Kirjailijavierailuilla lukuintoa Nurmekseen
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Nurmeksen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kötsintie 2
75500
Bibliotekets telefonnummer : 
0401045108
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@nurmes.fi
ISIL-kod : 
FI-Nurme
FO-nummer : 
0207669-0
Ansvarsperson : 
Timo Kovanen
Telefonnummer : 
0401045109
E-post : 
timo.kovanen@nurmes.fi
Projektbeskrivning : 

Nurmeksessa on ollut melko vähän kirjailijavierailuja viimevuosina ja lisäksi kävijöitä järjestetyissä tilaisuuksissa on ollut niukalti. Toisaalta vierailuja kuitenkin toivotaan aina silloin tällöin. Hankkeen avulla järjestetään useampi tilaisuus joihin vierailijoiksi pyydetään myös tunnetumpia kirjailijoita. Näin toivomme pikkuhiljaa saavamme kasvavan kuulijajoukon joka tulee tapaamaan kirjailijoita tulevaisuudessakin. Kirjailijavierailijoiden myötä toivomme asiakkaiden myös aloittavan lukuharrastuksen tai innostuvan lukemaan lisää ja toivon mukaan saamaan uusia näkökulmia lukemiinsa kirjoihin.

Vierailuja järjestetään myös muihin Nurmeksen kaupungin kohteisiin kuten kouluihin, kansalaisopistoon ja ikäihmisille suunnattuihin palveluihin (palvelukeskukset, Ystävänpysäkit). Näiden avulla voidaan saavuttaa laajempi lukijapotentiaali kuin pelkästään kirjastossa järjestetyillä vierailuilla. Erityisesti nuoret ja ikäihmiset ovat näiden kohderyhmät.

Tavoitteena on järjestää kuusi vierailua vuosina 2013 ja 2014. Yhteensä tilaisuuksia olisi noin kymmenen kun vierailuja tulisi kirjaston lisäksi muihin yllämainittuihin kohteisiin.

Hankerahoituksella katetaan kirjailijavierailujen kuluja (matkat, yöpyminen, jne). Vierailuja järjestetään yhdessä Lieksan ja Valtimon kirjastojen kanssa. Näin tulee säästöä matkakuluissa kun kirjailijat käyvät samalla matkalla useammassa kirjastossa. Kukin kirjasto maksaa omat kulunsa vierailujen osalta.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Lieksan kaupunginkirjasto, Valtimon kirjasto sekä Nurmeksen koulut, vanhuspalvelut ja kansalaisopisto

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Toivotut vaikutukset jäivät melko pieniksi erityisesti kirjastossa, jonka tilaisuuksissa kävi vain vähän kuulijoita. Koulun tilaisuuksissa kuulijoita oli melko paljon ja iäkkäiden palvelukeskuksissa kohtalaisesti.

 

Fortsatta åtgärder: 

Jatkossa kirjailijavierailuja järjestettäessä olisi toivottavaa jos jo etukäteen olisi tiedossa että tilaisuuteen olisi kuulijoita. Näitä voisi järjestää yhteistyössä yhdistysten tai kirjapiirien kanssa.

Ytterligare information: 

Melko pian huomasimme Lieksan ja Valtimon kirjastojen kanssa että kirjailijoilla ei ollut halukkuutta vierailla samalla kertaa useammassa paikassa. Nurneksessa käyneistä vain Marja-Leena Tiainen ja Nelli Hietala olivat yhteisiä vieraita. Yhtenä syynä se että tämä järjestely olisi vienyt useamman päivän ja tähän ei tuntunut olevan halukkuutta. Tällaisia vierailuita yritimme saada järjestettyä pitkän aikaa, mutta lopulta oli jokaisen kirjaston alettava kutsumaan omia vieraitaan. Lopulta Nurmekseen ei saatu kovin tunnettuja kirjailijoita. 

Projektet börjar : 
18/04/2013
Projektet avslutas : 
31/03/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€3 200
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€3 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 815
Egen finansiering: 
€815
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
14kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
247henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013