinkkarin matkakustannukset 220 €  x 2 = 440 €
Yhteensä 3980 €

Yhteensä  21 200 €

 
 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Päiväkodit, koulut, perheet, neuvola

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€22 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 860

Laki yleisistä kirjastoista määrittelee kirjaston tehtävät, joita on muun muassa lukemisen edistäminen. Tämän perusteella kirjavinkkaus tulkitaan kirjaston perustoiminnaksi, johon avustusta ei voi myöntää. Avustus myönnetään kirjailijavierailuihin.

 
okm
avi