Kirjakamelin matkassa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Laihian kirjasto
Kirjaston osoite : 
Laihiantie 39 B
66400
Kirjaston puhelin : 
040 483 6327
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@laihia.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lahku
Y-tunnus : 
0180451-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirjo Humalainen
Puhelin : 
040 483 6327
Sähköposti : 
pirjo.humalainen@laihia.fi
Hankkeen tavoite: 

Pyrimme luomaan samankaltaista asiantuntevaa ja innostavaa yhteistyötä myös varhaiskasvatusryhmien kanssa, jotta jo pienille lapsille syntyisi mieluisa mielikuva kirjastosta ja sen loppumattomista mahdollisuuksista. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien määrä

Kuvaus : 

Toteutusaikataulu:

Kevät 2013: lukudiplomikirjojen hankinta, lukudiplomin sisältöjen; tehtävien ja kirjalistojen laadinta, yhteydet kouluihin, ops-työskentelyyn osallistuminen, mahdollisen sivuston luominen, kamelimaskottien ja kuvituksen valmistaminen.

Kesä 2013: Kirjojen lukeminen ja kirjavinkkien valmistelu, tehtävien ja vierailujen suunnittelu. Mediakasvatuksen ja tiedonhaun opetuksen sisältöjen ja tuntien suunnittelu.

Elokuu 2013: Yhteydenotot ja luokkavierailujen aikataulutus koulujen ja varhaiskasvatusryhmien kanssa.

Syyskuu 2013 - toukokuu 2014: Käytännön toteutus kouluilla, ryhmissä ja kirjastoissa: vierailut, näyttelyt, lukudiplomien jakojuhla. Mahdollisesti myös keväällä kirjailijavierailu.

Nykyisillä kirjastojen henkilöstöresursseilla ei pystytä toteuttamaan näin mittavaa ja tarpeelliseksi koettua yhteistyösuunnitelman käytännön toteutusta. Myöskään koulujen henkilöstö ja kirjamäärärahat eivät aina mahdollista riittävän monipuolista, asiantuntevaa ja innostavaa kirjallisuuspedagogiikkaa. Siksi toiveita tämäntyyppisen yhteistyön syventämiseen (myös tiedonhaun opetuksen ja mediakasvatuksen osalta) on kouluiltakin esitetty. Hankerahoitus mahdollistaa osa-aikaisen projektityöntekijän palkkaamisen vuoden ajaksi. Tehtävään on tiedossa luovaa kirjoittamista ja draamaa opettava sanataideohjaaja-kirjavinkkari, joka tuntee alueen koulut ja henkilöstön. Hän on myös lapsille tuttu sanataidetäti. Aikaisempina vuosina on kirjaston projektien avulla toteutettu onnistunutta kirjavinkkaus- ja sanataidetoimintaa Kyrönmaan kouluilla, joten pohjatyö  yhteysverkostoineen on luotu. Nyt pyrimme luomaan samankaltaista asiantuntevaa ja innostavaa yhteistyötä myös varhaiskasvatusryhmien kanssa, jotta jo pienille lapsille syntyisi mieluisa mielikuva kirjastosta ja sen loppumattomista mahdollisuuksista. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Isonkyrön kirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Isonkyrön kirjasto

Laihian ja Isonkyrön alakoulut, päiväkodit sekä ryhmäperhepäiväkotiryhmät

Aiemmat hankkeet: 

Kirjakamelin matkassa 2013-2014 (Laihia, Isokyrö, kouluyhteistyön pohja: tuntisuunnitelmat ja lukudiplomitoiminnan käynnistäminen, vinkkaus ja sanataide erit. alakoululaisille)

Lakialla luetahan 2014-2015 (Lakia-kirjastot, Isossakyrössä ja Laihialla hankeraha käytetään 7. lk mediakasvatustyöpajoihin)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Keväällä 2013 käynnistettiin Kirjakameli matkassa -hanke. Hankkeen nimi muuttui heti alkumetreillä Kirja-Kengun matkassa. Kirjastojen kirjasto ja kouluyhteistyöstä vastaavat henkilöt suunnittelivat kirjadiplomit sekä sisällöt hankkeelle. Hankittiin täydennystä kirjakokoelmiin, jotta lukudiplomikirjoja riittäisi kaikille halukkaille. Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen projektityöntekijä, joka kulki kouluilla vinkkaamassa ja pitämässä sanataidetuokioita lukuvuonna 2013-2014. Projektityöntekijä tunsi alueen ja lapset entuudesta, koska hän on toiminut alueella jo aikaisempien hankkeiden aikana. Kenguru maskotit hankittiin (2 kpl) myös ja ne ilahduttivat vinkkauskeikoilla varsinkin alakoululaisia.

Syksyllä 2013, kun lukukausi kouluilla alkasi esiteltiin sekä Isonkyrön että Laihian opettajille Kirja-Kengu hanketta ja selvitettiin mm. lukudiplomin toimintaa. Yhteistyö sujui hyvin ja lukudiplomin suorittajia oli joka ikäryhmässä ja kaikilla kouluilla.  Hankkeen puitteissa luotiin Isonkyrön ja Laihian koululaisille yhtenevä lukudiplomikäytäntö lukemisen innostamiseksi. Innokkaimpia lukijoita olivat 3. luokkalaiset.

Myös mediakasvatukseen ja tiedonhaunopetukseen panostettiin. Tiedonhaunopetus toteutettiin kirjastojen henkilökunnan voimin ja mediakasvatuksessa käytettettin myös ostopalveluja. Tiedonhaunopetus ja mediakasvatus suunnattiin 4. ja 7. luokkalaisille.

Syksyllä 2014 jatkettiin muokatuin kirjalistoin lukudiplomin toteuttamista ja vastuutettiin opetushenkilöstöä enempi kirjalistojen ja tehtävien tarkistamiseen.  Lukudiplomeita suoritettiin kummassakin kunnassa n. 70 kpl/lukuvuosi. Kirjavinkkaus ja sanataidetuokiot jatkuivat myös lukuvuonna 2014-2015, mutta nyt projektityöntekijä sai rahoituksen tämän hankkeen ulkopuolelta. Hankkeen tavoitteet kuten lukemisen edistäminen ja lukuinnon ja -ilon lisääminen onnistui ja yhteistyö kodin ja koulun sekä kirjaston välillä lisääntyi ja vilkastui huomattavasti.

Hankkeen aikana lapset ja nuoret pääsivät tutustumaan myös oikean kirjailijan työhön. Nuorille kirjailijavieraana kävi Aleksi Delikouras sekä Karo Hämäläinen. Hanke sai jatkoaikaa toukokuun 2015 saakka ja vielä kevään 2015 aikana hankittiin Kirja-kengu heijastimia, mitä voidaan jakaa pienille koululaisille ja päiväkotiryhmille kirjastovierailujen yhteydessä.

 

http://www.laihia.fi/palvelut/kirjasto/lasten_osasto/kirja-kengun_matkassa

http://www.laihia.fi/palvelut/kirjasto/lasten_osasto/lukudiplomi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankeen avulla on kaikkia perusopetuksen piiriin kuuluvia lapsia ja nuoria Isonkyrön ja Laihian alueella innostettu lukemaan ja opastettu kriittisen medialukutaidon saloihin. Hanke on luonut hyvän pohjan koulun-kodin-kirjaston välisille yhteistyölle. Kannustettu ja innostettu lukemaan ja käyttämään kirjastoa koko elinkaaren ajan. Riipumatta iästä, taustasta tms. kaikille alueen lapsille ja nuorille (eskari-ikäisistä kasiluokkalaisiin) on tarjottu samanlainen mahdollisuus kulttuuriin ja sivistykseen.

Ryhmien vierailut kirjastossa sekä vinkkarin ja ohjaajien vierailut kouluilla ovat lisääntyneet huomattavasti hankkeen aikana. Aktiivisuus on ollut molemminpuolista ja antoisaa. Paikallislehti on myös aktiivisesti ollut mukana markkinoimassa ja tiedottamassa hankkeesta, ja näin tietoisuus myös muiden kuntalaisten keskuuteen kirjastojen monipuolisista palveluista on levinnyt.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana luotua lukudiplomia kehitettän ja päivitetään. Hanke saa jatkoa, keväällä 2015 starttasi Isonkyrön kirjaston hallinnoima Kirja-Kengun matka jatkuu -hanke. Uuden hankkeen tavoitteena on entisestään vahvistaa kirjastojen ja koulujen välistä yhteistyötä sekä laajentaa hanketta yläkouluun ja lukioon saakka. Myös uudistuvan ops ja monilukutaito huomioidaan tulevassa hankkeessa.

Lisätietoa: 

Koulutustilaisuuksiin on laskettu opetushenkilöstölle ensimmäisenä syksynä järjestetyt hankkeen tiedotustilaisuudet. Lapsille ja nuorille suunnattu toimina myös tiedonhaunopetustunnit ja mediakasvatustunnit sitä vastoin on tilastoitu tapahtumiin. Tapahtumia oli runsaasti kahden lukuvuoden aikana ja tapahtumiin on siis edellä mainittujen opetustuokioiden lisäksi laskettu sanataidetunnit, kirjavinkkaukset, ryhmien kirjastokäynnit yms. Etenkin Isossakyrössä kirjaston hyvä sijainti samassa yhteydessä koulukeskuksen kanssa helpottaa ja rikastuttaa kirjaston ja koulun yhteistyötä.

Aloituspäivämäärä : 
29/10/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€37 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€40 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 838
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€5 412

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
250henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
231kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
5 249henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi