Kirjahmiset kylässä
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kolarin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Isopalontie 2
95900
Kirjaston puhelin : 
0404895014
Kirjaston sähköposti : 
kolari.kirjasto@kolari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kolku
Y-tunnus : 
0191528-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kyösti Satokangas
Puhelin : 
0404895015
Sähköposti : 
kyosti.satokangas@kolari.fi
Hankkeen tavoite: 

Lukuinnostuksen nostattaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lasten ja nuorten lainauksien määrän seuraaminen sekä yleensä kirjaston käyttö kaikissa ikäryhmissä.

Kuvaus : 

Tämä hanke on jatkoa Lukijat kohtaavat kirjailijan - hankkeelle (2012 - 2013), jonka aikana Kolarissa käyneet kirjailijat, vinkkaajat ja kirja-alan muut toimijat otettiin innokkaasti vastaan. Hankkeen yksi vaikutus oli se, että asiakkaat ovat esittäneet toiveita kirjailijavierailuista ja kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista. 

Kirjan vuonna 2015 Kolarissa järjestetään tällä hankkeella  mm. yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumia (KulttuuriKolari), kirjaesittelyja, musiikkiesityksiä, vinkkauksia, työpajoja ym. Osaan tapahtumista järjestetään kuljetus.

Kaikkien ikäryhmien lukemisharrastusta pyritään lisäämään. Pienimmille järjestetään mm. mediasatutuokioita ja lelusuunnistusta. Kouluissa aloitettua lukudiplomitoimintaa jatketaan ja tehdään systemaattisemmin. Lukulistalla olevia kirjailijoita kutsutaan kouluille. Olemme huomanneet aikaisempien kokemusten perusteella, että ammattitaitoiset kirjavinkkarit innostavat lapsia ja nuoria lukemaan. 

Kolarin pääkirjastossa  toimii aktiivinen lukupiiri, jonka toiveena on kirjailijavierailut. Lisäksi muista kylistä on tullut toiveita ikäihmisille suunnatun ohjatun lukupiiritoiminnan aloittamisesta. Kolarin kunnan vanhusneuvosto toimii yhteistyökumppanina. Myös muita kohdennettuja kirjallisuustilaisuuksia pyritään järjestämään (esim. sota-, erä- tai tietokirjallisuudesta kiinnostuneet). 

Pienten lasten lasten vanhemmille ja kasvatusalan henkilöille järjestetään tilaisuuksia, joissa vinkataan lastenkirjallisuutta ja korostetaan lukemisen merkitystä lapsen tasapainoiselle kasvulle. 

On huomattu, että ammattikirjailijoiden ja kirja-alan muiden ammattilasten henkilökohtainen tapaaminen ja keskustelu heidän kanssaan on monille merkityksellinen kokemus.

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Vanhusneuvosto. koulut, päivähoito, neuvola, yhdistykset
Aiemmat hankkeet: 

Lukijat kohtaavat kirjailijan

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tämä hanke oli jatkoa Lukijat kohtaavat kirjailijan - hankkeelle (2012 - 2013), jonka aikana Kolarissa käyneet kirjailijat, vinkkaajat ja kirja-alan muut toimijat otettiin innokkaasti vastaan. Hankkeen yksi vaikutus oli se, että asiakkaat ovat esittäneet toiveita kirjailijavierailuista ja kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista. 

Kirjan vuonna 2015 Kolarissa järjestettiin tällä hankkeella  mm. yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumia (KulttuuriKolari), kirjaesittelyjä, vinkkauksia, työpajoja ym. 

Kaikkien ikäryhmien lukemisharrastusta pyrittiin lisäämään. Pienimmille järjestettiin mm. mediasatutuokioita ja -työpajoja. Kouluissa aloitettua lukudiplomitoimintaa jatkettiin ja lisäksi otettiin käyttöön Lukupassi-toiminta. Lasten ja nuorten kirjailijoita vieraili kaikilla kouluilla ja kaikilla luokka-asteilla.

Kolarin pääkirjastossa  toimii aktiivinen lukupiiri, jonka toiveena oli kirjailijavierailut. Paula Noronen saatiin vierailemaan lukupiirissa.  Myös muita kirjailijavierailuja järjestetiin sekä kirjanjulkaisutilaisuuksia. 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lasten ja nuortenkirjailijoilla (mm. Aleksi Delikouras, Jyri Paretskoi ja Paula Noronen) oli innostava vaikutus lukemiseen ja myös lasten kirjoittamisharrastukseen. Useat koululaiset innostuivat kirjoittamaan pieniä tarinoita. Eräs opettaja kertoi myös, kuinka eräs hänen luokansa poika, joka ei ollut vielä lukenut yhtään kirjaa kokonaan, oli innostunut Paretskoin vierailusta. Yksikin lukemaan innostunut lapsi on palkitsevaa. Oikean kirjailijan näkeminen ja kuuleminen, voi innostaa todella valtavasti kirjojen pariin. 

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkamme Lapin Aluehallintoviraston Kirja kohtaa lukijan -hankkeelle myöntämän avustuksen avulla lukemisharrastukseen innostamista. Kouluilta (niin opettajilta kuin oppilailta ja heidän vanhemmilta) saadun palautteen ja toiveen perusteella tämä toiminta on arvokasta ja tarpeelista. Toiveena on järjestää jtakossakin kirjailijavierailut syksy- ja kevätlukukausilla.

Lisätietoa: 

Perinnepäivien tiedostus ja kahvitukset

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€26 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€250

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 119henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Hankkeen tavoitteet ovat kirjastopoliittisten linjausten mukaiset, mutta suunnitelma olisi voinut olla strategisempi ja rajatumpi, sekä kytkeytyä enemmän kirjaston tekemään lukemisen edistämistyöhön.

 
okm
avi