Kirjailijoita kouluun
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Askolan kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Pappilantie 2
05700
Bibliotekets telefonnummer : 
0400-151 833
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@askola.fi
FO-nummer : 
9000162-0
Ansvarsperson : 
Raija Penttinen
Telefonnummer : 
040-750 6975
E-post : 
raija.penttinen@askola.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjailijavieras jokaiselle koululle vuoden 2012 aikana. Ottaen huomioon eri-ikäiset lapset ja koulujen oppilasmäärä tarvitaan useampia kirjailijatapahtumia  koulua kohden.

Kustannusarvio 2 000 euroa, josta maksetaan kirjailijoiden  esiintymispalkkiot. Koulut maksavat matkakulut ja kirjasto muut kulut (mahdollinen majoitus sekä hankittava kirjallisuus).

Tarvoitteena innostaa lapsia lukemaan kotimaista lasten- ja nuortenkirjaillisuutta ja tätä kautta elävöittää kirjaston palvelutoimintaa sekä lisätä kirjaston käyttöä.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjailijavierailut piristivät koulujen ja koulukirjastojen arkityötä. Lapset innostuivat lainaamaan ja lukemaan ko. kirjailijoiden tuotantoa.(Tuula Kallioniemi ja Wilson KirWa). Kirjailija Maria Peruran vierailut Askolan lukiossa ja yläkoulun 9.luokassa valaisivat oppilaille kirjailijan ajatuksia ja kokemuksia tekstin tuottamisesta ja tulkinnasta. Äidinkielen opettajat pitivät tätä hyvin tärkeänä oppilaiden äidinkielen ja kirjallisen ilmaisun opettamisen kannalta.

Ytterligare information: 

Kirjaston henkilökunnan palkka- ja matkakuluja ei ole mukana ko. laskelmassa. Myös materiaalikulut (ko.kirjailijoiden teoksista lisäkappaleita) on maksettu

kirjaston hankintamäärärahoista.

Projektet börjar : 
31/01/2012
Projektet avslutas : 
29/11/2012
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€3 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€2 440
Egen finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
600henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000