Kirjailija tavattavissa
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Aili Raudla-Majakangas 2013
Honkajoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistotie 6
38950
Kirjaston puhelin : 
050-5775223
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@honkajoki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Honka
Y-tunnus : 
0132697-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Hautaluoma
Puhelin : 
050-5775223
Sähköposti : 
minna.hautaluoma@honkajoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tukea lukuharrastusta Honkajoella sekä lasten että aikuisten keskuudessa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikutuksia seurataan mm. koulujen aktivoitumisella kirjaston käytön osalta (ryhmäkäyntien lukumäärä) sekä lasten ja aikuisten omaehtoisella aktivoitumisella (lainausluvut).

Kuvaus : 

Haemme avustusta lukuharrastuksen edistämiseen ja kolmen eri kirjailijavierailun järjestämiseen pienessä vajaan 1800 asukkaan pohjoissatakuntalaisessa kunnassa Honkajoella.

Kirjailija tavattavissa -hankkeen puitteissa kutsutaan yksi nuortenkirjailija vierailemaan Honkajoen yhteiskoululla ja kaksi kirjailijavierailua järjestetään kirjaston tiloissa. Kunnan kulttuuritarjonta on vähäistä. Kunnassa ei ole kirjakauppoja eikä juuri kirjailijoitakaan. Hanke toisi mahdollisuuden lukijan ja kirjailijan väliseen kohtaamiseen. Sekä opettajat että asiakkaat ovat esittäneet toivomuksen kirjailijavierailujen järjestämisestä. Kirjaston budjetissa rahaa ei sellaiseen kuitenkaan ole.

Kirjailija tavattavissa -hankkeen kustannusarvio:

  • 3 x Lukukeskuksen kautta tilattavan kirjailijan palkkio 250€ = 750€
  • 3 x Lukukeskuksen palvelumaksu 50€ = 150€
  • matkakustannuksiin 600€

yht. 1500€. Mikäli matkakustannuksia kertyy enemmän, yli menevän osan maksamme itse. Vastaamme omilla kustannuksillamme myös tapahtumien ja tilojen järjestelyistä, henkilöstökuluista, mainoksista ja tarjoiluista.

Aiemmat hankkeet: 

Järjestimme v. 2012 ja 2014 muutaman kirjailijavierailun yhdessä Siikaisten kirjaston kanssa. Osa vierailuista pidettiin kouluilla, osa kirjastoissa. Kaikki vierailut olivat hyvin onnistuneita, mutta koska kouluvierailuja on ollut enemmän, tällä kertaa haluamme saada ihmiset tulemaan kirjastoon kirjailijaa tapaamaan. Siikainen pitää tänä vuonna tuumaustaukoa eikä ole yhteistyökumppanina mukana hankkeessa. Kuntien välimatka (30km) on osoittautunut haastavaksi etenkin kouluvierailujen osalta - ilta-aikaan sijoittuvat kirjailijavierailut kahdessa eri kirjastossa saman illan aikana ovat puolestaan sula mahdottomuus. Molemmat koulut toivovat aamupäivän esiintymistä eivätkä koulukuljetuksetkaan jousta toisesta päästä, joten tapahtumat ovat vaatineet tiukkaa aikataulutusta ja siinä pysymistä, missä ollaan kyllä hyvin onnistuttu, mutta silti iltapäivän esitysajankohdan saanut on tuntunut jäävän hiukan huonommalle oksalle kuin aamupäivän esityksen saanut koulu. Mahdollisesti palaamme silti takaisin yhteisiin hankkeisiin myöhempinä vuosina, jos ei Siikaisten niin jonkun muun kanssa.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Avustusta haettiin lukuharrastuksen edistämiseen ja kolmen eri kirjailijavierailun järjestämiseen Honkajoella. Haettu summa oli 1500€. Tavoitteena oli kutsua koululaisia ajatellen yksi täsmävieras vierailemaan kouluilla ja järjestää kirjaston tiloissa kaksi kaikille avointa kirjailijavierailua.

Vierailujen sarjan aloitti 11.5. kirjastoon kutsuttu porilainen tietokirjailija Hannes Tiira. Radiosta tuttu esiintyjä ja Satakuntaan liittyvä aihepiiri herättivät etukäteen runsaasti kiinnostusta. Kuulijoita paikalle saapui paikkakunnan koko huomioon ottaen kiitettävät 13 henkilöä. Sanapähkinöitä ja piilosanatehtäviä arvuuteltiin vielä hyvän aikaa kirjailijan jo lähdettyä kotimatkalle.

Seuraavaa vierasta joutui saalistamaan jonkin aikaa. Etelä-Suomesta tuntuu olevan Pohjois-Satakuntaan pidempi matka kuin Pohjois-Satakunnasta Etelä-Suomeen, koska monet toivomamme kirjailijat eivät ehtineet tai halunneet näin kauas lähteä. Katse täytyi kääntää lähempänä oleviin kirjailijoihin ja 20.9. paikalle saatiin seinäjokinen dekkarikirjailija Heleena Lönnroth. Etukäteiskiinnostus vierailua kohtaan oli hänen kohdallaan suurempaa kuin kenenkään muun kirjailijavieraamme kohdalla aikaisemmin. Heti kun vierailusta sovittiin, aloitettiin markkinointi ja kirjailijan teokset nostettiin esiin hyllyistä. Kirjat menivät hyvin lainaan ja kirjailija sai varmasti useita uusia lukijoita! Kiinnostuksesta huolimatta itse vierailuun kuitenkin saapui, osin ehkä päällekkäistenkin menojen vuoksi, vain kahdeksan kuulijaa, joista osa oli naapurikunnista. Yleisö oli kuitenkin aktiivista ja keskustelevaa, joten vierailua voidaan pitää hyvin onnistuneena. Tilaisuuden päätteksi sai ostaa kirjailijan mukana olleita teoksia. Mielenkiintoinen esitys takasi kiinnostuksen ja teokset myös signeerattiin, joten kirjat vaihtoivat omistajaa vilkkaasti.

Kolmas kirjailijavierailu järjestettiin Hongon koululla. Lasten- ja nuortenkirjailija Harri István Mäki esiintyi täydelle salille kahdesti 1.11. Opettajat vaikuttivat vierailuun tyytyväisiltä ja oppilaidenkin mieleen vierailu jäi, sillä kun heille myöhemmin kirjavinkkauksen yhteydessä esiteltiin Mäen julkaisemia kirjoja, kirjailija oli tuoreessa muistissa. Tilaisuuksiin osallistui yht. n. 100 henkilöä.

Koska kirjailijavieraiden matkakustannuksiin oli varattu enemmän rahaa kuin mitä niihin lopulta kului, rahaa jäi sen verran yli, että viimeisenä paikalle kutsuttiin aloittelevia paikallisia kirjailijoita. Anu ja Eero Korpinen vierailivat kirjastossa 29.11. Koska heidän tyylilajinaan on iäkkäämpien ihmisten ja monien paikallistenkin lukijoiden osin ehkä vieroksuma kauhukirjallisuus (vaikkakaan se ei ole ainoa, mitä Korpiset kirjoittavat), rohkeita kuuliojita saapui paikalle ainoastaan kuusi henkilöä. Pienessä ryhmässä syntyy kuitenkin keskustelua isoja ryhmiä paremmin, joten ilta oli mukava ja vierailu hyvin onnistunut. Korpiset kertoivat tilaisuudessa itsestään, kirjailijan uran aloittamisesta, teksteistään ja muista töistään, mihin sisältyy mm. käännös- ja kuvitustöitä. Tilaisuuden päätteeksi arvottiin yksi kirjaston lahjoittama teos, mistä löytyy Eeron novelli. Lopuksi oli mahdollista myös ostaa Korpisten mukanaan tuomia kirjoja, jotka olivat tai joihin sisältyy heidän tekstejään. Kauppa kävi kiitettävän vilkkaana, mikä on osoitus suorasta tuesta nuorille kirjoittajille.

Kirjasto vastasi omilla kustannuksillaan kaikkien kirjaston tiloissa tapahtuneiden vierailujen tarjoiluista, tapahtumien ja tilojen järjestelyistä sekä tilaisuuksien etukäteismarkkinoinneista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Markkinointi kannattaa aloittaa heti kun kirjailijavierailusta on sovittu. Kirjailijan teokset kannattaa sijoittaa näkyvälle paikalle niin että halukkaat voivat tutustua niihin ja lainata ja lukea niitä etukäteen. Lainaustiskillä kannattaa vielä muistuttaa asiakkaita vierailun ajankohdasta h-hetken lähestyessä. Henkilökohtainen kutsu/muistutus saattaa tehota. Somessakin asiasta kannattaa muistutella. Pienillä paikkakunnilla ihmiset voivat olla huonoja lähtemään liikkeelle. Sivukyliltä voi olla matkaa kirjastoon, navettatöitä tehdään silloin kun tehdään ja joskus kirjastossa on vaikea päättää, mikä kellonaika on vierailun kannalta paras, ihmiset saattavat pelätä olevansa ainoita osallistujia, joutuvansa keskustelemaan ja paljastamaan, etteivät ole lukeneet vieraan kirjoja. On monia syitä, miksi osallistumisaktiivisuus voi olla matala; toisaalta vieraat itse ovat sanoneet, ettei kaupungeissa sen enempää kuulijoita välttämättä ole, niissä yhtenä syynä voi olla tilaisuuksien runsas tarjonta.

Nyt kun olemme järjestäneet vierailuja jo useana vuotena, näyttää siltä, että kuulijoiden on helpompi saapua paikalle, kunhan he ovat ensin uskaltautuneet yhteen. Tilaisuuden kulku on heille silloin tuttu ja he tietävät mitä odottaa. Jos mahdollista, tilaisuuksien sujumisesta kannattaa kertoa myös jälkikäteen tai kutsua paikalle paikallislehden toimittaja. Meillä tilaisuudet ovat pääosin olleet pieniä, lämminhenkisiä ja keskustelevia, joskaan kenenkään ei ole pakko sanoa mitään, ja muutama kuulija näyttää jo ottaneen tavakseen osallistua kaikkeen, mitä kirjasto järjestää. Myös koulut ovat aina erinomaisia paikkoja vierailuille, koska niissä kuulijoiden määrä on taattu. Koulullakin käyvää vierasta on hyvä tukea tuomalla hänen tuotantoaan esille myös kirjastossa sekä ennen että jälkeen vierailun esim. kirjavinkkauksen yhteydessä. Jälkikäteen kirjailijan tuttuus tai tieto siitä, että hän on paikkakunnalla vieraillut, saattaa lisätä kiinnostusta kirjailijan tuotantoa kohtaan, vaikka itse ei olisi paikalla oltukaan vierailuun osallistumassa. Esim. Heleena Lönnrothin kirjoja lainataan tällä hetkellä hiukan enemmän kuin ennen vierailua.

Jatkotoimenpiteet: 

Voimme järjestää kirjailijavierailuja myös jatkossa ja ainakin koulut niitä toivovatkin, mutta tahtia täytynee harventaa sopivien kirjailijavieraiden löytämisen hankaluuden vuoksi. Lukukeskus on helppo yhteistyökumppani, mutta sitäkin kautta löytyy vain tietty joukko kirjailijoita, jotka ovat valmiita tulemaan kaukana sijaitseville pienille paikkakunnille, jos luvassa on vain yksi vierailu suhteellisen pienilukuiselle yleisölle. Siinä mielessä yhteistyö esim. naapurikunnan kanssa on suotavaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 724
Oma rahoitus yhteensä: 
€224
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
127henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016