Kirjailijat vierailevat lukiossa
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapuan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kustaa Tiitun tie 1
62100
Kirjaston puhelin : 
06-4384570
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
ISIL-tunnus : 
FI Lapua
Y-tunnus : 
0209113-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Hakala, Marita
Puhelin : 
06-438 4570 ; 044-438 4570
Sähköposti : 
kirjasto@lapua.fi
Kuvaus : 

Lapuan lukiossa on kehitetty lukion omaa kirjastoa vuodesta   1999  alkaen.  Lapuan kaupunginkirjasto otti huolehtiakseen kirjaston kehittämisestä  ’ihan oikeaksi kirjastoksi’.  Lukiolla oli oma kokoelma enimmäkseen vanhentunutta aineistoa.  Nyttemmin lukiolla on varattuna talousarviossa rahaa aineiston hankkimiseksi kirjastoon, myös opettajien toiveet huomioidaan.  Lukio tarjoaa kirjastolle tilat,  tietokoneet  ja verkkoyhteydet  ja kaupunginkirjaston kirjastosihteeri toimii kirjastonhoitajana.

Vuodesta  2010  alkaen  kaupunginkirjasto on hankkinut  aineistoa  lukion kirjastoon ja  aineistoa on siirretty pääkirjastosta  aina  tarpeen mukaan vaihtuvaksi siirtokirjakokoelmaksi lukion kirjastoon.

Samaan aikaan on markkinoitu kirjaston  palveluja  sekä lukion opiskelijoille että opettajille.  Kirjaston lainaus onkin vähitellen  kasvanut  kuten myös muiden palveluiden kysyntä.

Pieneksi voitoksi kirjaston työlle voi katsoa sen, kun lukiossa alkoi lukudiplomin suorittaminen v. 2010.  Lukemalla 20 erityyppistä teosta, varsin tasokasta kirjallisuutta, neljästä eri tyhmästä voi suorittaa lukudiplomin. Lukudiplomin suorittaminen antaa opiskelijalle myös opintopisteitä. Lukudiplomi on edelleen valintavaihtoehto Lapuan lukion kurssitarjottimella.

Kirjasto ja lukio haluavat, yhdessä, edelleen,  innostaa lukiolaisia  lukemiseen  tarjoamalla lukiolaisille kirjailijavierailuja kiinnostuksen lisäämiseksi. Kirjailijat pitävät kolme esitystä ja neljäs järjestetään pienenä palkintona lukudiplomia suorittaville. Diplomin suorittajilla on myös mahdollisuus  haastatella kirjailijaa.

Lapuan lukiossa ei ole viimeisen viidentoista vuoden aikana ollut kirjailijavieraita tai muita kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia, ainakaan yhteistyössä kirjaston kanssa.

Näiden kirjailijavierailujen kohderyhmä on lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, yhteensä 167 opiskelijaa. Kolme vierailua  toteutetaan  syksyllä 2012, keväällä 2013 ja syksyllä 2013.   Kirjailijoiden valinnassa huomioidaan myös opettajien ehdotukset esim. Leena Lehtolainen tai Johanna Sinisalo, Antti Tuuri tai Sofi Oksanen, Heli Krüger tai Miika Nousiainen tai Riikka Pulkkinen.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

 Lapuan lukion äidinkielen opettajat Liisa Immonen ja Matti Mäkelä; kirjastosihteeri Anneli Autio ja  kirjastotoimenjohtaja Marita Hakala

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lukiolla toteutettiin suunnitelman mukaisesti kolme kirjailijavierailua. Reidar Palmgren vieraili 2.11.2012 Juha Itkonen 5.3.2013 ja Taina Latvala 2.12.2013.  Reidar Palmgren kertoi työstään, kirjoittamisestaan ja julkaisemiseen liittyvistä asioista kevään 2013 abeille, Juha Itkonen 2 B ja 2 D luokille ja Taina Latvala lukudiplomikurssilaisille 3 D ja 3 B-vuosiluokille, yhteensä 120 opiskelijalle. Esiintymisiä kaikilla kirjailijoilla oli kaksi, kaikilla ryhmillä oli mahdollisuus esittää myös kysymyksiä kirjailijoille. Kysymyksiä oli etukäteen valmisteltu luokissa.  Kuulijoilta kerättiin palautteet, joiden mukaan lähes kaikki olivat tyytyväisiä ja pitivät esityksiä mielenkiintoisina, vain yhden mielestä ihan turhaa hommaa. Tavoite siis saavutettiin ja onnistuttiin tekemään lukudiplomin suorittaminen 'elävämmäksi'. Kirjastosihteeriltä  kului vierailujen valmisteluihin ja  järjestelyihin n. 15 tuntia.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa kirjasto ja lukio yhteistyössä pyrkivät tuottamaan ainakin yhden kirjailijavierailun lukiolle vuodessa.

Aloituspäivämäärä : 
27/10/2011
Lopetuspäivämäärä : 
27/10/2011
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€320
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 520
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 765
Oma rahoitus yhteensä: 
€420
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
120henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 600