Kirjailijavierailuilla lukuintoa Nurmekseen
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nurmeksen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kötsintie 2
75500
Kirjaston puhelin : 
0401045108
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@nurmes.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nurme
Y-tunnus : 
0207669-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Timo Kovanen
Puhelin : 
0401045109
Sähköposti : 
timo.kovanen@nurmes.fi
Kuvaus : 

Nurmeksessa on ollut melko vähän kirjailijavierailuja viimevuosina ja lisäksi kävijöitä järjestetyissä tilaisuuksissa on ollut niukalti. Toisaalta vierailuja kuitenkin toivotaan aina silloin tällöin. Hankkeen avulla järjestetään useampi tilaisuus joihin vierailijoiksi pyydetään myös tunnetumpia kirjailijoita. Näin toivomme pikkuhiljaa saavamme kasvavan kuulijajoukon joka tulee tapaamaan kirjailijoita tulevaisuudessakin. Kirjailijavierailijoiden myötä toivomme asiakkaiden myös aloittavan lukuharrastuksen tai innostuvan lukemaan lisää ja toivon mukaan saamaan uusia näkökulmia lukemiinsa kirjoihin.

Vierailuja järjestetään myös muihin Nurmeksen kaupungin kohteisiin kuten kouluihin, kansalaisopistoon ja ikäihmisille suunnattuihin palveluihin (palvelukeskukset, Ystävänpysäkit). Näiden avulla voidaan saavuttaa laajempi lukijapotentiaali kuin pelkästään kirjastossa järjestetyillä vierailuilla. Erityisesti nuoret ja ikäihmiset ovat näiden kohderyhmät.

Tavoitteena on järjestää kuusi vierailua vuosina 2013 ja 2014. Yhteensä tilaisuuksia olisi noin kymmenen kun vierailuja tulisi kirjaston lisäksi muihin yllämainittuihin kohteisiin.

Hankerahoituksella katetaan kirjailijavierailujen kuluja (matkat, yöpyminen, jne). Vierailuja järjestetään yhdessä Lieksan ja Valtimon kirjastojen kanssa. Näin tulee säästöä matkakuluissa kun kirjailijat käyvät samalla matkalla useammassa kirjastossa. Kukin kirjasto maksaa omat kulunsa vierailujen osalta.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lieksan kaupunginkirjasto, Valtimon kirjasto sekä Nurmeksen koulut, vanhuspalvelut ja kansalaisopisto

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toivotut vaikutukset jäivät melko pieniksi erityisesti kirjastossa, jonka tilaisuuksissa kävi vain vähän kuulijoita. Koulun tilaisuuksissa kuulijoita oli melko paljon ja iäkkäiden palvelukeskuksissa kohtalaisesti.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa kirjailijavierailuja järjestettäessä olisi toivottavaa jos jo etukäteen olisi tiedossa että tilaisuuteen olisi kuulijoita. Näitä voisi järjestää yhteistyössä yhdistysten tai kirjapiirien kanssa.

Lisätietoa: 

Melko pian huomasimme Lieksan ja Valtimon kirjastojen kanssa että kirjailijoilla ei ollut halukkuutta vierailla samalla kertaa useammassa paikassa. Nurneksessa käyneistä vain Marja-Leena Tiainen ja Nelli Hietala olivat yhteisiä vieraita. Yhtenä syynä se että tämä järjestely olisi vienyt useamman päivän ja tähän ei tuntunut olevan halukkuutta. Tällaisia vierailuita yritimme saada järjestettyä pitkän aikaa, mutta lopulta oli jokaisen kirjaston alettava kutsumaan omia vieraitaan. Lopulta Nurmekseen ei saatu kovin tunnettuja kirjailijoita. 

Aloituspäivämäärä : 
18/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 815
Oma rahoitus yhteensä: 
€815
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
247henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi