Kirjailijasampo ravistettuna, ei sekoitettuna
Vuoden 2016 OKM-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjasampo, kansikuvahaku: kasvot
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13, PL 235
65100
Kirjaston puhelin : 
+358 6 325 3533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.palaute@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Ahola
Puhelin : 
+358 40 5211863
Sähköposti : 
marita.ahola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on Kirjasampo-Boksammon kirjailijatiedon järjestelmäarkkitehtuurin muutos ja käyttöliittymän kirjailijatiedon sisältöjen selkeyttäminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Integrointi ja selkeytys

Kuvaus : 

TILANNE

Kirjasammon kirjailijakokonaisuus on muodostunut usean vuoden aikana.  Henkilötiedon tallennukseen räätälöitiin annotointieditori SAHA, johon siirrettiin maakuntakirjastojen noin 3 400 kirjailijasivua vuosien 2009 – 2010 aikana.  Kotimaisen kirjailijan tiedot saattavat olla kattavuudeltaan mitä tahansa muutamasta perustiedosta perusteelliseen henkilökuvaukseen. 

Kirjailijatietoja on täydennetty kahdessa projektissa: Kirjasammon kirjailijat kuosiin 2013 ja Lasten- ja nuortenkirjailijat Kirjasammossa 2014.  Uusia kirjailijanimiä karttuu jatkuvasti BTJ:n uutuuslistoilta.  Tällä hetkellä Kirjasammossa on noin 50 000 henkilötietoa, joista 19 000 on kotimaisia, näistä alueellisia kirjailijoita on 5 300.

 

TOIMENPITEET

Päivitys

Kirjailijatietojen massasiirrosta on kulunut viisi vuotta ja vain muutama kirjasto on päivittänyt tietojaan jatkuvasti.  Annotointieditorin käyttö vaatii koulutuksen ja taitoa on hankala pitää yllä kirjastoissa kun ylläpitäjät vaihtuvat. 

Hankkeessa selvitetään yhteistyössä kirjastojen, mm. Oulun kaupunginkirjaston kanssa, miten tietotaito saadaan säilymään koulutetuissa kirjastoissa tai voiko keskitettyä päivitystä järjestää esim. kirjaston ja Kirjasammon toimituksen yhteistyöllä: tiedot kirjastosta, tallennus Kirjasammossa.  Pohjois-Pohjanmaan alueella on tallennettavana uusia kirjailijoita noin 50, vanhoja tietoja on päivitettävänä 775.

Integrointi

Kirjastoilla on yksittäisten kirjailijoiden sivustoja, joiden monitasoista sisältöä ei sellaisenaan pysty siirtämään Kirjasammon tallennusalustaan.  Hankkeessa selvitetään kirjailijasivustojen siirto tai integrointi Kirjasampoon esim. Omeka tai Drupal 8 -julkaisujärjestelmän avulla. Yhteistyötä tehdään mm. Kajaanin kaupunginkirjaston kanssa Veikko Huovinen, puoli vuosisataa sinisiä ajatuksia -sivuston tallentamisessa.

Selkeytys

Maakuntakirjastojen kirjailijaesittelyt painottuvat kirjailijan kytkökseen kyseiseen alueeseen.  Myös käyttöliittymän tämänhetkiset nostot perustuvat maakuntajakoon. Käyttäjiä kiinnostavat kirjailijoihin liittyvät paikat ja ajat, mutta myös teosten genret ja julkaisuajankohdat, klassikoiden tekijät, bloggaavat kirjailijat jne.   Ideoita kartoitetaan muiden kirjastojen sekä Vaasan kaupunginkirjaston pedagogisten koulu- ja seniori-informaatikkojen ja esimerkiksi äidinkielenopettajien kanssa.

Hankkeessa selvitetään miten kirjailijatiedon esitystapaa voidaan uudistaa ja selkeyttää.  Vuosina 2015 - 2016 uudistetaan annotointieditori SAHA, jolloin myös Maanmittauslaitoksen paikkaontologia kytketään käyttöön.  Julkaisujärjestelmä Drupaliin on kirjastot.fi:ssä koodattu versiopäivitys 8.   Näiden tarjoamat mahdollisuudet hyödynnetään.

Seuraavat 100 vuotta

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden lähestyessä Kirjasampo-Boksammon kirjailijasisältöjä voidaan tarjota lukijoiden ja koulujen käyttöön, unohtamatta kirjastojen ja Ylen Kirjakalenterin juhlavuoden tapahtumia ja niiden rikastamista.  Maakuntien aluekirjailijoita on tällä hetkellä 5 300, lastenkirjailijoita 6 200, nuortenkirjailijoita 2 200.  Näiden määritelmien ulkopuolelle jää 5 300 kotimaista henkilöä. 

Hankkeessa toteutetaan kotimaisen kirjailijatiedon nosto käyttäjäystävällisemmin ja monipuolisemmin kuin tähän asti.  Yhteistyötä tehdään maakuntakirjastojen kanssa, suomenruotsalaisten kirjailijoiden esittelyissä sekä Porvoon, Turun, Kokkolan että Vaasan maakunta-alueen Fredrika-kirjastojen kanssa.  Saamelaiskirjailijoiden esittelyissä tehdään yhteistyötä Rovaniemen kaupunginkirjaston kanssa.  Nuortenkirjailijaosuus toteutetaan yhdessä Sivupiirin ja Sidospårin kanssa.

Finna

Kirjasammon teostietoihin ollaan siirtämässä koneellisesti ISBN:t ja tämä mahdollistaa Finnan hakutulosten rikastamisen Kirjasammon sisällöillä.  Koska Kirjasammon teos- ja kirjailijatiedot kytkeytyvät automaattisesti toisiinsa, on järkevää toteuttaa kirjailijatiedon uudistukset ennen datan viemistä Finna-palveluun tai Finna-pohjaiseen Vaski-kirjastojen verkkokirjastoon ja muille kirjastojen verkkosivuille.

 

TAVOITE

Hankkeen tavoitteena on Kirjasampo-Boksammon kirjailijatiedon järjestelmäarkkitehtuurin muutos ja käyttöliittymän kirjailijatiedon sisältöjen selkeyttäminen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kirjastot.fi, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto, maakuntakirjastot, Fredrika-kirjastot

Aiemmat hankkeet: 

Kitka, Boksampo, Boksampo aidosti kaksikieliseksi, Kirjasammon kirjailijat kuosiin, Lasten- ja nuortenkirjailijat Kirjasampo-Boksammossa, Boksampo möter de unga

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€44 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0