Kirjailijat vierailevat lukiossa
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Lapuan kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kustaa Tiitun tie 1
62100
Bibliotekets telefonnummer : 
06-4384570
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@lapua.fi
ISIL-kod : 
FI Lapua
FO-nummer : 
0209113-7
Ansvarsperson : 
Hakala, Marita
Telefonnummer : 
06-438 4570 ; 044-438 4570
E-post : 
kirjasto@lapua.fi
Projektbeskrivning : 

Lapuan lukiossa on kehitetty lukion omaa kirjastoa vuodesta   1999  alkaen.  Lapuan kaupunginkirjasto otti huolehtiakseen kirjaston kehittämisestä  ’ihan oikeaksi kirjastoksi’.  Lukiolla oli oma kokoelma enimmäkseen vanhentunutta aineistoa.  Nyttemmin lukiolla on varattuna talousarviossa rahaa aineiston hankkimiseksi kirjastoon, myös opettajien toiveet huomioidaan.  Lukio tarjoaa kirjastolle tilat,  tietokoneet  ja verkkoyhteydet  ja kaupunginkirjaston kirjastosihteeri toimii kirjastonhoitajana.

Vuodesta  2010  alkaen  kaupunginkirjasto on hankkinut  aineistoa  lukion kirjastoon ja  aineistoa on siirretty pääkirjastosta  aina  tarpeen mukaan vaihtuvaksi siirtokirjakokoelmaksi lukion kirjastoon.

Samaan aikaan on markkinoitu kirjaston  palveluja  sekä lukion opiskelijoille että opettajille.  Kirjaston lainaus onkin vähitellen  kasvanut  kuten myös muiden palveluiden kysyntä.

Pieneksi voitoksi kirjaston työlle voi katsoa sen, kun lukiossa alkoi lukudiplomin suorittaminen v. 2010.  Lukemalla 20 erityyppistä teosta, varsin tasokasta kirjallisuutta, neljästä eri tyhmästä voi suorittaa lukudiplomin. Lukudiplomin suorittaminen antaa opiskelijalle myös opintopisteitä. Lukudiplomi on edelleen valintavaihtoehto Lapuan lukion kurssitarjottimella.

Kirjasto ja lukio haluavat, yhdessä, edelleen,  innostaa lukiolaisia  lukemiseen  tarjoamalla lukiolaisille kirjailijavierailuja kiinnostuksen lisäämiseksi. Kirjailijat pitävät kolme esitystä ja neljäs järjestetään pienenä palkintona lukudiplomia suorittaville. Diplomin suorittajilla on myös mahdollisuus  haastatella kirjailijaa.

Lapuan lukiossa ei ole viimeisen viidentoista vuoden aikana ollut kirjailijavieraita tai muita kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia, ainakaan yhteistyössä kirjaston kanssa.

Näiden kirjailijavierailujen kohderyhmä on lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, yhteensä 167 opiskelijaa. Kolme vierailua  toteutetaan  syksyllä 2012, keväällä 2013 ja syksyllä 2013.   Kirjailijoiden valinnassa huomioidaan myös opettajien ehdotukset esim. Leena Lehtolainen tai Johanna Sinisalo, Antti Tuuri tai Sofi Oksanen, Heli Krüger tai Miika Nousiainen tai Riikka Pulkkinen.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

 Lapuan lukion äidinkielen opettajat Liisa Immonen ja Matti Mäkelä; kirjastosihteeri Anneli Autio ja  kirjastotoimenjohtaja Marita Hakala

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Lukiolla toteutettiin suunnitelman mukaisesti kolme kirjailijavierailua. Reidar Palmgren vieraili 2.11.2012 Juha Itkonen 5.3.2013 ja Taina Latvala 2.12.2013.  Reidar Palmgren kertoi työstään, kirjoittamisestaan ja julkaisemiseen liittyvistä asioista kevään 2013 abeille, Juha Itkonen 2 B ja 2 D luokille ja Taina Latvala lukudiplomikurssilaisille 3 D ja 3 B-vuosiluokille, yhteensä 120 opiskelijalle. Esiintymisiä kaikilla kirjailijoilla oli kaksi, kaikilla ryhmillä oli mahdollisuus esittää myös kysymyksiä kirjailijoille. Kysymyksiä oli etukäteen valmisteltu luokissa.  Kuulijoilta kerättiin palautteet, joiden mukaan lähes kaikki olivat tyytyväisiä ja pitivät esityksiä mielenkiintoisina, vain yhden mielestä ihan turhaa hommaa. Tavoite siis saavutettiin ja onnistuttiin tekemään lukudiplomin suorittaminen 'elävämmäksi'. Kirjastosihteeriltä  kului vierailujen valmisteluihin ja  järjestelyihin n. 15 tuntia.

Fortsatta åtgärder: 

Jatkossa kirjasto ja lukio yhteistyössä pyrkivät tuottamaan ainakin yhden kirjailijavierailun lukiolle vuodessa.

Projektet börjar : 
27/10/2011
Projektet avslutas : 
27/10/2011
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 200
Egen finansiering: 
€320
Budget sammanlagt: 
€3 520
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 765
Egen finansiering: 
€420
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
120henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 600