Kirjalle siivet
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ylivieskan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyöstintie 4
84100
Kirjaston puhelin : 
044-4294271
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ylivieska.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ylivi
Y-tunnus : 
2642777-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Hietasaari
Puhelin : 
044-4294454
Sähköposti : 
marita.hietasaari@ylivieska.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kirjavinkkaustapahtumien ja kirjallisuusiltojen järjestäminen aikuisille ja ikääntyneille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestettyjen tapahtumien määrä.

Tapahtumien kävijämäärä.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on kirjavinkkaustapahtumien ja kirjallisuusiltojen järjestäminen aikuisille ja ikääntyneille. Kirjastossa on järjestetty jo useampia vuosia kirjavinkkaustapahtumia, joilla on vakiintunut yleisönsä. Nyt tavoitteena on viedä tapahtumat kirjaston ulkopuolelle. Yhtenä päämääränä on yhteistyökumppanien löytäminen ja tätä kautta uusien asiakasryhmien tavoittaminen. Mahdollisia yhteistyökumppaneita olisivat paikalliset eläkeläisjärjestöt ja esimerkiksi Ylivieskassa reilun vuoden toiminut Tuokiotupa, josta on tullut suosittu ikääntyneiden kohtaamispaikka. Ylivieska kuuluu Tiekkö-kirjastoihin, joiden uutta palvelukulttuuria koskevassa strategiassa vuosille 2015–2020 ikääntyneet ovat yksi erityiskohderyhmä, näin hanke tukisi myös tämän tavoitteen saavuttamista. Tavoitteena on myös osallistua kaupungissa vuosittain järjestettäviin tapahtumiin, joita ovat esimerkiksi taiteiden yö elo-syyskuussa ja Kulttuuriviikot helmikuussa. Kirjasto osallistuisi kirjailijavierailuja ja muuta ohjelmaa järjestämällä. Näiden tapahtumien järjestämiseksi kirjasto palkkaisi tilapäisen työntekijän. Hankkeen aikana kirjastossa järjestetään kaksipäiväinen tapahtuma, johon pyydetään aikuisten ja senioriryhmien kirjavinkkaukseen perehtynyt henkilö opastamaan henkilökuntaa vinkkauksessa. Tapahtumaan kuuluisi myös 2–3 yleisölle järjestettyä kirjavinkkaustilaisuutta.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli kirjavinkkaustapahtumien ja kirjallisuusiltojen järjestäminen aikuisille ja ikääntyneille. Kirjaston tiloissa järjestettyjen tapahtumien lisäksi tavoitteena oli viedä tapahtumat kirjaston ulkopuolelle. Yhtenä päämääränä oli yhteistyökumppanien löytäminen ja tätä kautta uusien asiakasryhmien tavoittaminen. Ylivieskan kaupunginkirjasto kuuluu Tiekkö-kirjastoihin, joiden uutta palvelukulttuuria koskevassa strategiassa vuosille 2015–2020 ikääntyneet ovat yksi erityiskohderyhmä, näin hanke tuki myös tämän tavoitteen saavuttamista.
 
Yhteistyökumppaneita etsittiin sekä suoralla kohdemarkkinoinnilla että esittelemällä toimintaa lehdessä. Hankkeen esitelehtinen lähetettiin muun muassa Ylivieskassa toimiville eläkeläisjärjestöille. Hanketta esiteltiin kaupungin yhteisessä tiedotuslehdessä, joka jaetaan jokaiseen talouteen, sekä keväällä 2017 järjestetyillä Ylivieskan kirjamessuilla. Yhdeksi yhteistyökumppaniksi vakiintui Ylivieskassa toimiva Tuokiotupa, josta on tullut suosittu ikääntyneiden kohtaamispaikka. Hankkeen aikana on Tuokiotuvalla järjestetty kirjavinkkausta säännöllisesti noin kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeenkin, ja vuodeksi 2019 on jo sovittu tapaamisia.

Hankkeen myötä tavoitettiin myös monia muita ryhmiä: kirjavinkkauksia pidettiin muun muassa eläkeläisjärjestöjen tilaisuuksissa, seurakunnan kyläkahviloissa ja muissa tilaisuuksissa, kuten näkö- ja liikuntavammaisten kerhossa, sekä muutamille erityisryhmille. Näkövammaisten kerhon ja afasiaryhmän tilaisuuksissa vinkkasimme ja esittelimme cd- ja e-äänikirjoja sekä Celian äänikirjoja, mikä tuki myös ABC-kirjasta e-kirjaan -hankettamme. Myös lukiolaisryhmiä kävi kirjastossa kuuntelemassa vinkkauksia ja kirjastolta käytiin vinkkaamassa Raudaskylän kansanopistolukiolla.

Kirjastossa järjestetyissä kirjallisuus- ja vinkkausilloissa otettiin huomioon eri kohderyhmät. Nämä tapahtumat oli suunnattu niin henkilökunnalle kuin asiakkaille. Runoilija ja sanataideopettaja Timo Harju tutustutti kuulijat nykyrunouteen, dekkarivinkkari Matti Järvinen antoi laajan katsauksen niin vanhempiin kuin uudempiin dekkareihin. Sotakirjailija Esa Sirénin kirjallisuusilta, jossa hän kertoi sotaromaaniensa kirjoitusvaiheista, tavoitti myös sellaisia, joille kirjaston järjestämät tapahtumat eivät olleet niin tuttuja. Muita kirjaston järjestämiä kirjallisuustapahtumia olivat 

  • Janne Mäkelän luento dekkarisankareista, johon liittyi musiikkiesitys Lauluja rikoksesta ja rakkaudesta
  • Harri Ahosen luento Pohjois-Skandinavian vaellusreiteistä
  • Ulla Perälän matkailuilta, jonka aiheena Vietnam, Thaimaa ja aasialainen kulttuuri
  • Kati Hiekkapelto kertoi dekkareistaan ja niiden kirjoittamisesta
  • Pietari Päivärinta -ilta, jossa Kari Sallamaa luennoi otsikolla Lukkari Päivärinta kansanvalistuksen asialla ja lisäksi kuulimme Päivärinnan omia tekstejä luettuna.

Hanke oli käynnissä 1.8.2016–31.11.2018. Kirjavinkkaustapahtumia, jossa kirjastolaiset vinkkasivat, oli hankkeen aikana yhteensä 23, muita kirjallisuusiltoja ja kirjavinkkaustapahtumia 8. Kirjavinkkaustapahtumilla ja kirjallisuusilloilla tavoitimme kaikkiaan yli 600 henkilöä. Hankkeen tiimoilta lähestyimme kustantajia, joista monet lähtivät mukaan lahjoittamalla kirjoja vinkkaustilaisuuksissa arvottaviksi.

Kirjaston henkilökunnasta osallistui kolme Oulussa keväällä 2017 järjestettyyn kaksipäiväiseen Jokavinkkarin työkalupakki –koulutukseen, joten vinkkarikoulutusta ei erikseen järjestetty. Tätä korvaamaan järjestettiin jo mainitut runo- ja dekkarivinkki-illat.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjavinkkaustapahtumiin tehtiin asiakkaille jaettavat vihkoset, joissa vinkatuista kirjoista oli kansikuva ja lyhyt esittely. Kirjavinkkejä hyödynnettiin myös laittamalla esittelyt Tiekkö-kirjastojen verkkosivuille (www.tiekko.fi) ja pitämällä henkilökunnalle vinkkaustuokioita. Vinkkausten jälkeen esitteitä on ollut jaossa asiakkaille kirjastossa. Äänikirjavinkkauksiin tehtiin kirjaesittelylehtisen lisäksi "Polkuja äänikirjojen maailmaan" -esite, jossa kerrottin niin cd- kuin e-äänikirjoista sekä Celian palveluista. Kirjailijavieraiden ja vinkkareiden myötä myös hanke sai hyvin näkyvyyttä lehdissä: esimerkiksi sotakirjailija Esa Sirénistä ja dekkarivinkkari Matti Järvisestä oli haastattelut niin Kalajokilaaksossa kuin Keskipohjanmaassa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjalle siivet -hankeen tavoitteena oli järjestää kirjavinkkaustapahtumia myös kirjaston ulkopuolella, ja tämä tavoite saavutettiin: vinkkaajat vierailivat eri järjestöjen ja ryhmien tapaamisissa lähes kaksikymmentä kertaa. Myös uusia yhteistyökumppaneita löydettiin ja osan kanssa muodostui pysyvä toimintakuvio. Hanke auttoi myös tavoittamaan henkilöitä, joille kirjaston käyttö ei ole tuttua tai voi olla hankalaa eri syistä. Keväällä 2017 Oulussa järjestetyn kaksipäiväisen Jokavinkkarin työkalupakki -koulutuspäivien ajaksi palkattiin hankerahoilla työntekijä, jotta mahdollisimman moni pääsi osallistumaan. Koulutus sattui hyvään ajankohtaan hankkeen kannalta, ja kouluttaja Marika Helovuon neuvot ja vinkit otettiin heti käyttöön. Eniten haasteita tuottikin resurssointi: miten löytää riittävästi aikaa kirjavinkkausten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nyt olemme sopineet, että vinkkarit voivat pitää etäpäivän noin kerran kuukaudessa, silloin kun vinkkauksia on säännöllisesti. Kirjavinkkaukset ovat kuitenkin keino viedä tietoutta kirjaston palveluista ja aineistoista kirjaston ulkopuolelle sekä tavoittaa eri asiakasryhmiä ja löytää uusia kirjastonkäyttäjiä. Aikuisille ja ikäihmisille vinkkaamista tulisikin pitää samalla tavalla tärkeänä kuin ala- ja yläkoululaisille järjestettäviä: lukuharrastus, oli se sitten fyysisen kirjan lukemista tai äänikirjan kuuntelemista, voi toimia tukena kaikenikäisillä erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasto tulee jatkossakin järjestämään kirjavinkkausta aikuisille ja ikääntyneille niin kirjastossa kuin kirjaston ulkopuolella. Kirjastossa tullaan järjestämään kirjavinkki-ilta keväisin ja syksyisin. Kirjavinkkaukset Tuokiotuvalla jatkuvat, ja käymme vinkkaamassa myös heidän järjestämissään kyläkahviloissa. Samoin muutamille erityisryhmille on suunnitteilla tapahtumat. Lisäksi kirjasto osallistuu 9.2. pidettävien Kulttuurihelmien kirjamessujen kirjailijavierailujen järjestämiseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 800
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 029
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
8henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
31kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
624henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.