Kirjallisuuden matkassa läpi itsenäisyyden vuosikymmenten
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tuija Lindström
Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Salpausselänkatu 33
45101
Kirjaston puhelin : 
0206157262
Kirjaston sähköposti : 
selja.kunttu@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
0101075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Selja Kunttu
Puhelin : 
0206157262
Sähköposti : 
selja.kunttu@kouvola.fi
Hankkeen tavoite: 

Juhlistaa 100-vuotista Suomea kirjallisuuden kautta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumien lukumäärä, kävijämäärät, asiakaspalautteet, hankkeen saama medianäkyvyys ja solmitut yhteistyökontaktit.

Kuvaus : 

Järjestetään luentosarja, joka avaa ja tekee tutuksi suomalaista kirjallisuushistoriaa itsenäisyyden ajalta. Luentoihin liitetään eri taidelajeja kuten elokuva, musiikki, teatteri havainnollistamaan kyseistä elettyä aikaa. Myös museotoimi kutsutaan mukaan. Luennoissa käsitellään kertomakirjallisuutta kuten lyriikka, sota, jännitys. Niistä muodostuu kokonaisuus, joka esittelee Suomen itsenäisyyden ajan merkittävimmät kirjailijat eri vuosikymmeniltä höystettyinä paikallisilla kirjailijoilla ja lyhyellä yleisellä aikaan liittyvällä paikallishistoriallisella katsauksella.Luentojen aineistot ovat luennon jälkeen nähtävinä verkossa. Käsiteltävään kirjallisuuteen pyritään tutustumaan myös e-kirjoina.

Asiakkaat osallistetaan hankkeeseen perustamalla kirjastoihin klassikkokirjallisuuspiirejä, jotka pohjaavat luentosarjaan. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus suorittaa luentosarjaan liittyvä lukudiplomi. Diplomin suorittaneiden kesken arvotaan palkintoina kirjoja ja elokuvia sekä pääsylippuja elokuviin, teatteriin ja museoihin.

Luennot käsittelevät kirjailijoita vuosikymmenittäin, 10 luentoa, luennot kerran kuussa, aloitus joulukuussa -16, kesällä -17 tauko, lopetus -17. Haemme rahoitusta luennoitsijoiden ja erilaisten esiintyjäryhmien palkkioihin sekä matkakorvauksiin. Kirjasto valmistelee tapahtumat, koordinoi luennoijat ja esiintyjät sekä tiedottaa.

Kirjasto linkittää kirjallisuuden esittelyn myös mahdollisesti toteutuvaan valtakunnalliseen 101 kirjaa kokonaisuuteen, esittelee siinä esiinnostetut kirjailijat ja hyödyntää omassa hankeessaan yhteistä  valtakunnallisesti tuotettua materiaalia.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kouvolan kaupungin Tunne-ryhmä, paikalliset harrastajateatterit, paikalliset elokuvateatterit, Suomalainen kirjakauppa
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli osallistua Suomi 100 -juhlavuoden viettoon ja kuvata kirjallisuuden kautta satavuotinen itsenäisyyden taival sekä tuoda kirjaston keinoin esille merkittäviä käännekohtia maamme historiassa. Samalla korostettiin kirjaston ja kirjallisuuden merkitystä kansallisessa kehityskaaressa vuosikymmenten aikana.

Merkittävä tavoite oli hankkia yhteistyökumppaneita ja luoda uusia tapoja toimia yhdessä vuoden kansallisen Yhdessä-teeman mukaisesti. Hanke toteutettiin yhdistämällä tapahtumien toteutuksessa eri taiteen aloja: kirjallisuutta, teatteritaidetta ja musiikkia. Mukaan saatiin kouvolalaisia taiteen eri laitoksia kuten harrastajateatterit ja Pohjois-Kymen Musiikkiopisto.

Hanke oli koko vuoden kestävä ja jokaiselle kuukaudelle määriteltiin teema, jonka mukainen päätapahtuma pidettiin Kouvolan pääkirjastossa. Kuukauden aikana järjestettiin vuorokuukausina lähikirjastoissa teemaa syventäviä ja laajentavia tapahtumia, joissa pyrittiin huomioimaan kaikenikäiset asiakkaat. Tällaisia Suomi 100 -tapahtumia oli vuoden aikana yhteensä 82 kappaletta. Näin saimme ujutettua mukaan kaunokirjallisuuden useita eri lajeja sekä myös tietokirjallisuuden ja nostettua esille mielestämme merkittäviä kirjallisuuden uranuurtajia kuten Mika Waltarin, Hannu Salaman ja useita Finlandia-ehdokkaita.

Hankkeeseen liitettiin myös Suomen kirjastoseuran koordinoima Etkot kirjastoissa -tapahtuma.  Kouvola otti haasteen vastaan ja järjesti 5.12. kaikissa yhdeksässä kirjastopisteessään yhteensä 98 ohjelmakokonaisuutta.

Hankkeelle tehtiin oma vuosikello, jonka mukaan edettiin. Näin laaja kokonaisuus saatiin toimimaan suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen toteutuksesta kantoi päävastuun nimetty työryhmä, jolloin sovitut asiat pystyttiin toteuttamaan järjestelmällisesti.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeeseen liittyvistä, kuukausittain vaihtuvista teemoista ja koko hankevuodesta tehtiin näkyvä toimituksellinen lehtiartikkeli Kouvolan kaupungin tapahtumalehteen 2017 tammikuun numeroon.

Tapahtumia markkinoitiin säännöllisesti seuraavilla verkkosivuilla:
 www.kyyti.fi, www.kouvola.fi,www.kymenlaaksonyt.fi, www.kouvolansanomat.fi/tapahtumat. Olimme mukana myös Suomi 100-sivustoilla. Some-markkinointia tehostettiin kirjaston Facebook-sivuilla ja satunnaisesti Instagramissa.

Käytimme harkinnan mukaan lehti-ilmoittelua, suunnitellusti sähköpostikutsuja ja tiedotimme tapahtumista joko paikallisiin, alueellisiin tai valtakunnallisiin lehtiin sekä Ylen kanaviin.

Teimme kaikista tapahtumista tapahtumajulisteen. Etkot kirjastossa -tapahtumasta julkaistiin nelisivuinen A5-kokoinen käsiohjelma, josta tehtiin 4000 kappaleen painos. Etkoja markkinointiin myös Kouvolan keskustan alueella olevissa kuudessa valotaulussa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke toteutettiin järjestämällä kirjailijatapaamisia, luentosarjoja, teatterikiertueita, lausuntatilaisuuksia ja konsertteja. Jokaisella tapahtumalla oli tarkoin määritetty teema, jolla tuettiin hankkeen toteutumista suunnitelmien mukaisesti. Suomen kirjastoseuran Etkot kirjastossa -hanke tuli tietoisuuteen oman hankesuunnitelmamme jälkeen ja se liitettiin juhlavuoden tapahtumiimme osana kokonaisuutta.

Kaikilta osin hankesuunnitelma ei toteutunut, sillä esim. luentoja ei teknisistä syistä johtuen laitettu verkkoon. Sen sijaan osallistaminen onnistui: kirjallisuuspiireissä käsiteltiin kuukauden aiheita, toteutettiin kulttuuridiplomi, joka haastoi kuntalaisia käyttämään laajasti kulttuuripalveluita hyväkseen ja joulukuussa toteutettiin Finlandia-teemalla paneelikeskustelu. Laajan kiertueen tehnyt improteatteri laittoi lähikirjaston asiakkaat osallistumaan kuukauden teeman käsittelyyn.

Suunniteltu yhteistyö ja verkostoituminen toteutui: Vuoden aikana saimme tapahtumien esiintyjiksi tai yhteistyökumppaneiksi järjestöjä, yksityisiä taiteen ammattilaisia, eri taidelajien harrastajia sekä kaupungin eri taidelaitoksia. Tämä yhteistyö avasi molemminpuolisesti uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa jatkossakin.

Saimme hankkeella runsaasti näkyvyyttä paikallisissa, alueellisissa ja jopa valtakunnallisissa medioissa. Kirjaston Etkot nostettiin lisäksi kaupungin omien kärkitapahtumien joukkoon.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen päätyttyä työryhmä kokoontui seurantakokoukseen, jossa käytin läpi vuoden kokemukset. Niitä on tarkoitus hyödyntää jatkossa muihin hankkeisiin sekä tapahtumiin.  Erityisesti saadut yhteistyökontaktit pidetään yllä ja hyödynnetään jatkossa muuhun tapahtumatuotantoon.

Lisätietoa: 

Omarahoitusosuuteen on laskettu kirjanpidossa näkyvien hankekulujen lisäksi 2020,41€ vakituisen henkilöstön palkkakuluja. Tämä koostuu hankkeen toteuttamiseen käytetyistä työtunneista.

Aloituspäivämäärä : 
01/12/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 600
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€16 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
91kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
6 155henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi