Kirjakolahduksia koululaisille
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Ruoveden kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Urheilutie 4
34600
Bibliotekets telefonnummer : 
03 476 2900
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@ruovesi.fi
ISIL-kod : 
FI-Ruove
FO-nummer : 
0152842-1
Ansvarsperson : 
Outi Ylinen
Telefonnummer : 
044 7871380
E-post : 
outi.ylinen@ruovesi.fi
Projektets målsättning: 

Kirjakolahduksia koululaisille -hankkeen tavoitteena on kahden kirjaston yhteistyönä edistää lasten lukemisharrastusta ja lukutaitoja, vahvistaa kiinnostusta kieltä ja lukemista kohtaan sekä tuottaa mukavia elämyksiä sanataiteen parissa. Hankkeella pyritään myös edelleen vahvistamaan kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa erilaisen oppimisympäristön ja tukee toiminnallaan sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman että paikallisen kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteita.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tapahtumien ja tapahtumiin osallistuneiden määrä sekä palautekyselyt.

Projektbeskrivning : 

Hankkeessa järjestetään työpajoja, kirjailijavierailuita, kirjavinkkausta, tarina- ja mediatuokioita ja teatteriesityksiä esikoululaisille ja alkuopetuksen oppilaille, mukaan lukien kyläkoulujen oppilaat, lukuvuoden 2017-2018 ja syyslukukauden 2018 aikana. Monipuoliset tapahtumat tarjoavat oppilaille mahdollisuuden paitsi kuunnella ja eläytyä myös itse osallistua ja ilmaista.

Ruovedellä ja Mänttä-Vilppulassa on yhteensä 10 esikouluryhmää ja 17 alkuopetuksen oppilasryhmää. Molemmissa kunnissa esiopetusta järjestetään sekä päiväkodeissa omina ryhminään että kouluilla yhdysluokissa 1.-2.-luokan yhteydessä. Hankkeen pääpaino on esioppilaissa, joiden osalta yhteistyötä tehdään sekä koulun että varhaiskasvatuksen kanssa.

Avustusta haetaan vierailijoiden palkkioihin ja matkakustannuksiin. Omarahoitusosuus muodostuu henkilökunnan työpanoksesta tapahtumien järjestämisessä ja toteuttamisessa, mm. kirjavinkkaus tehdään omana työnä.

Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjasto ja Ruoveden kunnankirjasto ovat tiivistäneet yhteistyötään viimeksi Laatuhanke yli maakuntarajan -hankkeessa, jossa  yhtenä tarkastelun kohteena oli kirjastojen tapahtumatoiminta. Verkottuminen on osoittautunut hyväksi tavaksi kehittää palveluja ja syventää osaamista. Tällä uudella hankkeella voidaan mm. jakaa järjestelyvastuuta ja säästää kustannuksia ja aikaa tapahtumien järjestämisessä.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Mänttä-Vilppulan kaupunginkirjasto, Ruoveden kunnan ja Mänttä-Vilppulan kaupungin varhaiskasvatus ja koulut

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjakolahduksia koululaisille -hankkeen tavoitteena oli kahden kirjaston yhteistyönä edistää lasten lukemisharrastusta ja lukutaitoja, vahvistaa kiinnostusta kieltä ja lukemista kohtaan sekä tuottaa mukavia elämyksiä sanataiteen parissa. Hankkeella pyrittiin myös vahvistamaan kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä, sillä kirjasto tarjoaa erilaisen oppimisympäristön ja tukee toiminnallaan sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman että paikallisen kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteita.

Hankevaroin järjestettiin yhteensä 21 tapahtumaa: kummassakin kunnassa sanataidepajat, kirjailijavierailut, nukketeatteri- ja lastenteatteriesitykset sekä satuhierontatunnit. Lisäksi omana työnä järjestettiin mm. opastettuja kirjastokäyntejä, mediatuokioita ja satutunteja esikoululaisille sekä kirjavinkkausta alkuopetuksen oppilaille. Pääkohderyhmänä olivat esikoululaiset, mutta tapahtumia järjestettiin myös 1.-2.-luokkien oppilaille, mukaan lukien kyläkoulujen oppilaat. Tapahtumat ajoittuivat lukuvuodelle 2017-2018 ja syyslukukaudelle 2018. Lisäksi hankevaroin tilattiin materiaalipaketti, joka sisältää satuhahmoja, paperinukkeja ja tarinakortteja. Ryhmät voivat hyödyntää materiaaleja omatoimisesti.

Tapahtumat olivat monipuolisia ja osallistujilla oli mahdollisuus kuunnella ja eläytyä, mutta myös itse osallistua ja ilmaista.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Saamamme palautteen perusteella arvioimme, että tavoitteet saavutettiin hyvin. Kokonaisuutena hanke oli antoisa ja vahvisti yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Hanke antoi myös uutta oppia kahden kunnan yhteistyöstä tapahtumatoiminnassa ja lukemisen edistämisessä. Kirjasto sai positiivista näkyvyyttä ja kirjastotila tuli entistä tutummaksi myös oppimisympäristönä.

Kohderyhmät tavoitettiin hyvin. Koska molemmat kunnat ovat laajoja, oli tärkeää, että tapahtumia saatiin toteutettua myös kylissä. 

Palautetta kerättiin kaikista tapahtumista, mutta keruu olisi voinut olla organisoidumpaa. Yhteinen palautekysely olisi ollut hyvä laatia.

Kaikista tapahtumista ja tapahtumien monipuolisuudesta saatiin hyvä palaute ja opettajilta saadun kokonaisarvion mukaan hanke täydensi hyvin sekä esikoulussa että 1.- 2.-luokalla tehtävää opetus- ja kasvatustyötä.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen aikana kertyneitä kokemuksia ja karttunutta uutta osaamista voidaan hyödyntää ja edelleen kehittää varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyössä sekä myös kirjastojen välisessä hyvien käytänteiden jakamisessa.

Ytterligare information: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuus muodostuu kokonaan henkilöstökuluista.

Kirjanpidon toteutumaraporteissa on pelkästään hankevaroin kustannettujen tapahtumien kulut.

Projektet börjar : 
13/08/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 050
Egen finansiering: 
€1 400
Budget sammanlagt: 
€8 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 384
Egen finansiering: 
€1 373
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€997

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
43kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 058henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hakemus on hanke-ehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio 2017

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017