Kirjailijavieraita kaikilla mausteilla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Ylivieskan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyöstintie 4
84100
Kirjaston puhelin : 
044-4294454
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ylivieska.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylivi
Y-tunnus : 
0190557-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Hietasaari
Puhelin : 
044-4294454
Sähköposti : 
marita.hietasaari@ylivieska.fi
Hankkeen tavoite: 

Tutustuttaa asiakkaat eri kirjallisuudenlajeihin järjestämällä kirjallisuusiltojen sarja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tilaisuuksien kävijämäärät ja genrepassiin kerätyt käyntimäärät. Tilaisuuksissa esiteltyjen teosten lainausmäärien seuraaminen.

Kuvaus : 

Kirjailijavieraita kaikilla mausteilla -hankkeessa tutustutaan laajasti eri kirjallisuudenlajeihin. Kirjallisuusillat ovat kirjastojen vakiintunut toimintamuoto, ja ne houkuttelevat usein paikalle lukijoita, jotka tuntevat jo ennestään kirjailijan tuotantoa tai haluavat tutustua kyseiseen kirjailijaan ja hänen teoksiinsa paremmin. Genre painotteisten kirjallisuustapahtumien sarja tutustuttaisi asiakkaat eri kirjallisuudenlajeihin, ja yhtenä tarkoituksena olisi tavoittaa myös ne asiakkaat, joilla ei ole tapana käydä kirjastossa. Kirjailijavieraiksi kutsutaan kirjailijoita, jotka edustavat eri genrejä. Tällaisia kirjallisuudenlajeja olisivat esimerkiksi sotakirjallisuus, eräkirjallisuus, romanttinen kirjallisuus, jännityskirjallisuus, historialliset romaanit sekä fantasia- ja tieteiskirjallisuus. Lajityypeistä esimerkiksi eräkirjallisuus ja sotakirjallisuus, jotka kiinnostavat enemmän miehiä, voisivat houkutella kirjastoon uusia kävijöitä. Fantasia- ja tieteiskirjallisuutta lukevat niin aikuiset kuin nuoret, mutta teemaillan mainontaa voitaisiin kohdistaa erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille mainostamalla iltaa esimerkiksi yläkoululle ja lukiolle; näin saataisiin houkuteltua kirjallisuusiltojen vieraiksi nuoria, jotka harvemmin käyvät tämän tyyppisissä tilaisuuksissa. Kirjallisuusillat järjestettäisiin joka toinen kuukausi. Kirjallisuusiltojen yhteydessä esillä olisi laajasti kyseiseen genreen liittyvää materiaalia: romaaneja, mahdollisesti tietokirjoja ja hakuteoksia, joissa esitellään kyseisen lajityypin teoksia. Asiakkaat saisivat myös jokaisesta aiheesta teoslistan, jonka avulla he löytäisivät kirjoja jatkossakin. Osallistujia houkuteltaisiin myös ”genrepassin” avulla. Genrepassiin merkitään osallistumiskerrat, ja ne jotka ovat osallistuneet 5–6 kertaa (olettaen että kirjallisuusiltoja järjestetään kuusi) saavat valita kirjalistalta palkinnoksi kolme teosta. Kirjalistalla on esiteltyihin genreihin liittyviä teoksia, joista voi valita yhden per genre ja yhteensä siis kolme kirjaa. Kirjailijavieraita kaikilla mausteilla -hanke mahdollistaisi laajemman panostuksen kirjailijavierailujen järjestämiseen. Hanke antaisi elämyksiä ja uutta tietoa asiakkaille ja lisäisi myös henkilökunnan tietämystä eri kirjallisuudenlajeista sekä toisi uusia asiakkaita kirjastolle. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2017-30.11.2018. Haemme avustusta kuuden kirjallisuusillan järjestämiseen: kirjailijoiden palkkioihin, matka- ja majoituskuluihin sekä muihin kustannuksiin kuten tiedottamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukset 9100 € Oma rahoitus 1200 € Haettava avustus 7900 €

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
30/11/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi