Kirjalla kiusaamista vastaan
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hämeenkyrön kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kyrönsarventie 16
39100
Bibliotekets telefonnummer : 
0503904213
Bibliotekets e-postadress : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
ISIL-kod : 
FI-Hamkun
FO-nummer : 
0132947-3
Ansvarsperson : 
Liisa Mäntylä
Telefonnummer : 
0503904213
E-post : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjallisuuden ja lukemisen kautta on mahdollisuus vaikuttaa ihmisen arvoihin, asenteisiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Koululla vierailee kirjailija, joka omien kirjojensa ja työnsä esittelyn kautta tuo esiin kiusaamiseen liittyvää teemaa. Tarkoituksena on rohkaista oppilaita toimimaan itse kiusaamista vastaan.

Webbsidor, publikationer och material: 

Kirjavierailun aikaan kirjastossa oli näyttely Aleksi Delikouraksen tuotannosta

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Halusimme vierailijaksi Aleksi Delikouraksen, koska hän on puhunut kiusaamisesta lehtihaastattelussa ja sivunnut asiaa kirjoissaankin. Lisäksi halusimme henkilön, jonka arvelimme kiinnostavan oppilaita. Delikouras teki vuonna 2014 ainoastaan virtuaalivierailuja, joten päädyimme sellaiseen. Virtuaalivieras oli ehkä kiinnostavampikin tapaus kuin live-henkilö. Koulun kanssa neuvottelimme pitkään vierailun toteuttamisesta. Kirjasto olisi halunnut vierailua seurattavan luokista älytaulun kautta, koulu halusi koota kaikki oppilaat samaan tilaan liikuntasaliin. Koulun ehdotus toteutui, ja oli varmasti parempi toteuttamistapa kuin luokittain. Oppilaat mahtuivat tilaan hyvin, kaikki näkivät valkokankaalle ja noin 40 minuutin vierailua jaksettiin seurata kohtuullisen hyvin.

Yhteistyö koulun kanssa sujui hyvin ja tapahtuma toteutui toivotunlaisena. Kiusaamista käsiteltiin mielestäni tavalla, joka varmaan upposi niin kiusaamista harrastaviin, kiusaamisen kohteeksi joutuneisiin ja etenkin kiusaamista sivulta seuraaviin. Delikouraksen jutut olivat samalla aikaa oppilaiden arkipäivää ymmärtäviä mutta myös unelmien toteuttamiseen rohkaisevia.

 

Ytterligare information: 

3.11.2014 sähköpostiviestillä saatiin lupa siihen, että toisesta hankkeesta maksettiin Delikouras-vierailun lasku, ja hankkeeseen saadulla rahalla saatiin kirjailijavieras viidesluokkalaisten yökirjastoon. Kiusaamisteemaa sivuttiin yökirjastossakin, joka on hyvä tilaisuus keskustella asiasta. Yökirjastossa on oppilaita, jotka eivät tunne toisiaan ennestään, mutta yläkouluun mennessään joutuvat samalle luokalle. Fantasiakirjailija Hanna van der Steen kertoi kirjailijantyöstään ja lukemisesta yleensä. Mikä moka -kirjan avulla juteltiin noloista tapauksista, ja lopuksi tehtiin fantasiakertomus pienissä ryhmissä, tulokset käsiteltiin yhdessä.

Projektet börjar : 
01/01/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€700
Egen finansiering: 
€200
Budget sammanlagt: 
€900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€723
Egen finansiering: 
€23

Statistik:
Antalet evenemang: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
400henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€700

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014