Kirjailijoita ja vinkkausta isojokisille
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Isojoen kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Kristiinantie 17 A
64900
Ansvarsperson : 
Minna Saari
Telefonnummer : 
0468510970
E-post : 
minna.saari@isojoki.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota kirjavinkkausta ja kirjailijavierailuja isojokisille koululaisille ja aikuisille. Jatkotavoitteena on aikuisten lukupiirin perustaminen. Teemana ovat monipuoliset lukutaidot.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan kävijämäärillä ja lainausluvuilla. Tavoitteena on myös saada perustettua aikuisten lukupiiri tapahtumien osallistujista.

Projektbeskrivning : 

Kunnan kulttuuritarjonta on vähäistä, mutta kirjailijavierailujen ja vinkkausten avulla sitä saataisiin parannettua. Budjetissa ei ole rahaa tällaista toimintaa varten. Kirjakauppoja ei ole ja lähimpään suurempaan kaupunkiin on matkaa 40 km. Kirjaston toiminta kaipaa piristysruisketta. Kirjailijavierailut ja kirjavinkkaukset tunnetusti lisäävät lukuharrastuneisuutta ja kirjastokäyntejä.
Toimintasuunnitelmana on järjestää yksi kirjailijavierailu alaluokkalaisille, yksi yläluokkalaisille ja yksi aikuisväestölle. Tällä tavalla saadaan kohdennettua kunkin kirjailijan esitys oikeanikäisille isojokisille. Koululaisten kirjailijavierailut olisivat päivällä koulun juhlasalissa ja aikuisten illalla kirjaston yhteydessä olevalla nuopparilla. Koulussa on käynyt kirjailijavieraita mutta tärkeää on tällaisen toiminnan säännöllisyys ja jatkuvuus että saadaan tuloksia. Aikuisille tarkoitettu kirjailijavieras on vieraillut Isojoella viimeksi 2011, joten siitä on aikaa.
Kirjavinkkausta järjestettäisiin yläkoululaisille ja aikuisille. Kirjastonhoitaja hoitaa luokkien 1-6 kirjavinkkauksen, mutta sitä vanhempien vinkkaukseen tarvitaan ammattitaitoinen henkilö, joka tekee vinkkausta työkseen. On muutenkin ihan hyvä että vinkkaaja vaihtuu alaluokkien jälkeen ettei sama ihminen ole vinkkaamassa peruskoulun alusta sen loppuun asti. Uudet kasvot ja ideat lisäävät mielenkiintoa kirjoja kohtaan.
Kirjasto vastaa omin kustannuksin tilojen ja tapahtumien järjestämisestä, omista henkilöstökuluista, mainoksista ja tarjoiluista.

Samarbetspartner/s: 
Isojoen kunnan nuorisotoimi
Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
30/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 024
Egen finansiering: 
€506
Budget sammanlagt: 
€2 530
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 700