Kirjakolahduksia koululaisille
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ruoveden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4
34600
Kirjaston puhelin : 
03 476 2900
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ruovesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ruove
Y-tunnus : 
0152842-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Ylinen
Puhelin : 
044 7871380
Sähköposti : 
outi.ylinen@ruovesi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjakolahduksia koululaisille -hankkeen tavoitteena on kahden kirjaston yhteistyönä edistää lasten lukemisharrastusta ja lukutaitoja, vahvistaa kiinnostusta kieltä ja lukemista kohtaan sekä tuottaa mukavia elämyksiä sanataiteen parissa. Hankkeella pyritään myös edelleen vahvistamaan kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa erilaisen oppimisympäristön ja tukee toiminnallaan sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman että paikallisen kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien ja tapahtumiin osallistuneiden määrä sekä palautekyselyt.

Kuvaus : 

Hankkeessa järjestetään työpajoja, kirjailijavierailuita, kirjavinkkausta, tarina- ja mediatuokioita ja teatteriesityksiä esikoululaisille ja alkuopetuksen oppilaille, mukaan lukien kyläkoulujen oppilaat, lukuvuoden 2017-2018 ja syyslukukauden 2018 aikana. Monipuoliset tapahtumat tarjoavat oppilaille mahdollisuuden paitsi kuunnella ja eläytyä myös itse osallistua ja ilmaista.

Ruovedellä ja Mänttä-Vilppulassa on yhteensä 10 esikouluryhmää ja 17 alkuopetuksen oppilasryhmää. Molemmissa kunnissa esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa omina ryhminään että kouluilla yhdysluokissa 1.-2.-luokan yhteydessä. Hankkeen pääpaino on esioppilaissa, joiden osalta yhteistyötä tehdään sekä koulun että varhaiskasvatuksen kanssa.

Avustusta haetaan vierailijoiden palkkioihin ja matkakustannuksiin. Omarahoitusosuus muodostuu henkilökunnan työpanoksesta tapahtumien järjestämisessä ja toteuttamisessa, mm. kirjavinkkaus tehdään omana työnä.

Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjasto ja Ruoveden kunnankirjasto ovat tiivistäneet yhteistyötään viimeksi Laatuhanke yli maakuntarajan -hankkeessa, jossa  yhtenä tarkastelun kohteena oli kirjastojen tapahtumatoiminta. Verkottuminen on osoittautunut hyväksi tavaksi kehittää palveluja ja syventää osaamista. Tällä uudella hankkeella voidaan mm. jakaa järjestelyvastuuta ja säästää kustannuksia ja aikaa tapahtumien järjestämisessä.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjasto, Ruoveden kunnan ja Mänttä-Vilppulan kaupungin varhaiskasvatus ja koulut

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjakolahduksia koululaisille -hankkeen tavoitteena oli kahden kirjaston yhteistyönä edistää lasten lukemisharrastusta ja lukutaitoja, vahvistaa kiinnostusta kieltä ja lukemista kohtaan sekä tuottaa mukavia elämyksiä sanataiteen parissa. Hankkeella pyrittiin myös vahvistamaan kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä, sillä kirjasto tarjoaa erilaisen oppimisympäristön ja tukee toiminnallaan sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman että paikallisen kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteita.

Hankevaroin järjestettiin yhteensä 21 tapahtumaa: kummassakin kunnassa sanataidepajat, kirjailijavierailut, nukketeatteri- ja lastenteatteriesitykset sekä satuhierontatunnit. Lisäksi omana työnä järjestettiin mm. opastettuja kirjastokäyntejä, mediatuokioita ja satutunteja esikoululaisille sekä kirjavinkkausta alkuopetuksen oppilaille. Pääkohderyhmänä olivat esikoululaiset, mutta tapahtumia järjestettiin myös 1.-2.-luokkien oppilaille, mukaan lukien kyläkoulujen oppilaat. Tapahtumat ajoittuivat lukuvuodelle 2017-2018 ja syyslukukaudelle 2018. Lisäksi hankevaroin tilattiin materiaalipaketti, joka sisältää satuhahmoja, paperinukkeja ja tarinakortteja. Ryhmät voivat hyödyntää materiaaleja omatoimisesti.

Tapahtumat olivat monipuolisia ja osallistujilla oli mahdollisuus kuunnella ja eläytyä, mutta myös itse osallistua ja ilmaista.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Saamamme palautteen perusteella arvioimme, että tavoitteet saavutettiin hyvin. Kokonaisuutena hanke oli antoisa ja vahvisti yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Hanke antoi myös uutta oppia kahden kunnan yhteistyöstä tapahtumatoiminnassa ja lukemisen edistämisessä. Kirjasto sai positiivista näkyvyyttä ja kirjastotila tuli entistä tutummaksi myös oppimisympäristönä.

Kohderyhmät tavoitettiin hyvin. Koska molemmat kunnat ovat laajoja, oli tärkeää, että tapahtumia saatiin toteutettua myös kylissä. 

Palautetta kerättiin kaikista tapahtumista, mutta keruu olisi voinut olla organisoidumpaa. Yhteinen palautekysely olisi ollut hyvä laatia.

Kaikista tapahtumista ja tapahtumien monipuolisuudesta saatiin hyvä palaute ja opettajilta saadun kokonaisarvion mukaan hanke täydensi hyvin sekä esikoulussa että 1.- 2.-luokalla tehtävää opetus- ja kasvatustyötä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana kertyneitä kokemuksia ja karttunutta uutta osaamista voidaan hyödyntää ja edelleen kehittää varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyössä sekä myös kirjastojen välisessä hyvien käytänteiden jakamisessa.

Lisätietoa: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuus muodostuu kokonaan henkilöstökuluista.

Kirjanpidon toteutumaraporteissa on pelkästään hankevaroin kustannettujen tapahtumien kulut.

Aloituspäivämäärä : 
13/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 050
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 384
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 373
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€997

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
43kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 058henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi