Kirjailija ja lukija
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Askolan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pappilantie 2
07500
Bibliotekets telefonnummer : 
0400151833
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@askola.fi
ISIL-kod : 
FI-Asko
FO-nummer : 
FI 9000 1620
Ansvarsperson : 
Penttinen, Raija
Telefonnummer : 
040-750 6975
E-post : 
raija.penttinen@askola.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjailija ja lukija -hankkeessa järjestetään kirjailijan ja lukijoiden kohtaamisia Askolan pääkirjastossa, Monninkylän kirjastossa (Askolan lukio samoissa tiloissa), Askolan yläkoulussa sekä parissa ala-koulussa (kouluissa on kunnankirjaston ylläpitämät koulukirjastot). Tilaisuuksia on toivottu aikaisempien hankkeiden yhteydessä (kirjailijoita kouluun, 7 tähteä kirjastossa) saatujen erittäin myönteisten kokemusten perusteella. Tässä hankkeessa ovat suunnittelussa mukana myös eläkeläisyhdistys, jossa on runsaasti aktiivisia lukijoita, kirjaston tarinapiiri sekä koulujen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat.
Hankerahoitus on ainoa mahdollisuus saada oheistapahtumia ja "jotain ylimääräistä"  perinteiseen kirjasto- ja koulutoimintaan.

Tavoitteena on tarjota mahdollisuus kohdata kirjailija kotipaikkakunnalla Askolassa joko kirjastossa tai koulussa.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Askolan koulut

Askolan eläkeläiset ry

Tidigare projekt: 

Kirjailijoita kouluun. 7 tähteä kirjastossa (Itä-Uudenmaan kirjastojen yhteishanke)

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen avulla kustannettiin kaksi kirjailijavierailua kolmeen Askolan alakouluun ja yksi kirjailijavierailu Monninkylän kouluun. Kirjailijavierailuja järjestettiin kaikille luokkien 3 - 6 oppilaille. Luokkien 1 -2 oppilaille oli yksi kirjailijavierailu sekä kirjavinkkausta kirjaston henkilökunnan toimesta. Hakkeen vaikutus näkyy suoraan kirjaston lasten ja nuortenkirjallisuuden lainauksen lisääntymisenä 7 % vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Hankkeen ansioista Askolan alakoulut pyrkivät luomaan lukudiplomien suorittamisesta pysyvän käytännön ja siitä kirjoitetaan maininta koulujen äidinkielen opetussuunnitelmaan.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€4 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 194
Egen finansiering: 
€694
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
14kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
620henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 500