Kirjailijavierailuja nuorille
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Vihdin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pisteenkaari 9
03100
Bibliotekets telefonnummer : 
09-4258 3181
Bibliotekets e-postadress : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-kod : 
FI-Vihti
FO-nummer : 
0131905-6
Ansvarsperson : 
Merja Lonkainen
Telefonnummer : 
044 042 1149
E-post : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Projektbeskrivning : 

Yläkouluiässä monen nuoren lukuharrastus vähenee, vapaa-ajasta kilpailee moni muukin harrastus ja koulu on vaativampaa. Nuorten lukeminen näyttää muutenkin usein jäävän koulujen oppisuunnitelmiin kuuluvien teosten lukemiseen. Nuoria kiinnostavien ja innostavien kirjailijoiden vierailuihin ei ole varaa eikä järjestelyresurssia kouluilla ja kirjastoilla. Nuoruus on myös aikaa, jolloin moni kirjoittaa ja tuottaa itse erilaisia tekstejä: päiväkirjaa, runoja, novelleja, sarjakuvaa. Nuorten lukuinnon herätteleminen ja sen ylläpito on kirjailijavierailujen keskeinen tavoite. Kirjailijavierailu voi innoittaa nuoria tarttumaan johonkin heille ajankohtaiseen tai mielenkiintoiseen kirjaan samalla kun kirjailijavierailu voi antaa tukea omaan kasvuun, itseilmaisuun ja kimmokkeen kirjoittaa itse.

Avustuksen avulla pystyisimme Lukki-kirjastoissa suunnitelmallisesti kohdentamaan nuorille kirjailijavierailuja.   

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Lukki-kirjastokimppa, Lukki-alueen koulut, nuorisotoimi

Webbsidor, publikationer och material: 

Länsi-Uusimaa 30.10.2014 "Kirjan kirjoittaminen on ihan helppoa", 7-luokkalaiset tapasivat Kalle Veirron.

Ykkössanomat 6.11.2014 "Kirjailijan on jaksettava istua, varastettava ideoita ja siedettävä kritiikkiä", kirjailija Kalle Veirto vieraili Nummella.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjailijavieraat

Marja-Leena Tiainen, Salla Simukka, Johanna Tuomola, Seita Vuorela, Terhi Rannela, Kalle Veirto ja Aleksi Delikouras

Kirjailijavierailut toteutettiin pääosin perinteisinä kouluvierailuna. Lisäksi kaksi kirjailijavierailuja toteutettiin lasten ja vanhempien yhteisenä kirjallisuusiltana ja yksi kirjailijavierailu virtuaalisesti.

Virtuaalikirjailijavierailu

Perinteisten kirjailijavierailuiden lisäksi hankkeen aikana kokeiltiin virtuaalivierailua. Aleksi Delikouraksen virtuaalikirjailijavierailu toteutettiin 26.11.2014. Virtuaalivierailuun osallistui 6.-9.luokkalaisia Lohjalta ja Vihdistä.

Vierailu oli alun perin suunnattu yläkoululaisille, mutta koska yläkouluja ei lähtenyt tarpeeksi mukaan, tarjottiin myös joillekin 6.luokille mahdollisuutta osallistua vierailuun.

Kuoppanummen koulukeskukselta oli kuvayhteys ja Lukukeskukselta testattiin kuvayhteyden toimintaa ennen virtuaalista vierailua. Muut koulut saivat linkin josta pääsi liittymään vierailuun. Kuoppanummen koulukeskuksen oppilaat pystyivät esittämään kysymyksiä kirjailijalle mikrofonin välityksellä, muut koulut pystyivät esittämään kysymyksiä chatin kautta.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt aivan niin kuin olisi pitänyt. Kirjailijan äänen kuulumisessa oli ongelmia kahdella koululla eikä yhdellä koululla viestien lähettäminen chatin kautta onnistunut. Kirjailija näytti tekemiään youtube-videoita joiden pohjalta hän oli kirjoja kirjoittanut. Yhdellä videonpätkällä kiroiltiin paljon ja kirjailija itsekin käytti joitain kirosanoja esityksen aikana.

Opettajilta saadun palautteen mukaan 7. ja 8. luokkalaiset pojat olivat esiintymisestä innoissaan ja joillekin aihe oli jo entuudestaan tuttu. Yläkoululaisten maailmaan esitys sopi hyvin.

Palaute

Opettajat ja oppilaat olivat tyytyväisiä kirjastojen järjestämiin kirjailijavierailuihin. Vierailuihin oli varauduttu etukäteen muun muassa valmistelemalla kysymyksiä kirjailijalle. Kirjailijavierailujen antia oli työstetty luokissa myös jälkikäteen. Opettajat toivoivat, että kirjailijavierailuja tarjottaisiin jatkossakin kouluille.

Joidenkin vierailuiden yhteydessä oli oppilailta tullut palautetta muun muassa siitä, että oli kiva, kun kirjailijavieraana oli nuori kirjailija.

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Haetaan myös tulevaisuudessa rahoitusta kirjailijavierailujen järjestämiseen, sillä ilman hankerahoitusta ei ole mahdollista järjestää kirjailijavierailuja. 

Ytterligare information: 

Omarahoitusosuus koostuu henkilökunnan työtunneista. Henkilökunta käytti kirjailijavierailujen suunnitteluun ja toteutukseen työtunteja yhteensä 108 tuntia.
Työtunnit 108 x 23 euroa = 2484 euroa

Projektet börjar : 
01/08/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€11 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€10 583
Egen finansiering: 
€2 484

Statistik:
Antalet evenemang: 
34kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
3 364henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000