Kirjailijat kirjastoihin
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 15 (Kaarlenväylä 3)
90015
Bibliotekets telefonnummer : 
0447037315
Bibliotekets e-postadress : 
city.library@ouka.fi
ISIL-kod : 
FI-Om
FO-nummer : 
0187690-1
Ansvarsperson : 
Maija Saraste
Telefonnummer : 
044 7037 316
E-post : 
maija.saraste@ouka.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on laajentaa Oulun kaupunginkirjaston, Kempeleen ja Limingan kirjastojen palvelutarjontaa siten, että paikallisten kirjailijoiden näkyvyys kirjastoissa paranee. Hanke tarjoaa kirjaston käyttäjille uusia palveluja, kannustaa osallistumiseen sekä edistää lukemista ja kirjallisuuden harrastamista. Toiminnan kohderyhmänä ovat kirjallisuustapahtumista kiinnostuneet sekä harrastajakirjoittajat.

Hankkeen tausta

Oulun seudulla asuu ja toimii noin 60 ammattikirjailijaa. Kaikkia kirjailijoita ei kuitenkaan tunneta erityisen hyvin Oulun seudulla.

Hankkeen toiminta

Hankkeelle palkataan puolipäiväinen hanketyöntekijä, joka suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tilaisuuksia yhteistyössä paikallisten kirjailijoiden kanssa. Hanketyöntekijä vastaa yhteydenpidosta kirjailijoiden kanssa sekä hoitaa markkinoinnin yhteistyössä kirjastojen kanssa. Hankkeen toimintaa koordinoi ohjausryhmä, jossa on sekä kirjastojen että kirjailijoiden edustajia. Hankkeessa käynnistetään mm. seuraavanlaista toimintaa:

 1) Ääneenluentaillat: Järjestetään ääneenluentailtoja, jossa kirjailija lukee omaa kirjaansa. Kirjailijat voivat kertoa tekstistään ja kirjoittamisestaan, mutta keskiössä on nimenomaan ääneen lukeminen. Tilaisuuksia järjestetään kaikissa mukana olevissa kirjastoissa, tavoitteena yksi tilaisuus jokaisena toimintakuukautena.

2) Työpajat ja arviointipalvelu: Kirjailijat vetävät kirjoittamistyöpajoja, jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Työpajoihin sisältyy myös arviointipalvelu. Kirjailija antaa halukkaille palautetta tekstinäytteistä. Palautteen saaminen on maksutonta. Työpajoja järjestetään kaikissa mukana olevissa kirjastoissa.

3) Kirjallisuuskalenteri: Hanketyöntekijä kokoaa tiedot oululaisten kirjallisuusyhdistysten kirjallisuustapahtumista ja -näyttelyistä kuukausittain ilmestyvään kirjallisuuskalenteriin.

4) Kirjanjulkistamistilaisuudet: Pohjois-Pohjanmaalla asuvat kirjailijat julkaisevat vuosittain pari-kolmekymmentä kirjaa. Hankkeessa pyritään järjestämään paikallisten kirjailijoiden kirjanjulkistamistilaisuudet hankkeessa mukana olevissa kirjastoissa.

5) Nimikkokirjailijoita kirjastoihin: Luodaan kirjastoihin nimikkokirjailija-järjestelmä, jossa Pohjois-Pohjanmaalla asuvia nykykirjailijoita kutsutaan hankekirjastojen eri toimipisteiden nimikkokirjailijoiksi. Yhteistyötavoista nimikkokirjailijan kanssa sovitaan kunkin kirjaston kanssa erikseen.

Hanketyöntekijälle vuokrataan tila Oulun pääkirjaston yhtydessä olevasta erillisestä tilasta, jossa on helppo järjestää myös pienempiä tilaisuuksia kirjailijoiden ja kirjoituskoulutusta tai arvostelupalvelua tarvitsevien kesken. Jo suunniteltujen toimintamuotojen lisäksi käynnistetään myös muuta toimintaa ohjausryhmässä ja kirjastoissa syntyneiden ideoiden pohjalta. Hankkeen puitteissa järjestetään myös kirjallinen tapahtuma Limingan kirjaston 150-vuotisjuhlien kunniaksi.

Hankkeen tulokset

Hankkeen myötä Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla asuvat kirjailijat tulevat lukijoille tutuiksi. Hankkeessa syntyy uusia toimintamalleja, joita jatketaan myös hankkeen päätyttyä. Uudet toimintatavat ovat myös levitettävissä muihin kirjastoihin.

Samarbetspartner/s: 
Kempeleen kirjasto, Limingan kirjasto, Oulun kirjailijaseura, Oulun Kirjailijatalo
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Anne Toppari, Kempeleen kirjasto

Janne Nevala, Limingan kirjasto

Tuomo Heikkinen, Oulun Kirjailijatalo

Tidigare projekt: 

Oulun kaupunginkirjaston Lukuiloa-hankkeessa myös edistetään lukemista, mutta sen yhteistyökumppanit ja toimintamuodot ovat erilaisia verrattuna tähän hankkeeseen.

Projektet börjar : 
01/09/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€31 550
Egen finansiering: 
€6 206
Budget sammanlagt: 
€37 756
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.