Kirjailijoita kouluun
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Askolan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pappilantie 2
05700
Kirjaston puhelin : 
0400-151 833
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@askola.fi
Y-tunnus : 
9000162-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Raija Penttinen
Puhelin : 
040-750 6975
Sähköposti : 
raija.penttinen@askola.fi
Kuvaus : 

Kirjailijavieras jokaiselle koululle vuoden 2012 aikana. Ottaen huomioon eri-ikäiset lapset ja koulujen oppilasmäärä tarvitaan useampia kirjailijatapahtumia  koulua kohden.

Kustannusarvio 2 000 euroa, josta maksetaan kirjailijoiden  esiintymispalkkiot. Koulut maksavat matkakulut ja kirjasto muut kulut (mahdollinen majoitus sekä hankittava kirjallisuus).

Tarvoitteena innostaa lapsia lukemaan kotimaista lasten- ja nuortenkirjaillisuutta ja tätä kautta elävöittää kirjaston palvelutoimintaa sekä lisätä kirjaston käyttöä.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjailijavierailut piristivät koulujen ja koulukirjastojen arkityötä. Lapset innostuivat lainaamaan ja lukemaan ko. kirjailijoiden tuotantoa.(Tuula Kallioniemi ja Wilson KirWa). Kirjailija Maria Peruran vierailut Askolan lukiossa ja yläkoulun 9.luokassa valaisivat oppilaille kirjailijan ajatuksia ja kokemuksia tekstin tuottamisesta ja tulkinnasta. Äidinkielen opettajat pitivät tätä hyvin tärkeänä oppilaiden äidinkielen ja kirjallisen ilmaisun opettamisen kannalta.

Lisätietoa: 

Kirjaston henkilökunnan palkka- ja matkakuluja ei ole mukana ko. laskelmassa. Myös materiaalikulut (ko.kirjailijoiden teoksista lisäkappaleita) on maksettu

kirjaston hankintamäärärahoista.

Aloituspäivämäärä : 
31/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/11/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 440
Oma rahoitus yhteensä: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
12kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
600henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi