Kirja kohtaa lukijan
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kolarin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Isopalontie 2
95900
Bibliotekets telefonnummer : 
0404895015
Bibliotekets e-postadress : 
kolari.kirjasto@kolari.fi
ISIL-kod : 
FI-Kolku
FO-nummer : 
0191528-8
Ansvarsperson : 
Sirpa Tolonen
Telefonnummer : 
0404895015
E-post : 
sirpa.tolonen@kolari.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja aikuisten lukuharrastusta kirjailijavieraiden ja -vinkkareiden avulla.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjailijavieraan käynnin jälkeinen palautekysely.
Lainauksien määrän kehitys.
Tilaisuuksiin osallistuneiden lukumäärä.

 

Projektbeskrivning : 

Hankeen tavoitteena on edistää perheiden, lasten, nuorten ja aikuisten kiinnostusta kirjallisuuteen ja kirjaston käyttämiseen. Hankkeen tavoitte on lisätä kaikkien ikäryhmien lukemisharrastusta. 
Tämä hanke on jatkoa Kirjaihmiset kylässä -hankkeelle (2015-2016), jonka aikana huomattiin kuinka suuri merkitys kirjailijan tapaamisella on lukuharrastuksen lisääntymiseen niin aikuisten kuin lasten ja nuorten keskuudessa. 

Tällä hankkeella kustannetaan koululaisille neljä kirjailijavierailua. Esikoululaisille ja alle kouluikäisille perheineen toteutetaan kirjavinkkausta, kirjaesittelyjä, teatteriesityksiä ja työpajoja. Tällä tavoin saadaan tarinat ja kirjat tutuimmaksi pienten lasten perhelle.

Aikuisille järjetetään kirjaillisuusluentoja ja kirjailijavierailuja. Myös aikuisten kirjavinkkausta on toivottu ja tällä hankkeella voitaisiin tilata vinkkari kirjastoon.

Kustannukset:

Lapset ja nuoret:
- kirjailijavieraan palkkio 3 päivän vierailusta á 450 x 3 = 1350 €  x 4 = 5400 €
- Lukukeskuksen palvelumaksu 80 € x 4 = 320 €
- majoituskustannukset 60 €/vrk = 180 € x 4 = 720 €
- kirjailijavieraan meno-paluumatkat 500 € x 4 = 2000 €
- kuljetukset vierailun aikana 150 € x 4 = 600 €
Yhden kirjailijan vierailukustannukset kolmelta päivältä yhteensä 2260 €
Neljän kirjailijan vierailukustannukset 4 x 2260 € = 9040 €

Kirjavinkkaukset ja teatteriesitykset perheille (esikoululaiset ja nuoremmat lapset) ja erityisryhmille:
- kirjavinkkarin palkkio à 1100 € x 4 = 4400 €
- majoituskulut 60 € x 2 = 120 € x 4 = 480 €
- kirjavinkkarin meno-paluumatkat 500 € x 4 = 2000 €
- kuljetukset vierailun aikana 150 € x 4 = 600 €
- teatteriesitys tai työpaja 700 €
Yhteensä   8180 €

Aikuisille
- kirjailijavierailijan valmisteltu luento ja yleisökeskustelu, 800 € x 2 = 1600 €
- Lukukeskuksen palvelumaksu 50 € x 2 = 100 €
- meno-paluumatkat 500 € x 2 = 1000 €
- majoituskustannus 60 € x 2 = 120 €
- kirjavinkkaus 300 € x 2 = 600 €
- majoitus 60 € x 2 = 120 €
- kirjavinkkarin matkakustannukset 220 €  x 2 = 440 €
Yhteensä 3980 €

Yhteensä  21 200 €

 
 

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Päiväkodit, koulut, perheet, neuvola

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Hankeavustuksella ja omavastuuosuudella järjestettiin kirjailijavierailuja, lastenteatterivierailuja, sanataideopetusta, luovan kirjoittamisen opetusta ja runolauluesitys. Yhteistyökumppaneina olivat Kolarin peruskoulu, Kolarin palvelutalo ja Kolarin kulttuuritoimi. Osa esityksistä oli osa Kolarin kirjasto- ja kulttuuritoimen KulttuuriKolari-tapahtumaa. Kolarin kirjasto lahjoitti kaikille vastasyntyneille kirjan ja vanhemmille infopaketin lukutaidon merkityksestä (2018). Hankkeen aikana kutsuttiin kaikki Kolarin ensimmäisen luokan oppilaat kirjastokäynnille jossa yhteydessä lahjoitetaan kullekin oma lastenkirja.

Hankkeen aikana Kolarissa vierailivat seuraavat tekijät:

Vuonna 2017
Nuortenkirjailija Elina Pitkäkangas, Lastenkirjailija Johanna Hulkko ja muistelmakirjailija Anna-Liisa Keskitalo, Nukketeatteri Sytkyt (Muumit), Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU (aiheena sisäelimet), Lastenteatteri Kurnuttava Sammakko (Saiturin joulu-esitys)

Vuonna 2018
Lasten- ja nuortenkirjailija sekä sanataideopettaja Tuutikki Tolonen, kirjailija Wilson Kirwa, kirjailija ja muusikko Kauko Röyhkä ja professori, historijoitsija Matti Lackman.

Vuonna 2019
Kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen, tietokirjailija Harri Ahonen, kirjailija Arvo Myllymäki, nukketeatteri Sytkyt (Minna Canth), Erkki ja Henry Räsänen (Eino Leino-musiikkiesitys)

KulttuuriKolari-tapahtuma; kirjailija, psykoterapeutti ja elämänkaarikirjoittamisen opettaja Pepi Reinikainen, kirjailija Unto Matinlompolo, tietokirjailija Marja Pirttivaara, kirjailija ja elokuvatutkija Johanna Laitila, kirjailija Mikael Niemi sekä Lastenteatteri Tie (Aapelin Vinskin nykysovitus)

Lahjaksi kirja-tapahtuma: Tietokirjailija Kata Vienontytär Korhonen, sarjakuvapiirtäjä Elsa-Maria Kaulanen, kirjailija ja toimittaja Kari Kaulanen, muistelmakirjailija Anna-Liisa Keskitalo, lastenkirjailija Minna Kurttila, kirjailija Kerstin Tuomas Larsson (Pajala), muistelmakirjoittaja Emma Marin, kirjailija Ritva- Elina Pylväs, kirjailija Rita Simu (Övertorneå), muistelmakirjailija Tuula Uusitalo ja tietokirjailija Jukka Vinnurva.

Osallistujien määrä hankkeessa oli 1775 henkilöä, jota suhteutettuna kunnan väkilukuun (noin 3850 asukasta) voi pitää hyvänä tuloksena. Hankkeen avulla tavoitettiin lähes kaikki ikäryhmät. Hankkeen kolmantena vuonna (2019) kirjaston lainausluvut ovat nousseet.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa kiinnitettiin alle kouluikäiset tarinoiden maailmaan ja korostettiin kasvattajien merkitystä lukutaidon synnyttämisessä sekä innostettiin lapsia ja nuoria lukemaan ja kirjoittamaan. Säännöllisillä kirjallisuustapahtumilla ja kirjoituskurseilla myös aikuiset tottuvat kirjallisuuden harrastamiseen joko lukijoina, kuulijoina tai itse kirjoittamalla.

Hankkeen kautta yhteistyö peruskoulun kanssa on tiivistynyt ja systematisoitunut ja vastuuopettajat ovat olleet aktiivisessa yhteistyössä kirjastohenkilökunnan kanssa. Kirjaston järjestämät säännölliset tapahtumat ovat totuttaneet myös aikuiskävijät odottamaan kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen liittyviä tapahtumia  ja tulemaan tilaisuuksiin. Lainaus kolarin kirjastossa kasvanut, lastenaineiston osalta yli 10 % (vaikea osoittaa mikä osuus hankkeella).
Palaute hankkeen aikana toteutetuista kirjallisuusvierailuista on ollut positiivista ja asiakkaat ovat itse aktivoituneet esittäneet esim. kirjailijavierailutoiveita.

Fortsatta åtgärder: 

Kolarin kirjastossa jatketaan toimia lukuharrastuksen ja kirjallisuudenharrastamisen edistämiseksi tässä hankkeessa käytetyillä keinoilla ja ollaan avoimia uusille keinoille. Kirjasto lahjoittaa jatkossakin oman lastenkirjan jokaiselle Kolarilaiselle ensimmäisen luokan oppilaalle. Kolarissa on pysyvää ja aktiivista kirjallisuuden harrastusta. Kirjastossa kokoontuva lukupiiri on ollut yhtäjaksoisesti toiminnassa yli kymmenen vuotta. Kolarissa on virinnyt myös vahva kirjoittamisen harrastus. Luovan kirjoittamisen kursseille on kysyntää ja paikalliset tekijät ovat parhaillaan kirjoittamassa tai ovat jo julkaisseet tieto- tai kaunokirjoja. Pysyäkseen laajana ja laadukkaana toiminta edellyttää rahoitusta. Vaikka kirjasto on suunnannut osan määrärahoistaan tapahtumatoimintaan ja muulla tavoin lukemisen ja kirjoittamisen aktivoimiseen sen lisäksi tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Kirjasto tekee yhteistyötä kaikkien lukutaitoa edistävien tahojen kanssa.

Projektet börjar : 
02/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€22 200
Egen finansiering: 
€4 000
Budget sammanlagt: 
€26 200
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€29 273
Egen finansiering: 
€10 563
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
3kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
45henkilö/person
Antalet evenemang: 
53kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 775henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€12 860

Laki yleisistä kirjastoista määrittelee kirjaston tehtävät, joita on muun muassa lukemisen edistäminen. Tämän perusteella kirjavinkkaus tulkitaan kirjaston perustoiminnaksi, johon avustusta ei voi myöntää. Avustus myönnetään kirjailijavierailuihin.