Kirjailijavieraita koululaisille
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Teuvan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Porvarintie 39
64700
Kirjaston puhelin : 
040-1263276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@teuva.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Teuva
Y-tunnus : 
0182734-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Aki Rossi
Puhelin : 
040-1263278
Sähköposti : 
aki.rossi@teuva.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistää lukemista ja lukuharrastusta erityisesti koululaisten osalta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- lasten- ja nuorten kirjastonkäytön lisääntyminen
- Kirjailijoiden teosten lainauksen lisääntyminen

Kuvaus : 

Kirjailijavieraat lisääväät kiistatta kiinnostusta lukemiseen. Teuvan kirjasto toimii kunnan koulukirjastona ja haluaa tarjota lukijoille elämyksiä myös siinä muodossa, että lukijat voivat tavata kirjan tekijän. Erityisesti koululaisille nämä tapaamiset ovat suuria hetkiä. Ilman avustusrahoja näitä vierailuita ei voitaisi järjestää tässä mittakaavassa kuin nyt on pyritty tai jopa ollenkaan.

Kuluvana vuonna Teuvalla vierailee kirjailijoita niin aikuisille kuin lapsillekin ja haluaisimme jatkaa tätä toimintaa. Nyt painopiste on ollut aikuisissa, mutta seuraavaksi on tarkoitus, että koululaiset olisivat kohderyhmänä. Teuvalla on yhteensä viisi koulua: kolme alakoulua, yläkoulu ja lukio. Jokaisessa koulussa kävisi yksi vieras kohdennettuna joko koko koululle tai isommissa kouluissa valikoidulle luokka-asteelle. Kouluvierailuissa kirjailija esiintyisi aina kaksi kertaa samalla reissulla (2*kyläkoulut, yläkoulu-lukio ja 2*kirkonkylän alakoulu).

Aikuisille järjestettäisiin yksi vierailu kirjaston tiloissa.

Vierailut toteutetaan todennäköisesti pääosin Lukukeskuksen kautta, jolloin kustannukset ovat selkeästi tiedossa.

Kustannukset yhteensä: 3700 €

- kirjailijat (4 kpl): 2*500 + 450 + 250 = 1700 €
- matkakustannukset (sis. päivärahat): 1300 €
- markkinointi: 100 €
- majoitus: 200 €
- muut kulut (vieraan kahvitus tms): 100 €
- henkilöstökulut: 300 €

Kirjaston omarahoitusosuus: noin 20 % (majoitus, muut kulut, henkilöstökulut)

Haettava avustus: 3000 €

Vierailut kouluihin toteutetaan lukuvuoden 2015 - 2016 aikana ja kirjastolle kesään 2016 mennessä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Teuvan kirjasto halusi järjestää kunnan koululaisille kirjailijavierailuja ja mahdollisesti yhden vieraan aikuisille. Tarkoituksena lukemisen edistäminen sen kautta, että kirjailijat kertovat teoksistaan ja työstään kirjailijana. Kirjasto sai AVI:n rahoitusta 2000 euroa keväällä 2015. Vierailut oli tarkoitus toteuttaa lukuvuoden 2015-2016 aikana. Ajatus järjestää kirjailijavieras myös aikuisille kirjaston tiloihin jäi lopulta toteuttamatta, koska avustus oli anottua pienempi. Tästä johtuen päätimme, että koululaiset olivat ensisijainen kohde ja käytimme kaiken rahan heidän hyväkseen.

Ensimmäisenä kohteena maaliskuussa olivat kunnan kyläkoulut Perälässä ja Äystöllä. Kyläkoulut ovat alakouluja ja vierailun yleisönä olivat koulujen oppilaat sekä opettajat. Näihin kouluihin vieraaksi saatiin Niina Hakalahti. Vierailu oli Krannit-kirjastojen yhteinen, sillä Niina kävi samalla kertaa viikon aikana myös Kauhajoen, Karijoen sekä Isojoen kouluissa esiintymässä.

Teuvan lukion oppilaat olivat seuraavana vuorossa ja maaliskuun lopussa heidän vieraakseen saapui Maria Peura. Yleisö koostui lukion 1. ja 2. luokan oppilaista.

Kuntakeskuksen yhteinäiskoulun 2. ja 3. luokkien oppilaat saivat oman kirjailijavieraan toukokuun alussa. Vieraaksi saapui Mervi Heikkilä Seinäjoelta.

Yläkoulun oppilaat olivat viimeisenä vuorossa, sillä heille on tarjottu jo aikaisemmin erilaisia vierailuita. Alkuun näytti, että heidän osalleen budjetti ei riittäisi tällä kertaa, mutta hankkeen aikana kävi ilmi, että rahaa oli jäänyt käyttämättä vielä yhden vierailun verran. Krannit-kirjastojen yhteinen vieras oli säästänyt kaikkien rahoja ennakoitua enemmän. Saimme anottua AVI:lta lisäaikaa rahojen käyttämiselle vuoden 2016 loppuun saakka ja lokakuussa yhteinäiskoulun 9. luokkalaisille saapui vieraaksi Tiina Lehtineva.

Kaikkinensa hanke onnistui kuten oli haluttukin. Koululaiset olivat innoissaan vierailuista ja selkeästi kiinnostuneita. Vierailuilla on aina myös jonkinlainen vaikutus kyseisten kirjailijoiden kirjojen lainaamiseen. Se oli havaittavissa myös näiden vierailuiden jälkeen. Lisäksi kaikki vieraat olivat oikein sopivia ja onnistuneita valintoja. Kaikki olivat rutinoituneita esiintyjiä ja osasivat ottaa yleisönsä juuri oikealla tavalla.

Kirjaston oma vieras jäi siis järjestämättä ja osa aktiivisimmista asiakkaista onkin kysellyt, että milloin kirjasto järjestää seuraavan kerran kirjailijavierailun myös aikuisille.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossakin tulemme järjestämään kirjailijavierailuita eri muodoissaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€650
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 452
Oma rahoitus yhteensä: 
€450
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
283henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi