Kirjailijoiden Suomi100 –juhlavuosi kirjastossa
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Puistotie 1
91100
Kirjaston puhelin : 
050 3950 385
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ii.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Iiku
Y-tunnus : 
2054621-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Halonen
Puhelin : 
0503106802
Sähköposti : 
minna.halonen@ii.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tehdä kotimainen kirjallisuus ja lukeminen näkyväksi osaksi Suomi100-juhlavuotta 2017.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjallisuustapahtuminen määrä ja osallistujat.

Kuvaus : 

Iin kirjastot juhlivat vuonna 2017 satavuotiasta Suomea. Toivomme voivamme tehdä kirjallisuutta ja lukemista näkyväksi osaksi kuntalaisten arkea. Kirjaston tavoitteena on olla kirjallisuuden asiantuntija ja edistää kaikkien kuntalaisten lukemisharrastusta.

Viime vuonna ideoimme Lukuiloa kaikille –hankkeessa erilaisia aikuisille suunnattuja kirjallisuustapahtumia. Syntyi idea Suomi100 Lukupiiristä, joka on kotimaiseen kaunokirjallisuuteen keskittyvä Lukupiiri. Lukupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa 1/2017 alkaen läpi koko juhlavuoden (kesätaukoa lukuun ottamatta). Lukupiiriin aiheina on kotimainen kirjallisuus ja joka kuukausi käsitellään kirjaa eri teeman kautta. Käydään läpi Suomen itsenäisyyden ajan kaunokirjallisuutta, mutta kuitenkin niin, että se kiinnostaa yleisöä laajemminkin, kevyemmällä otteella. Mahdollisuuksien mukaan jokaiseen teemaan otetaan mukaan kirjaston työntekijän "työpariksi", joku aiheeseen perehtynyt kuntalainen tai kirjallisuuden lajin innokas harrastaja tai kunnassa näkyvästi vaikuttava henkilö. Suomi100 Lukupiiri on myös hyväksytty Suomi100 –juhlavuoden ohjelmaan. Lukupiirin huipennukseksi toivommekin, että voimme pyytää kirjailijavieraaksi suomalaisen kirjailijan, jonka teosta myös Lukupiiri käsittelee. Kirjailijavieras esiintyisi Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa ja myös Iin lukion oppilaille.

Lasten ja nuorten osalta juhlavuosi näkyy Suuren lukuseikkailun kautta. Tavoitteena on lukuinnostuksen lisääminen ja kirjallisuuden tekeminen houkuttelevaksi vapaa-ajanviettotavaksi. Hankkeen aikana järjestetään kouluille näkyviä tapahtumia ja kilpailuja lukemiseen liittyen. Olemme vuoden 2016 aikana lisänneet huomattavasti kirjavinkkausta ja hankkeen aikana lapset pääsisivät perehtymään kirjallisuustyöpajoissa kirjallisuuteen tarkemmin ja tekemään myös itse.

Hankkeen tavoitteet:

  • kirjallisuus ja lukeminen näkyväksi osaksi kuntalaisten juhlavuotta 2017
  • kirjaston roolin vahvistaminen kirjallisuuden asiantuntijana ja lukuharrastuksen edistäjänä
  • lasten ja nuorten lukuinnostuksen lisääminen
  • lukuharrastuksen markkinointi lapsille ja nuorille

Hankkeen aikana:

  • kirjailijavieras Iin ja Kuivaniemen kirjastoihin osana Suomi100 Lukupiiriä. Sama kirjailija vieraaksi Iin lukion oppilaille
  • osallistutaan Suureen lukuseikkailuun järjestämällä lukemiseen liittyviä kilpailuja ja tapahtumia yhteistyössä koulujen kanssa
  • kirjallisuuteen liittyvien työpajojen järjestäminen Iin alakouluille valitulle luokka-asteelle (esim. sarjakuvatyöpaja)

Hankkeen aikataulu ja talous:

Suomi100 –juhlavuoden tapahtumat alkavat heti vuoden 2017 alusta. Hankkeen aikataulu on 1.3.2017 - 31.12.2017.

Haettava avustus:

Suomi100 Lukupiirin kirjailijavieras ja kirjailijavieras Iin lukioon 1200€

Kirjallisuustyöpajat kouluilla tai kirjastossa (8kpl) 2600€

Yhteensä 3800€

 

Omarahoitusosuus:

oma työpanos 900€

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Iin koulut ja lukio

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteet

Iin kirjastot juhlivat vuonna 2017 satavuotiasta Suomea. Hankkeen tavoitteena oli tehdä kirjallisuutta ja lukemista näkyväksi osaksi kuntalaisten arkea.

Vuonna 2016 ideoimme Lukuiloa kaikille –hankkeessa erilaisia aikuisille suunnattuja kirjallisuustapahtumia. Syntyi idea Suomi100 Lukupiiristä, joka olisi kotimaiseen kaunokirjallisuuteen keskittyvä Lukupiiri. Lukupiiri kokoontuisi kerran kuukaudessa läpi koko juhlavuoden. Lasten ja nuorten osalta juhlavuosi näkyi Suuren lukuseikkailun kautta. Tavoitteena oli lukuinnostuksen lisääminen ja kirjallisuuden tekeminen houkuttelevaksi vapaa-ajanviettotavaksi.

Hankkeen tavoitteita olivat:

-          kirjallisuus ja lukeminen näkyväksi osaksi kuntalaisten juhlavuotta 2017

-          kirjaston roolin vahvistaminen kirjallisuuden asiantuntijana ja lukuharrastuksen edistäjänä

-          lasten ja nuorten lukuinnostuksen lisääminen

-          lukuharrastuksen markkinointi lapsille ja nuorille

Hankkeen toimenpiteet:

-          kirjailijavieras Iin ja Kuivaniemen kirjastoihin osana Suomi100 Lukupiiriä. Sama kirjailija vieraaksi Iin lukion oppilaille

-          osallistutaan Suureen lukuseikkailuun järjestämällä lukemiseen liittyviä kilpailuja ja tapahtumia yhteistyössä koulujen kanssa

-          kirjallisuuteen liittyvien työpajojen järjestäminen Iin alakouluille valitulle luokka-asteelle 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

IiSanomat 2/17 s. 11 Lukupiiri

Rantapohja 30.11.17 s. 4 Kirjaston etkot/Lukupiiri

IiSanomat 28.9.17 Kirjailija Sirpa Kähkönen

IiSanomat 5/17 s. 9: Lukupiiri

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Suomi100 –Lukupiiri ja kirjailijavierailu

Hankkeen aikana Suomi100 –Lukupiiri kokoontui sekä Iin pääkirjastossa, että Kuivaniemen kirjastossa molemmissa 8 kertaa. Yhteensä lukupiirejä pidettiin 16 ja osallistujia oli yhteensä 113. Yhtenä tavoitteena oli pyytää lukupiiriin mahdollisuuksien mukaan vierailija, esimerkiksi kunnassa vaikuttava kirjallisuudesta kiinnostunut henkilö. Ensimmäisessä lukupiirissä vieraana oli Iin kunnan hallintojohtaja. Kävi kuitenkin nopeasti ilmi, että lukupiireihin muodostui oma, lähes vakiona pysyvä kävijäkunta ja totesimme yhdessä, että vierailija ei ole tarpeen.

Kuivaniemen lukupiirissä osallistujia oli alusta saakka huomattavasti enemmän kuin Iissä. Lukupiirin kirjat oli valittu tiettyjen teemojen mukaan, esimerkiksi pohjoisen klassikot ja kotimainen jännitys. Asiakkailta saadun palautteen mukaan oli hyvä, että lukupiireillä oli tietty teema. Osallistujat pitivät myös siitä, että lukupiirin vetäjä oli valinnut kirjat, koska siten tuli luettua kirjallisuutta monipuolisemmin. Heti alusta saakka lukupiiriläiset huolehtivat lukupiirin jatkosta ja toivoivat sen jatkuvan juhlavuoden jälkeen. 

Syyskuun lukupiirin teemana oli välirauha ja Sirpa Kähkösen kirja. Kähkönen vieraili Kuivaniemen ja Iin kirjastoissa sekä Iin lukiossa. Vierailujen jälkeen saimme erittäin paljon positiivista palautetta ja kirjailijavierailuja toivottiin myös jatkossa. Myös lukion opiskelijat pitivät vierailusta ja kaikki lukion luokka-asteet olivat vierailulla mukana. Vaikka Kähkösen uudempi tuotanto ei olekaan varsinaisesti nuorille suunnattua, voi kirjailijavierailu silti olla erittäin vaikuttava kokemus nuorille.

Koulujen todelliset asukkaat ja Suuri lukuseikkailu

Kurkistiko ilmastointikanavan aukosta silmäpari? Vilahtiko listan raosta joku seinän väliin? Ketä täällä koululla oikein asustaa?

Kaikille Iin viitosluokille tarjottiin kirjastolta kirjavinkkausta. Lisäksi luokissa järjestettiin Tuutikki Tolosen ohjaama sanataidetyöpaja. Kirjailija, sanataideopettaja Tuutikki Tolosen sanataidetyöpajoissa päästettiin mielikuvitus irti ja tarkkailtiin ympäristöä uusin silmin. Työpajojen teemana oli ”Koulujen todelliset asukkaat”. Lapset etsivät koulun tutusta ympäristöstä merkkejä outojen otusten salaisesta elämästä. He valokuvasivat näiden otusten jättämiä jälkiä. Lopputuloksena syntyi vaihtoehtoisia maailmoja, joiden olemassaoloa en oltu aiemmin huomattukaan.

Luokissa kupli iloinen tekemisen meininki työpajojen aikana. Yhdysluokissa työpajoihin osallistui viitosluokkien lisäksi 6.-luokkalaiset. Tuutikki Tolosen viikon mittaisen vierailun aikana pajoihin osallistui yhteensä 11 luokkaa ja 184 oppilasta.

Suureen lukuseikkailuun Iin kirjastot osallistuivat lisäksi Outi-kirjastojen erilaisten kampanjoiden mukana. Outi-kirjastot järjestivät esimerkiksi kesälukukampanjan. Lisäksi kirjastoautoa käyttäville alakouluille järjestettiin syksyn 2017 aikana kilpailu. Kirjasto toimitti kaikille luokille Kirja-ahmattijulisteet, johon luokat/oppilaat saivat merkitä kolmen kuukauden aikana lainaamansa kirjat. Voittajaluokka julistetaan loppuvuodesta 2017 ja tammikuussa luokalle tarjotaan kakkukahvit ja annetaan kirjalahjat kaikille oppilaille. Myös paras koulu palkitaan kirjapaketilla.

Yhteisillä tapahtumilla ei ollut suurta osallistujamäärää esimerkiksi kesän aikana. Tarkoitus oli tavoittaa lapsia ja nuoria, mutta markkinointia on ilmeisen vaikeaa suunnata tälle kohderyhmälle. Työpajat sen sijaan olivat erittäin hieno asia. Ulkopuolinen ohjaaja toi piristystä luokkaan ja työpajan toteutus näytti lapsille, kuinka mielikuvituksella voi leikkiä. Opettajat saivat sanataideohjaajalta myös vinkkejä, miten työpajan tuloksia voi jatkossa kehitellä eteenpäin. Oli myös hienoa nähdä, kuinka suhteellisen vähillä kustannuksilla, kokonaisen ikäluokan lapset tavoitettiin ja tehtiin sanataide näkyväksi osaksi heidän kouluarkeaan. 

Jatkotoimenpiteet: 

Lukupiiriä on tarkoitus jatkaa edelleen, mutta laajennamme myös käännöskirjallisuuteen. Iissä kävijöitä on vähän, mutta yritämme vaihtaa päivän ja markkinoida lukupiiriä edelleen myös Iin pääkirjaston alueella. Lasten- ja nuorten lukukampanjoita ja kilpailuja jatketaan myös. Koulu on näissä avainasemassa, koska koulun kautta lapset on helpointa tavoittaa. Työpajoista saatiin myös niin hyvää palautetta ja kokemuksia, että järjestämme vastaavan varmasti jatkossakin.

 

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanin (koulujen) rahoitusosuus sisältää opettajien työaikaa. 

Aloituspäivämäärä : 
02/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
29/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€4 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 337
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 243
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€594

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
29kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
399henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500