Kirjailijoita ja vinkkausta isojokisille
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Isojoen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kristiinantie 17 A
64900
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Saari
Puhelin : 
0468510970
Sähköposti : 
minna.saari@isojoki.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota kirjavinkkausta ja kirjailijavierailuja isojokisille koululaisille ja aikuisille. Jatkotavoitteena on aikuisten lukupiirin perustaminen. Teemana ovat monipuoliset lukutaidot.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan kävijämäärillä ja lainausluvuilla. Tavoitteena on myös saada perustettua aikuisten lukupiiri tapahtumien osallistujista.

Kuvaus : 

Kunnan kulttuuritarjonta on vähäistä, mutta kirjailijavierailujen ja vinkkausten avulla sitä saataisiin parannettua. Budjetissa ei ole rahaa tällaista toimintaa varten. Kirjakauppoja ei ole ja lähimpään suurempaan kaupunkiin on matkaa 40 km. Kirjaston toiminta kaipaa piristysruisketta. Kirjailijavierailut ja kirjavinkkaukset tunnetusti lisäävät lukuharrastuneisuutta ja kirjastokäyntejä.
Toimintasuunnitelmana on järjestää yksi kirjailijavierailu alaluokkalaisille, yksi yläluokkalaisille ja yksi aikuisväestölle. Tällä tavalla saadaan kohdennettua kunkin kirjailijan esitys oikeanikäisille isojokisille. Koululaisten kirjailijavierailut olisivat päivällä koulun juhlasalissa ja aikuisten illalla kirjaston yhteydessä olevalla nuopparilla. Koulussa on käynyt kirjailijavieraita mutta tärkeää on tällaisen toiminnan säännöllisyys ja jatkuvuus että saadaan tuloksia. Aikuisille tarkoitettu kirjailijavieras on vieraillut Isojoella viimeksi 2011, joten siitä on aikaa.
Kirjavinkkausta järjestettäisiin yläkoululaisille ja aikuisille. Kirjastonhoitaja hoitaa luokkien 1-6 kirjavinkkauksen, mutta sitä vanhempien vinkkaukseen tarvitaan ammattitaitoinen henkilö, joka tekee vinkkausta työkseen. On muutenkin ihan hyvä että vinkkaaja vaihtuu alaluokkien jälkeen ettei sama ihminen ole vinkkaamassa peruskoulun alusta sen loppuun asti. Uudet kasvot ja ideat lisäävät mielenkiintoa kirjoja kohtaan.
Kirjasto vastaa omin kustannuksin tilojen ja tapahtumien järjestämisestä, omista henkilöstökuluista, mainoksista ja tarjoiluista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Isojoen kunnan nuorisotoimi
Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 024
Oma rahoitus yhteensä: 
€506
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 530
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 700