Kirjahmiset kylässä
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kolarin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Isopalontie 2
95900
Bibliotekets telefonnummer : 
0404895014
Bibliotekets e-postadress : 
kolari.kirjasto@kolari.fi
ISIL-kod : 
FI-Kolku
FO-nummer : 
0191528-8
Ansvarsperson : 
Kyösti Satokangas
Telefonnummer : 
0404895015
E-post : 
kyosti.satokangas@kolari.fi
Projektets målsättning: 

Lukuinnostuksen nostattaminen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Lasten ja nuorten lainauksien määrän seuraaminen sekä yleensä kirjaston käyttö kaikissa ikäryhmissä.

Projektbeskrivning : 

Tämä hanke on jatkoa Lukijat kohtaavat kirjailijan - hankkeelle (2012 - 2013), jonka aikana Kolarissa käyneet kirjailijat, vinkkaajat ja kirja-alan muut toimijat otettiin innokkaasti vastaan. Hankkeen yksi vaikutus oli se, että asiakkaat ovat esittäneet toiveita kirjailijavierailuista ja kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista. 

Kirjan vuonna 2015 Kolarissa järjestetään tällä hankkeella  mm. yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumia (KulttuuriKolari), kirjaesittelyja, musiikkiesityksiä, vinkkauksia, työpajoja ym. Osaan tapahtumista järjestetään kuljetus.

Kaikkien ikäryhmien lukemisharrastusta pyritään lisäämään. Pienimmille järjestetään mm. mediasatutuokioita ja lelusuunnistusta. Kouluissa aloitettua lukudiplomitoimintaa jatketaan ja tehdään systemaattisemmin. Lukulistalla olevia kirjailijoita kutsutaan kouluille. Olemme huomanneet aikaisempien kokemusten perusteella, että ammattitaitoiset kirjavinkkarit innostavat lapsia ja nuoria lukemaan. 

Kolarin pääkirjastossa  toimii aktiivinen lukupiiri, jonka toiveena on kirjailijavierailut. Lisäksi muista kylistä on tullut toiveita ikäihmisille suunnatun ohjatun lukupiiritoiminnan aloittamisesta. Kolarin kunnan vanhusneuvosto toimii yhteistyökumppanina. Myös muita kohdennettuja kirjallisuustilaisuuksia pyritään järjestämään (esim. sota-, erä- tai tietokirjallisuudesta kiinnostuneet). 

Pienten lasten lasten vanhemmille ja kasvatusalan henkilöille järjestetään tilaisuuksia, joissa vinkataan lastenkirjallisuutta ja korostetaan lukemisen merkitystä lapsen tasapainoiselle kasvulle. 

On huomattu, että ammattikirjailijoiden ja kirja-alan muiden ammattilasten henkilökohtainen tapaaminen ja keskustelu heidän kanssaan on monille merkityksellinen kokemus.

 

 

 

 

Samarbetspartner/s: 
Vanhusneuvosto. koulut, päivähoito, neuvola, yhdistykset
Tidigare projekt: 

Lukijat kohtaavat kirjailijan

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Tämä hanke oli jatkoa Lukijat kohtaavat kirjailijan - hankkeelle (2012 - 2013), jonka aikana Kolarissa käyneet kirjailijat, vinkkaajat ja kirja-alan muut toimijat otettiin innokkaasti vastaan. Hankkeen yksi vaikutus oli se, että asiakkaat ovat esittäneet toiveita kirjailijavierailuista ja kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista. 

Kirjan vuonna 2015 Kolarissa järjestettiin tällä hankkeella  mm. yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumia (KulttuuriKolari), kirjaesittelyjä, vinkkauksia, työpajoja ym. 

Kaikkien ikäryhmien lukemisharrastusta pyrittiin lisäämään. Pienimmille järjestettiin mm. mediasatutuokioita ja -työpajoja. Kouluissa aloitettua lukudiplomitoimintaa jatkettiin ja lisäksi otettiin käyttöön Lukupassi-toiminta. Lasten ja nuorten kirjailijoita vieraili kaikilla kouluilla ja kaikilla luokka-asteilla.

Kolarin pääkirjastossa  toimii aktiivinen lukupiiri, jonka toiveena oli kirjailijavierailut. Paula Noronen saatiin vierailemaan lukupiirissa.  Myös muita kirjailijavierailuja järjestetiin sekä kirjanjulkaisutilaisuuksia. 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Lasten ja nuortenkirjailijoilla (mm. Aleksi Delikouras, Jyri Paretskoi ja Paula Noronen) oli innostava vaikutus lukemiseen ja myös lasten kirjoittamisharrastukseen. Useat koululaiset innostuivat kirjoittamaan pieniä tarinoita. Eräs opettaja kertoi myös, kuinka eräs hänen luokansa poika, joka ei ollut vielä lukenut yhtään kirjaa kokonaan, oli innostunut Paretskoin vierailusta. Yksikin lukemaan innostunut lapsi on palkitsevaa. Oikean kirjailijan näkeminen ja kuuleminen, voi innostaa todella valtavasti kirjojen pariin. 

Fortsatta åtgärder: 

Jatkamme Lapin Aluehallintoviraston Kirja kohtaa lukijan -hankkeelle myöntämän avustuksen avulla lukemisharrastukseen innostamista. Kouluilta (niin opettajilta kuin oppilailta ja heidän vanhemmilta) saadun palautteen ja toiveen perusteella tämä toiminta on arvokasta ja tarpeelista. Toiveena on järjestää jtakossakin kirjailijavierailut syksy- ja kevätlukukausilla.

Ytterligare information: 

Perinnepäivien tiedostus ja kahvitukset

Projektet börjar : 
01/04/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€26 300
Egen finansiering: 
€4 500
Budget sammanlagt: 
€30 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€16 500
Egen finansiering: 
€4 500
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€250

Statistik:
Antalet evenemang: 
21kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 119henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€12 000

Hankkeen tavoitteet ovat kirjastopoliittisten linjausten mukaiset, mutta suunnitelma olisi voinut olla strategisempi ja rajatumpi, sekä kytkeytyä enemmän kirjaston tekemään lukemisen edistämistyöhön.