Kirjailijat kiertueella - lukemisen edistämishanke
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kemijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hietaniemenkatu 5
98100
Kirjaston puhelin : 
040 746 0267
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kemijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kemja
Y-tunnus : 
0191717-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Inkeri Ponsimaa
Puhelin : 
040 838 7072
Sähköposti : 
inkeri.ponsimaa@kemijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjailijat kiertueella on lukemisen edistämishanke, joka mahdollistaa kirjailijan ja lukijan kohtaamisia.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijakiertueiden määrä ja osallistujat

Kuvaus : 

Kirjailijat kiertueella on lukemisen edistämishanke, joka mahdollistaa kirjailijan ja lukijan kohtaamisia. Hankkeessa järjestetään kaksi kirjailijakiertuetta Inariin, Kemijärvelle ja Sallaan. Kirjailijat vierailevat kuntien kouluissa koulupäivien aikana ja esiintyvät illalla kirjastoissa. 

Kiertueet toteutetaan vuoden 2015 aikana, toinen keväällä (mahdollisesti toukokuussa 2015) ja toinen syksyllä 2015. Kirjailijakiertueet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Inarin, Kemijärven ja Sallan kirjastojen ja vierailukohteena olevien koulujen kesken. 

Hankkeen tavoitteena on innostaa erityisesti nuoria lukemisharrastukseen. Hanke myös elävöittää kirjastojen arkea, kun paikalle saadaan vieraaksi tunnettuja kirjailijoita.

Kirjailijakiertueiden järjestämisessä käytetään apuna Lukukeskuksen palveluita.

Kolmen eri kunnan kattava kiertue huomataan maakunnallisessa mediassa paremmin kuin yksittäisen kunnan hanke. Voimme tiedottaa lehtiin ja radioon ja pyytää toimittajia paikalle tekemään juttua kirjailijakiertueesta.  

Yhteishanke on lisäksi kustannustehokas, koska kirjalija voi saman matkan aikana vierailla kolmessa eri kunnassa. Tiedottaminen ja manostaminenkin voidaan tehdä kootusti ja säästää näin kirjastojen resursseja. 

Kirjailijakiertueet täydentävät Lukuintoa Lapissa -hanketta. Hankkeesa huomioidaan myös Kirjan vuosi 2015 -tempaus. Kirjan vuonna 2015 juhlistetaan suomalaista kirjallisuutta eri tavoin jatkona Frankfurtin kirjamessuilla alkaneelle suomalaisen kirjallisuuden esiinnostamieselle. Kijan vuosi 2015 -tempausta koordinoi Kirjan vuosi ry.

Hankkeen kustannukset koostuvat kirjailijoiden esiintymispalkkioista, matka- ja majoituskuluista, Lukukeskuksen palvelumaksuista ja tiedottamiseen menevistä kuluista. Lisäksi omakustannusosuuteen on laskettu kirjailijakiertueen järjestelyihin kuluvaa kirjastojen henkilökunnan työaikaa.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kemijärven kansalaisopisto, Vapaudenkatu 8 A 2, 98100 Kemijärvi

Inarin kunnankirjasto, Piiskuntie 4 , 99800 Ivalo

Sallan kunnankirjasto, Postipolku 5, 98900 Salla

Inarin kunnan koulutoimi

Sallan kunnan koulutoimi

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastoissa on ollut aiemmin lukemisen edistämishankkeita. Kemijärvellä ja Sallassa toteutettiin vuosina 2008-2010 kirjastokäytön osaamisen ja kirjallisuuden tuntemuksen lisääminen hanke. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa järjestettiin kaksi kirjailijakiertuetta syksyn 2015 aikana. Kirjailjat vierailivat kouluissa ja kirjastoissa Kemijärvellä, Sallassa ja Inarissa.

Syyskuussa kirjailija Katariina Romppainen kiersi näissä kunnissa. Romppaisen kiertue ajoitettiin syyskuulle siksi, kun häneltä ilmestyi loppukesästä nuortenkirja Sori vaan, se on totuus. Ajankohtaisuutta lisäsi myös se, että Romppaisen käsikirjoittamaa TV2:n Uusi Päivä -sarja sai uuden tuotankotauden vuoden lopulla. Romppaisen kiertueella pyrittiinkin tavoittamaan erityisesti yläkoululaisia. Sallassa myös lukioryhmä pääsi kuulemaan Romppaisen kirjatilaisuutta. Romppainen esiintyi lisäksi avoimissa yleisötilaisuuksissa Kemijärven ja Inarin kirjastoissa.

Marraskuussa kirjailija Essi Kummu teki kirjailijakiertueen samoissa kunnissa. Hänen kohderyhmäkseen kouluilla valittiin alakoululaiset. Lisäksi Kummu esiintyi Kemijärven ja Sallan kirjastoissa kohdeyleisönään aikuiset.

Etuna yhteishankkeessa oli se, että työtä voitiin jakaa kirjastojen kesken. Esimerkiksi tiedottaminen tehtiin yhdessä. Kemijärven kirjasto kantoi kuitenkin päävastuun hankkeen käytännön järjestelyistä ja hallinnoinnista.  Etuna voi nähdä myös sen, että Lapin ulkopuolelta tulevan kirjailijan matkakustannukset saatiin järkevöitettyä tällaisessa yhteiskiertueessa, kun kirjailija käy samalla matkalla eri paikkakunnilla. 

Hankaluutena tällaisen yhteiskiertueen suunnittelussa oli eri tahojen aikataulujen koordinointi. Se vaati aikaa ja yhteisiä neuvotteluja. Myös pitkät välimatkat toivat oman haasteensa suunnittelutyöhön. Sopivat aikataulut saatiin silti luotua ja kumpikin kiertue sujui suunnitelmien mukaan. 

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjailijavierailut ovat osa kirjastojen toimintaa, mutta tällainen yhteiskiertue oli uutta ainakin tähän hankkeeseen osallistuvissa kirjastoissa. Kaikki mukana olleet koulut ottivat kirjailijavieraat innostuneesti vastaan.

Hankkeen myötä Lukukeskuksen toiminta tuli tutummaksi. Jatkossa tällaisten isompien kirjailijakiertueiden suunnittelu on varmasti helpompaa hankkeessa saatujen kokemusten perusteella. Kauempaa tulevan kirjailijan on hyvä vierailla samalla matkalla useammassa kirjastossa, jos vain aikaa siihen on. Näin säästetään matkakustannuksista. Toisaalta jos kiertueeseen kuuluu kouluvierailuita, niitä yhdessäkin kunnassa voi järjestää useampia yhdelle kirjailijalle. 

Yhteiskiertuetta ei näissä kunnissa tällä hetkellä tiedossa, mutta kirjastot järjestävät pienempimuotoisia kirjailijatapaamisia mahdollisuuksien mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 766
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
24kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
721henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 400

Hankkeen tavoitteet ovat kirjastopoliittisten linjausten mukaiset.

 
okm
avi